Nevada lithium mine, OK’d by Trump, may boost Biden’s energy planMina de litiu din Nevada, aprobată de Trump, poate ajuta planul lui Joe Biden privind energia

joi, 28 ianuarie 2021

One of the keys to President Joe Biden’s $2 trillion clean energy plan could be a mineral that lies in a salt flat above a prehistoric volcano just south of the Oregon-Nevada line.

Joe Biden

But the question of how to extract lithium and whether former President Donald Trump’s Department of Interior rushed a mine through the approval process could be an early test for Biden and his nominee for Interior secretary, New Mexico Rep. Deb Haaland.

The U.S. Bureau of Land Management issued a record of decision on Trump’s final Friday in office for an open-pit lithium mine at Thacker Pass, which is roughly 53 miles north of Winnemucca. Lithium Americas, the company behind the mine, believes it can supply a quantity “critical for establishing a strong domestic lithium supply chain required to support a low-carbon economy,” its President and CEO Jon Evans said in a statement.

Lithium, long used for rechargeable batteries found in cellphones and laptops, is expected to become an increasingly valuable commodity if the new administration pushes carmakers to scale up electric vehicle production. But its extraction has splintered environmentalists. While technologists are eager to use it to transition away from carbon-based fuels, conservationists worry about the impact new mines have on endangered species and the environment.

The approval of the mine is among several eleventh-hour decisions issued by Trump’s Department of Interior to advance energy and mining projects, including a West Virginia oil pipeline and an Arizona copper mine on land the San Carlos Apache Tribe considers sacred. Unlike those decisions, which could be reversed, Thacker Pass procured the final federal permit needed to begin construction — one difficult to overturn.

“We are not going to fix the climate if we don’t do it right,” John Hadder, the executive director of Great Basin Resource Watch, said of the approval. “There’s nothing ‘green’ about sloppy permitting.”

Source: reviewjournal.com

Una dintre cheile pentru planul președintelui Joe Biden privind energia curată, în valoare de 2 trilioane de dolari, ar putea fi un mineral care se află într-un deșert de sare deasupra unui vulcan preistoric, la sud de granița statală Oregon-Nevada.

Joe Biden

Dar întrebările legate de cum se poate extrage litiul și de posibilitatea că Departamentul Interior al fostului președinte Donald Trump a grăbit procesul de aprobare a minei ar putea fi un test timpuriu pentru Biden și pentru candidatul nominalizat de el pentru funcția de Secretar de Interior, reprezentantul din New Mexico, Deb Haaland.

Biroul de Gestionare a Terenurilor din Statele Unite a emis un document public de tip Record of Decision în ultima vineri din mandatul lui Trump pentru o mină deschisă de litiu la Thacker Pass, care se află la aproximativ 53 de mile distanță, la nord de Winnemucca. Lithium Americas, compania din spatele minei, consideră că poate furniza o cantitate „foarte importantă pentru stabilirea unui lanț național de aprovizionare cu litiu necesar pentru susținerea unei economii cu emisii scăzute de carbon”, a spus Președintele și Directorul General Executiv, Jon Evans, într-o declarație.

Se preconizează că litiul, folosit de mult timp pentru bateriile reîncărcabile ce se găsesc în telefoanele mobile și în laptopuri, va deveni un produs valoros dacă noua administrație împinge producătorii de autovehicule înspre creșterea producției de vehicule electrice. Dar extragerea lui a divizat ecologiștii. În timp ce tehnologii sunt dornici să îl folosească pentru a realiza tranziția de la combustibilii pe bază de carbon, conservaționiștii sunt îngrijorați în ceea ce privește impactul pe care noile mine le au asupra speciilor pe cale de dispariție și asupra mediului.

Aprobarea minei se numără printre deciziile luate de Departamentul Interior al lui Trump în al unsprezecelea ceas pentru a avansa proiectele legate de energie și minerit, incluzând o conductă de petrol în Virginia de Vest și o mină de cupru în Arizona, pe terenul considerat sacru de către tribul Apaș San Carlos. Spre deosebire de aceste decizii, care ar putea fi anulate, Thacker Pass a obținut ultima autorizație federal necesară pentru începerea construcției – o decizie greu de răsturnat.

„Nu vom remedia schimbările climatice dacă nu o vom face cum trebuie” a spus John Hadder, directorul executiv al Great Basin Resource Watch, despre aprobare. „Oferirea de autorizații în mod neglijent nu este deloc ‘verde’.”

Sursa: reviewjournal.com

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.