Modificarea modificărilor legislative în jocuri de noroc continuă – dar pentru toți cei afectați?

vineri, 28 iunie 2024

Autori: Ana-Maria Baciu, Managing Partner, Andrei Cosma, Managing Associate și Adela Nuță, Managing Associate, BACIU PARTNERS

Ana-Maria Baciu – Managing Partner, BACIU PARTNERS

Andrei Cosma, Managing Associate, BACIU PARTNERS

Adela Nuță, Managing Associate, BACIU PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 iunie 2024

NOTĂ: prezentul articol este redactat pe baza textului ordonanței așa cum acesta a intrat în ședința de Guvern din data de 28 iunie 2024[1]. La momentul redactării acestui material, forma adoptată de Guvern nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial. Conform textului disponibil la acest moment, ordonanța urmează să intre în vigoare la publicare.

Cadrul juridic care reglementează industria jocurilor de noroc din România își continuă valul de schimbări prin recentele modificări asupra OUG 77/2009, aprobate în ședința de Guvern din data de 28 iunie 2024. De data aceasta, deși conform informațiilor disponibile pe site-ul oficial la Guvernului după adoptarea ordonanței, “Prin această ordonanță se introduc noi reglementări ce adaptează legislația în domeniul jocurilor de noroc la realitățile socio-economice, în scopul protejării categoriilor vulnerabile”, pare totuși că ne aflăm în fața unor modificări care vor restabili echilibrul economic și pentru operatorii de jocuri de noroc.

Pot conferi aceste măsuri o finalitate pozitivă pentru toți operatorii din piață afectați sau doar pentru anumite categorii? este întrebarea cheie care se ridică după o primă lectură a textului ordonanței.

Un prim aspect de remarcat este exceptarea, în anumite condiții, de la obligația de plată a taxelor de autorizare pentru operatorii economici care nu mai dețin o licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă, indiferent de motiv și care, drept consecință, își pierd și autorizațiile de exploatare.

Astfel, textul modificat al articolului 17 alineatul 9 din OUG 77/2009 introduce o formulare mai specifică, stipulând (cu diferențe mai mult de formă decât de fond față de formularea anterioară) că obligația de plată a diferenței din taxa anuală survine ”la revocarea licenței, pe perioada suspendării autorizației de exploatare sau în orice situație în care organizatorul nu mai exploatează mijloace de joc pentru care deține licență și autorizație valabile”.

În ceea ce privește însă norma de la nou introdusul alineat 92, aceasta reprezintă într-adevăr o noutate prin raportare la regimul existent anterior. În esență, acest text de lege prevede că diferența din taxa de autorizare nu mai este datorată de operatorii aflați în situația reglementată de alineatul 9, sau un eventual excedent al taxei deja plătite poate fi rambursat, în cazul în care operatorul notifică ONJN despre renunțarea la licență sau încetarea activității (chiar parțială) deoarece au survenit ”modificări legislative cu privire la condițiile de autorizare, ulterior datei de obținere a autorizației”.

Din punctul nostru de vedere, motivul evident al adoptării acestei dispoziții legale este legat de protejarea drepturilor de proprietate și de sarcina excesivă pe care ar trebui să o suporte titularul autorizației care ar datora taxa de autorizare pentru un interval de un an de zile, iar pe parcursul acelui an de autorizare nu mai poate desfășura activitatea pentru motive care nu îi sunt, în niciun fel, imputabile, și care nu ar fi putut fi prevăzute la momentul obținerii licenței.

Caracterul disproporționat al reglementării anterioare este astfel îmblânzit de norma de față. Cu toate acestea, actualele prevederi  nu detaliază care sunt ”modificările legislative” care pot atrage activarea noului regim legal. Prin urmare, se poate interpreta că noul regim se aplică în cazul oricărei modificări legislative cu privire la condițiile de autorizare, apărute ulterior datei de obținere a autorizației.

În opinia noastră, există cel puțin două astfel de modificări legislative intervenite într-un interval mai scurt de un an, anterior adoptării prezentei ordonanțe și care s-ar încadra în această noțiune, acestea fiind arhicunoscute deja, respectiv creșterea substanțială a garanțiilor impuse operatorilor prin adoptarea OUG 82/2023, precum și restricția de funcționare a aparatelor de tip slot-machines în localități în care numărul de locuitori este sub 15.000, introdusă prin Legea 107/2024.

Premisa de lucru pentru operatorii economici este că această nouă ordonanță de urgență are în esență un scop reparator și este menită să corijeze unele consecințe care pot fi considerate injuste pentru operatori. Ținând cont de acest cadru s-ar putea aprecia că noua reglementare poate fi invocată și de operatorii cărora le-a fost revocată licența anterior datei de 28 iunie 2024, în cazul în care revocarea/încetarea a survenit din cauza unor modificări legislative (precum creșterea cuantumului garanțiilor sau restricția de funcționare în localitățile mici).

Din perspectivă tehnică, în lipsa unor norme de aplicare în timp incluse în textul ordonanței s-ar putea aprecia că o asemenea interpretare a textului nu este retroactivă întrucât, potrivit Decizie nr. 291 pronunțate de Curtea Constituțională în anul 2014 “o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior și nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situații juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supraviețuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acțiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.”

Prin urmare, apreciem că motivul esențial al aplicării beneficiului legii tuturor celor care își opresc activitatea ca urmare a unor fapte imputabile doar statului este acela că, dacă s-ar interpreta în sens opus, și anume numai pentru operatorii economici care pe viitor își vor opri activitatea ca urmare a unor modificări (viitoare) ale legii, cel puțin parțial, scopul reparator al acestei dispoziții legale ar fi ratat.

În baza interpretării noii reglementări în spiritul echității, se poate susține că beneficiul acestei legi noi trebuie aplicat egal tuturor celor care se află în situația descrisă mai sus, iar o interpretare contrară ar putea fi considerată discriminatorie, deoarece nu există niciun motiv pentru ca o diferență clară de tratament aplicat unor operatori economici aflați în situații egale (societăți care organizează jocuri de noroc), să fie permisă.

Practic, orice altă interpretare ar conduce la situația în care un operator care își încetează activitatea cu o zi înainte de publicarea ordonanței în Monitorul Oficial ar avea o situație juridică total diferită față de un alt operator care își încetează activitatea a doua zi după publicare.

Un alt punct controversat, pentru care legiuitorul a apreciat că se impun clarificări prin prezenta ordonanță de urgență este reprezentat de mult analizatele mijloace de joc de tip slot-machines, a căror amplasare fusese deja limitată la unitățile administrativ-teritoriale cu o populație mai mare de 15.000 de locuitori. Noul act normativ precizează în mod clar că este vorba doar despre unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de comune, orașe sau municipii, și despre populația care are locuința principală în cadrul acestora, respectiv domiciliul.

Aparent, analiza îndeplinirii condițiilor referitoare la criteriul demografic pare acum mai simplu de realizat, fiind suficientă interogarea în TEMPO online sau în orice alte baze de date statistice ale Institutului Național de Statistică. Analiza pare că necesită în mod subsidiar și o monitorizare continuă, atât din partea ONJN, cât și din partea operatorilor de jocuri de noroc, cărora li se oferă posibilitatea de a se sesiza din oficiu, cu privire la acest aspect.

În cazul ONJN, modificarea criteriului demografic sub limita legală impune sesizarea de urgență, în termen de 3 zile lucrătoare, a organizatorilor de jocuri de tip slot-machines, care vor fi somați să sisteze activitatea de exploatare a acestora, tot în același termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării. Textul ordonanței nu precizează ce formă va lua această somație și ce regim juridic va avea aceasta.

Monitorizarea continuă a asigurării conformității cu criteriul demografic pare să fie dublată în noul cadru legislativ și de o obligație de vigilență a organizatorilor de jocuri de noroc, care au la rândul lor posibilitatea să sesizeze din oficiu cu privire la neîndeplinirea condițiilor de continuare a activității, pe care trebuie să o sisteze, informând totodată ONJN în termen de 48 de ore cu privire la acest aspect. Legislația nou introdusă nu prevede însă o sancțiune pentru nerespectarea de către operatori a acestei obligații, care pare o obligație de mijloace, nu de rezultat.

În concluzie, deși modificările recente ale OUG 77/2009 au fost concepute cu intenția de a aduce o serie de clarificări și reglementări menite să asigure un cadru legislativ mai transparent și mai echitabil pentru industria jocurilor de noroc din România, implementarea și interpretarea în practică a acestora de către autorități vor fi esențiale pentru a determina dacă aceste amendamente vor favoriza cu adevărat întregul sector afectat sau vor crea diferențe de tratament între operatori.

[1] Disponibilă aici: https://sgg.gov.ro/1/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-28-06-2024/

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.