NEW CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT AT SUZO-HAPP’S EUROPEAN HQNou departament de client service la sediul european al lui Suzo-Happ

marți, 21 august 2012

Vanessa Meijer-Groeneweg promoted to head up team

The continual strive for excellence has seen the Suzo-Happ Group grow to become the global gaming industry’s leading supplier of components and spare parts. The unrivalled product range consists of an ever-growing number of self-developed products alongside the distribution of leading names in the industry. Long-term support plays a key role. The European Headquarters of Suzo-Happ in The Netherlands originates from Suzo International that was founded back in 1955.

Customers appreciate having a direct sales contact, both for field sales and inside sales. This direct approach allows customers to quickly and simply match their needs against the Suzo-Happ products and service solutions. Naturally the sales team constantly gives expert advice to ensure that manufacturers and operators can make use of the latest technology that brings the most benefits. That is what Suzo-Happ stands for.

This strive for excellence has been further exemplified by the creation of the new Customer Service Department.

Mr. Harald Wagemaker, Sales Director of Suzo-Happ EMEA, explains the setting up of the new Customer Service Department, “The multi-faceted market demands change over time. Our customers are growing in their international successes and it is our task to ensure that our service mirrors this. We therefore made the decision to implement this brand new department. Now customers can channel their enquiries through one single department. We believe this will add even further impetus on our approach to professional customer service”.

Ms. Vanessa Meijer-Groeneweg will lead the Customer Service Department. Ms. Meijer-Groeneweg is a loyal employee of the Suzo-Happ Group with already 11 years of service to the company. Her previous position was within inside sales with responsibility for the Benelux countries. “Vanessa has vast experience with supporting our clients. She was the ideal candidate for this position and her friendly, focused approach is a great asset”, notes Mr. Wagemaker.

The European Customer Service Department welcomes enquiries for both commercial and technical questions. The email address is customerservice@suzohapp.nl .Vanessa Meijer-Groeneweg promovata pentru a conduce echipa

Efortul continuu pentru excelență al grupului Suzo-Happ face să crească importanța furnizorului de componente și piese de schimb în industria jocurilor de noroc la nivel mondial. Gama de produse de neegalat formată dintr-un număr tot mai mare de produse dezvoltate in house alături de distribuția de branduri importante din industrie joacă pe termen lung un rol-cheie. Sediul european al Suzo-Happ în Olanda este premergător sediului Suzo International care a fost fondat în 1955.

Clienții apreciază să aibă un contact direct cu echipa de vânzări. Această abordare directă permite clienților să raspundă rapid și simplu nevoilor lor de produse și solutii de servicii Suzo-Happ. Firește echipa de vânzări oferă în mod constant consultanță de specialitate pentru a se asigura că producătorii și operatorii pot face uz de cele mai recente tehnologii care aduce cele mai multe beneficii. Acesta este lucrul pentru care militează Suzo-Happ.

Acesta depune eforturi pentru excelență și putem să exemplificăm asta prin crearea noului departament de customer service.

Dl. Harald Wagemaker, director de vânzări al Suzo-Happ EMEA, explică înființarea noului departament de customer service, „Cerințele multiple ale pieței se schimbă în timp. Clienții noștri sunt în creștere datorită succeselor noastre internaționale și este sarcina noastră să ne asigurăm că serviciul nostru reflectă acest lucru. Am luat, prin urmare, decizia de a pune pe picioare acest departament nou. Acum clienții pot canaliza cererile lor printr-un singur departament. Noi credem că aceasta va adăuga un impuls și mai mare abordării noastre față de un client service profesional”.

Dna. Vanessa Meijer-Groeneweg va conduce Departamentul de Customer Service. Dna Meijer-Groeneweg este un angajat loial al Grupului Suzo-Happ cu deja 11 de ani de serviciu în cadrul companiei. Poziția ei anterioară a fost în cadrul departamentului de vânzări ce deservește țările din Benelux. „Vanessa are o experiență vastă în sprijinirea clienților noștri. Ea a fost candidatul ideal pentru această poziție și abordarea ei prietenoasă și concentrată este un mare avantaj pentru noi „, notează dl. Wagemaker.

Departamentul european de customer service salută orice întrebări pentru ambele departamente tehnice și comerciale.

Adresa de e-mail este customerservice@suzohapp.nl.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.