NOILE MĂSURI APLICATE ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC CA URMARE A PRELUNGIRII STĂRII DE ALERTĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

miercuri, 4 noiembrie 2020

Ana Maria CALANCEA

de Ana Maria Calancea, Avocat în cadrul C.A. Luca Mihai-Cătălin

 

La data de 14.10.2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea Guvernului nr. 856 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ( denumită în continuare HG nr. 856/Hotărârea).

Articolul 1 al Hotărârii stabilește că începând cu data de 15 octombrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării. Totodată actul normativ în discuție stabilește și măsurile  de prevenire și control al infecțiilor cu virusul SARS-COV-2, condițiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor măsuri, precum şi instituțiile şi autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă.

 

De interes pentru activitatea de jocuri de noroc land base sunt dispozițiile prevăzute de legiuitor în Anexa nr. 3 la HG nr. 856 care prevăd măsurile pentru diminuarea impactului de risc. Astfel, dispozițiile art. 9 pct. 2 din Anexa nr. 3 precizează faptul că: „activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;”

Mai exact, în ipoteza în care incidența numărului de cazuri/1.000 locuitori din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, însă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a locației. Iar, în situația în care incidența numărului de cazuri/1.000 locuitori din ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3, organizatorii de jocuri de noroc pot desfășura activitatea numai în limita a 30% din capacitatea maximă a spațiului.

 

În concret, pe perioada stării de alertă, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc va fi condiționată de incidența numărului de cazuri la 1.000 de locuitori și va fi permisă, cu anumite restricționări, doar dacă numărul de infectări cu virusul SARS-COV-2 din ultimele 14 zile nu depășește pragul de 3/1.000 de locuitori.

 

În ceea ce privește constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile, precizăm că aceasta se realizează în maxim 48 de ore prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

HG nr. 856 stabilește în sarcina organizatorilor de jocuri de noroc  și obligația de a respecta orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului National pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului şi/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul.

 

De asemenea, în desfășurarea activității operatorilor din domeniul jocurilor de noroc rămân de actualitate măsurile sanitare privind asigurarea, la intrarea în locație, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, și purtarea obligatorie a măștii de protecție, precum și normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Potrivit art. 4 din HG 856/2020: „Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.”.

 

De interes sunt dispozițiile art. 65 din Legea nr. 55/2020 conform cărora constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvârșite pe durata stării de alertă (dintre care cele de mai jos se aplică în ceea ce îi privește pe organizatorii de jocuri de noroc):

 

  1. q) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici a condițiilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), referitoare la desfășurarea activității acestor instituții sau operatori economici;

 

  1. r) nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici a măsurilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), referitoare la suspendarea temporară a activității acestor instituții sau operatori economici.

 

Contravențiile prevăzute la art. 65 lit. q) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, iar contravențiile prevăzute la art. 65 lit. r) se sancționează cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei. În ambele cazuri, contravenientul are posibilitate de a achita în termen de cel mult 15 zile jumătate din cuantumul amenzii aplicate.

 

Totodată, potrivit art. 68 din Legea 55, contravențiilor prevăzute de această lege le sunt aplicabile dispozițiile OUG nr. 2/2001. Consecințele aplicabilității dispozițiilor OG 2/2001 sunt:

  • fapta poate fi sancționată și doar cu avertisment;
  • poate fi aplicată și sancțiunea complementară constând în suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;

 

Nu în ultimul rând, merită menționat faptul că respectarea aplicării măsurilor prevăzute pentru operatori economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.

 

În concluzie, apreciem că pentru a evita o criză sanitară, în această perioadă este necesar ca operatorii economici să se conformeze cu noile reguli impuse de autorități deși acestea restrâng substanțial desfășurarea activității.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *