NEWTON SLOTS –2015 EAE NEWTON SLOTS – EAE 2015

joi, 15 octombrie 2015

As you know, during September 2nd to 4th, took place the most important industry trade show, the exhibition was attended by some of the most popular companies at the moment, but also some of the most powerful companies in this industry

NEWTON SLOTS is one of the companies that has had a resounding success in the context of this exhibition, offering the best solutions for all slot-machine land-based operators in Romania. The systems offered by NEWTON were liked by all, small, medium-sized and large enterprises, which were enjoying both the quality of service and the promotional price offered only in the framework of the exhibition. Among the NEWTON’s partner companies we can mention Magic Games, Royal, Imperial, Million, ElDorado, Metropolis, Casa pariurilor (Home of Gambling), Casino Queen, Elite, Cashpot, Jackpot and many others.

The NEWTON system is developing constantly. This is guaranteed by the Development Department of the company, consisting of no fewer than 10 programmers, working to adapt the system for all requirements and needs of each client. Moreover, the 7 teams of the Technical Department are available to our clients for any installation, their power of responding to requests being considerably large.

At the present we can say that the new 4.0 version became a system limited only by the imagination of each organizer. For this new system, the target was flexibility and it was met with great success. As an example, if you have a location with 300 slot machines, you can put even 300 jackpots with one system. Moreover, you can even form groups of slots having a jackpot for each group, all with one system.

On the monitoring side, which is of interest to everyone at present, the situation is simple. The NEWTON TOTAL CONTROL system makes it all, and when we say everything, we mean that there is not yet a feature that our system does not contain or a piece of information the system cannot convey. Moreover, NEWTON is 100% prepared for the requirements of the Office, currently meeting all the requirements.

The Call Center/Customer Care Department, which will be opened during the coming months, will have the sole purpose of achieving closer ties with our partners. You may have noticed that the term “client” is absent here. The relationship with NEWTON is one of partnership, and never one of seller – customer. Newton is always there for all its partners trying to achieve better and long-lasting cooperation.

Another plus for all Romanian operators is that the exclusive contract signed with the Austrian company AMATIC INDUSTRIES, brings to Romania the new models of slot machines called Performer Grand Arc. They have enjoyed a great success within the framework of the exhibition, contracts being concluding with NEWTON by companies such as Royal, Imperial, ElDorado, Magic Games, Max Bet, Gameworld, and many others.

Since the beginning of its activity, in 1993, AMATIC Industries operates successfully in the international market of casino and gambling for more than 20 years. The main purpose of this company is to combine high-quality production with cutting-edge technology to raise international standards with its own products.

Today, nearly 90% of our production is for export. This huge demand highlights the high quality of the AMATIC products.

The long experience with a global network of suppliers, partners and distributors, leads to a strong entry on the market and one of the best customer support departments. AMATIC shall adapt its products to the requirements and needs of each country, but also of each customer. This flexibility, together with a constant monitoring of requests coming from all areas, provides a strong competition in the international casino and gaming industry.

The new models Performer Grand Arc come with dazzling design. The 3 touch-screen monitors version with a diagonal of 27 “gives players a truly astounding sensation. The new models are designed in such a way as to guarantee an increased comfort to anyone who devotes a long time to enjoy and playing such a slot-machine.

For Romania, the new slant-top slot machines come with game programs in both English and Romanian language, providing a high degree of comfort during the player’s interaction with them.

Given that all the organizers who have tried these games not only continued with orders but they have also promoted this new profitable investment, we can only say that these games are very fit for local customer typologies. Performer Grand Arc will rise without just and may your locations to another level, offering a high degree of authenticity and visual comfort, transforming any location in a premium one, simply by their presence there.

The Amatic Company offers besides the new slant-top models and an upright variation that comes with the same game programs, in both Romanian and English, for locations where space is not generous. The Up-Right version of the famous Austrian producer bears the name of Amatic Performer C22 and offers the same comfortable method of interaction with large monitors, touchscreen, which will make the delight of all players.

Another important aspect is that the AMATIC includes the technical and operational security, at the same time proving its responsibility to partners, associates, employees and players. As a consequence, the company focuses on responsible gaming, always keeping a close relationship with the authorities, with experts and scientists, in order to ensure maximum safety for the player.

For additional information NEWTON SLOTS is available to you at the e-mail address:  sales@newtonslots.com and the telephone number (+40) 733 40 40 40.

Keep staying close to NEWTON in order to receive the latest news in the field.

După cum știți, în perioada 2-4 Septembrie a avut loc cea mai importantă expoziție din industrie, expoziție la care au participat unele din cele mai populare firme ale momentului, dar și unele din cele mai puternice companii din această industrie.

NEWTON SLOTS este una din companiile ce s-a bucurat de un succes răsunător în cadrul acestei expoziții, oferind cele mai bune soluții pentru toți operatorii de slot-machine land-based din România. Sistemele oferite de compania NEWTON au fost pe placul tuturor operatorilor atât mici, cât și mijlocii și mari, aceștia bucurându-se atât de calitatea serviciilor, cât și de prețul promoțional oferit numai în cadrul expoziției. Printre firmele partenere NEWTON putem enumera Magic Games, Royal, Imperial, Milion, ElDorado, Metropolis, Casa Pariurilor, Casino Queen, Elite, Cashpot, Jackpot și mulți alții.

Sistemul NEWTON este un sistem în permanentă dezvoltare. Ne garantează asta departamentul de dezvoltare al acestei companii format din nu mai puțin de 10 programatori ce lucrează pentru a adapta sistemul tuturor cerințelor și nevoilor fiecărui client în parte. Mai mult decât atât, cele 7 echipe ale Departamentului Tehnic vă stau la dispoziție pentru orice instalare, puterea de acoperire fiind una într-adevăr mare.

În momentul de față putem spune că noua versiune 4.0 a devenit un sistem limitat doar de imaginația fiecărui organizator în parte. Pentru acest nou sistem, target-ul a fost flexibilitatea și a fost îndeplinit cu mare succes. Ca și exemplu, dacă dispuneți de o locație cu 300 de slot-machine, vă puteți pune chiar și 300 jackpot-uri cu un singur sistem. Mai mult decât atât, vă puteți chiar forma grupuri de sloturi având câte un jackpot pentru fiecare grup, toate cu un singur sistem.

Pe partea de monitorizare, parte ce interesează pe toată lumea în momentul de față, situația este simplă. Sistemul NEWTON TOTAL CONTROL face tot, și când spunem tot, ne referim la faptul că nu există încă o funcție pe care sistemul să nu o conțină sau informație pe care sistemul să nu o transmită. Mai mult decât atât, NEWTON este 100% pregătit pentru cerințele Oficiului, îndeplinind în momentul de față toate cerințele.

Departamentul de Call Center / Customer Care ce va fi deschis în următoarele luni, va avea ca unic scop realizarea unei legături strânse cu partenerii. Poate ați observat că nu există termenul de “client” aici. Relația cu NEWTON este una de parteneriat și niciodată de vânzător și client. NEWTON este întotdeauna alături de toți partenerii încercând să realizeze o colaborare cât mai bună și de lungă durată.

Ca un plus adus tuturor operatorilor din România, contractul de exclusivitate semnat cu firma austriacă AMATIC INDUSTRIES, aduce în România noile modele de slot-machine denumite Performer Grand Arc. Acestea s-au bucurat de un foarte mare succes în cadrul expoziției, NEWTON încheind contracte cu firme precum Royal, Imperial, ElDorado, Magic Games, Max Bet, Gameworld și mulți alții.

Încă de la începutul activității, în 1993, AMATIC Industries operează cu succes în piața internațională de casino și gambling pentru mai bine de 20 de ani. Principalul scop al acestei companii este să combine producția de înaltă calitate cu tehnologia de ultimă generație și să crească standardele internaționale cu produsele proprii.

În ziua de astăzi, aproape 90% din producție este realizată pentru export. Această cerere uriașa subliniază înalta calitate a produselor AMATIC.

Lunga experiență împreună cu o rețea globală de furnizori, parteneri și distribuitori, conduc la o intrare puternică în piață și unul dintre cele mai bune departamente de customer support. AMATIC își adaptează produsele pentru cerințele și nevoile fiecărei țări, dar și ale fiecărui client. Această flexibilitate, împreună cu o monitorizare constantă a cererilor venite din toate zonele, oferă o concurență puternică în industria internațională de casino și gaming.

Noile modele Performer Grand Arc vin cu un design pur și simplu amețitor. Varianta cu 3 monitoare touch-screen cu o diagonală de 27” oferă jucătorilor o senzație uluitoare. Noile modele sunt astfel gândite încât pot garanta un confort sporit tuturor celor care își dedică un timp îndelungat pentru a se bucura și juca la un astfel de slot-machine.

Pentru România, noile slant-top-uri vin cu programe de joc atât în limba engleză, cât și în limba română, oferind un grad ridicat de confort în interacțiunea jucătorului cu ele.

Dat fiind faptul că toți organizatorii care au încercat aceste jocuri nu doar că au continuat comenzile ci au și promovat la rândul lor această noua investiție profitabilă, nu putem decât să spunem că aceste jocuri prind foarte bine pentru tipologiile clienților autohtoni. Performer Grand Arc va ridica fără doar și poate locațiile dumneavoastră la un alt nivel, oferind un grad ridicat de autenticitate și confort vizual, transformând orice locație în una premium prin simpla lor amplasare.

Compania Amatic oferă pe lângă noile modele slant-top și o variantă upright ce vine cu aceleași programe de joc atât în limba română cât și în engleză, pentru locațiile unde spațiul nu este unul generos. Varianta Up-Right a celebrului producător austriac poartă numele de Amatic Performer C22 și oferă aceeași metodă confortabilă de interacțiune, cu monitoare mari, touchscreen, ce vor face deliciul tuturor jucătorilor.

Încă un aspect important este acela că AMATIC include securitatea tehnică și operațională totodată dovedind responsabilitatea față de parteneri, asociați, angajați și jucători. Ca o consecință, compania se concentreaza asupra jocului responsabil, păstrând întotdeauna o relație apropiată cu autoritățile, cu experții și oamenii de știință pentru a asigura o siguranță maximă pentru jucător.

Pentru informații adiționale  vă stă la dispoziție la adresa de email:  sales@newtonslots.com și la numărul de telefon (+40) 733 40 40 40.

Stați în continuare alături de NEWTON pentru a beneficia de ultimele noutăți din domeniu.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.