NetBet, the gambling revolution just startedNetBet, revoluția gamblingului de abia începe

duminică, 14 octombrie 2018

The birth of the world wide web most likely had the same effect on the business world, as the discovery of the wheel, 7000 years ago. Hence, the whole economical scenery changed and those who managed to orient themselves in this new geography harvested first the sweetest fruits of this new tree of remote knowledge. Many industries renewed themselves completely, thanks to the internet, and many new industries came into existence, together with new professions, new terms in the business vocabulary, but most importantly new opportunities. And, probably, not many industries adapted, as well and as fast to these new conditions, as the gambling industry.

 

The first online bet was placed in 1996. At that time, the pioneer website InterCasino had 18 casino games. Today, the website that offers the largest selection of casino games is NetBet… they have over 800 slots and a dazzling grow rate: more than 200 games are scheduled to go live before end of Q1 2019.

 

In the 22 years since the gambling industry has been promoting these games, that were otherwise reserved for a certain elite, this sector has been living an authentic revolution, with over 50 billion dollars a year spent on internet gambling, in over 100 countries, that adopted favourable legislation.

 

Romania finally opened its gates to online gambling in 2015, and the first company that applied for a license and obtained it was NetBet – a name that our readers probably are already familiar with. Romania has proved itself a very important market in the three years since it is regulated, and if we take a look at NetBet`s dynamics, it`s impressive. The website is active in Europe since 2001 and besides Romania, at the moment holds licences in the UK, Ireland, Belgium, France, Spain, Italy and Greece.

netbet tv live

But gambling websites aren`t what they used to be a while ago.  If, in the past, a gambler could browse an online casino in an hour or less, imagine what over 800 slots stand for. And if you have, you are still way off what it really stands for.

 

These over 800 games, developed by 18 providers and hosted by NetBet, come with countless options and make NetBet a shopping mall of gambling, an all-in-one structure, that, once accessed, gives a gambler every reason to consider himself fulfilled and no reasons to go search for something different. Here’s what’s going on in this adrenaline factory called NetBet:

 

Casino games wear the crown in this top-notch industry platform: the live casino has live roulette and blackjack dealers that players can interact with. Live games have been a jackpot in this market since the beginning, because they have drawn in those players that abstained from playing against a random number generator.

 

Speaking of jackpots, NetBet also holds the only online global jackpot in Romania. Called Jolly Jackpot, it can be accessed by playing any of the 800 slots on the platform and has three levels of prizes: Bronze, Silver and Gold. It was launched in late august this year, and gives on average one prize per hour. Since it was launched it payed over 500.000 RON.

 

But, this company`s most aggressive strategy is its promotions strategy. Their promotions are „custom made” to fit the player`s experience level and are launched every week, every month and, as an industry first, every day – like on those Mondays that nothing interesting seems to ever happen. Differently said, those who conceive them really try to get into the skin of their clients.  As a result, NetBet`s casino games grew faster than any other product in their offer. Indeed, what else does this offer include?

 

Everything. Besides betting on lotteries and virtual games, I left their second most important vertical of their platform last: sports betting.

 

The sports platform virtually includes the whole spectrum of sports events, comes with its own promotions, with special odds and especially with an irresistible „gadget”: live broadcasts of sporting events. This product, which often makes the TV a useless piece of furniture, is the salt and pepper of bettors that have a strong enough heart to pursue their own predictions.

 

And the gambling revolution isn`t over yet. Netbet’s dynamicity is an industry trend and will be massively fuelled by the second most important invention of modern technology after the internet: the global spread of mobile technology. This is a new battlefield for the operators, and a new ground to conquer by the big players that sit around gambling`s green table. Mobile betting is the new fashion, and right now an army of specialists in player`s behaviour is focusing on our right-hands thumb.Probabil că apariția internetului a avut pentru lumea afacerilor efectul descoperirii roții de acum 7.000 de ani. Astfel, tot peisajul economic s-a schimbat și cine a știut să se orienteze în această geografie nouă a cules primul cele mai dulci fructe din noul pom, cel al cunoașterii de la distanță. Multe industrii s-au renovat integral grație internetului și multe industrii noi au apărut pe acest val, odată cu noi profesii, noi termeni în vocabularul afacerilor, dar mai ales noi oportunități. Și probabil că puține industrii s-au adaptat noilor condiții mai bine și mai rapid ca industria gamblingului.

 

Primul pariu pus pe internet datează din 1996. Pe atunci, pionierii de la site-ul InterCasino aveau 18 jocuri de cazinou. Astăzi, site-ul cu cele mai multe jocuri de cazinou este NetBet, cu peste… 800 de sloturi și un ritm de creștere amețitor: peste 200 programate în prima parte a anului viitor.

 

Această veritabilă revoluție a industriei gamblingului a ajuns, în cei 22 de ani de când popularizează jocurile altădată rezervate doar unor elite, la peste 50 de miliarde de dolari anual pariați pe internet în cele aproape 100 de țări care au adoptat legislații favorabile.

 

România a deschis oficial porțile jocurilor de noroc de la distanță în anul 2015 și prima companie care a aplicat și a obținut o licență de operare a fost tot NetBet – nume probabil familiar acum tuturor cititorilor noștri. România s-a dovedit în cei trei ani reglementați o piață foarte importantă pentru operatori, dacă privim dinamica impresionantă a celor de la NetBet. Site-ul există în Europa din 2001 și deține în acest moment licențe de operare, alături de România, în UK, Irlanda, Belgia, Franța, Spania, Italia și Grecia.

netbet tv live

Însă site-urile de gaming nu mai sunt ce-au fost odată. Dacă pe vremuri unui jucător îi lua o oră sau mai puțin să treacă în revistă tot ce se întâmplă pe o platformă de casino, acum imaginați-vă ce înseamnă peste 800 de sloturi. Și dacă v-ați imaginat, încă sunteți departe de realitate.

 

Cele 800 de jocuri dezvoltate de 18 entități și găzduite de NetBet sunt însoțite de multe alte opțiuni care fac din acest cazinou un adevărat mall al gamblingului, o structură de tip „all-in-one” în care, odată intrat, jucătorul se poate considera împlinit, și fără motive să mai caute variante. Iată pe scurt ce se petrece în această fabrică de adrenalină care este NetBet:

 

Jocurile de cazinou sunt încununate pe această platformă de ultima modă în domeniu: cazinoul live, cu dealeri reali de ruletă și blackjack cu care jucătorii pot interacționa. Jocurile live au fost din primul moment un jackpot pe această piață, căci au atras jucători care se abțineau să joace împotriva unui generator aleator de numere.

 

Dacă vorbim de jackpot, tot NetBet are și singurul jackpot online din România. Numit Jolly Jackpot, este accesibil jucând oricare dintre cele peste 800 de sloturi cu premii acordate pe trei niveluri – Bronze, Silver și Gold. A fost lansat la finele lui august anul acesta, acordă în medie câte un premiu pe oră (!) și în doar o lună de la lansare a plătit peste 500.000 de lei.

 

Însă cea mai agresivă politică a acestei camere este cea a promoțiilor. Acestea sunt concepute „la comandă”, în funcție de experiența jucătorilor și sunt lansate săptămânal, lunar și, în mod inedit, chiar zilnic – de pildă în acele zile banale de luni în care pare că nimic interesant n-o să se întâmple. Altfel spus, cei care le concep chiar încearcă să se pună în pielea clienților. Ca rezultat, jocurile de cazinou de pe NetBet au crescut cel mai rapid din toată oferta camerei. Chiar așa, ce altceva ar mai fi în această oferta?

 

De toate. Pe lângă pariurile pe loterii și pe jocuri virtuale, am lăsat la urmă a doua cea mai importantă verticală a platformei: pariurile sportive.

 

Acestea ating practic tot spectrul evenimentelor sportive, vin cu promoțiile lor, cu cote speciale și mai ales cu un „gadget” irezistibil: transmisiuni live ale evenimentelor sportive. Acest produs, care face cel mai des televizorul o mobilă inutilă în casă, este sarea și piperul pariorilor care au inima suficient de puternică să-și urmărească în direct soarta propriilor pronosticuri.

 

Și revoluția gamblingului nu s-a încheiat. Dinamica celor de la Netbet se regăsește ca un trend în toată industria și va fi alimentată masiv de a doua cea mai importantă invenție a tehnologiei moderne, după internet: viralizarea dispozitivelor mobile. Acesta e un nou front pentru operatori, și un nou război de dus între marii actori de la masa verde a gamblingului global. Pariurile de pe telefoanele mobile sunt noua modă, și chiar în acest moment o armată de specialiști în comportamentul jucătorului se concentrează pe degetul nostru arătător de la mâna dreaptă.Tags: |


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.