MIJLOACELE DE JOC

miercuri, 20 noiembrie 2019

Teodora Luca

de Teodora LUCA, Avocat Definitiv, C.A. LUCA Mihai Cătălin

 

 

În lumina definiției prevăzute de art. 5 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, prin mijloc de joc se înţelege orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic compus din software, hardware şi mijloacele de comunicaţii, care serveşte sau permite organizarea, desfăşurarea ori participarea la jocuri de noroc, dacă generează independent elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau dacă destinaţia sa este stabilită de producător.

 

La o primă lectură, definiția legală include toate echipamentele și dispozitivele care sunt utilizate în scopul desfășurării  activității de jocuri de noroc. Ar fi însă o greșeală evidentă a considera că orice dispozitiv folosit de organizatorul de jocuri de noroc pentru furnizarea serviciilor sale este un mijloc de joc, iar o astfel de interpretare ar extinde nejustificat obligațiile acestuia cu privire la producerea, achiziționarea sau vânzarea echipamentelor, altele decât cele dedicate, prin construcție sau prin destinația stabilită de organizator, activității de jocuri de noroc.

 

Prin urmare, esența definiției prevăzute de art. 5 din O.U.G. 77/2009 o constituie condiția prevăzută în finalul textului legal: ansamblul de elemente (….) dacă generează independent elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau dacă destinaţia sa este stabilită de producător.

 

Mai departe însă, legiuitorul a înțeles să distingă între mijloacele de joc de bază și mijloace de joc auxiliare, deși utilitatea unei astfel de distincții rămâne incertă, în condițiile în care legea nu prevede un regim juridic diferit pentru fiecare dintre cele două categorii.

MIJLOACELE DE JOC

Sunt considerate mijloace de joc de bază echipamentele (orice suport material, inclusiv programele informatice) care generează elementele aleatorii care generează elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc.

Este expres prevăzut de lege că în această categorie intră software-ul, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigură organizarea şi exploatarea unitară la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective, pentru acele jocuri în care câştigătorii sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard.

Cu alte cuvinte, pentru jocurile de noroc care nu implică generarea de elemente aleatorii (cum este cazul pariurilor în cotă fixă, al căror rezultat urmează să se producă), mijloacele de joc de bază sunt programele informatice, serverele sau ale suporturi informatice utilizate de organizatorul de jocuri de noroc.

 

În mod  aparent suprinzător, legiuitorul stabilește în cuprinsul aceluiași paragraf că software-ul jocurilor de noroc trebuie să conţină un generator de numere aleatorii care determină rezultatele jocurilor. Cu alte cuvinte, numai programele informatice care generează elemente aleatorii sunt considerate mijloace de joc de bază, definiția revenind în logica stabilită de alin. 1 al art. 5 din OUG 77/ 2009, redat anterior.

 

În acest context, este important de stabilit care sunt mijloacele de joc utilizate pentru  desfășurarea jocurilor de noroc în cazul cărora câștigătorii nu sunt selectați pe baza  elementelor aleatorii generate independent de un sistem/dispozitiv. Din textul anterior, pare că echipamentele dedicate activității sunt serverele care permit exploatarea unitară a activității, dat fiind că programele informatice utilizate nu îndeplinesc condiția legală privind generarea elementelor aleatorii.

 

Cea de-a doua categorie de mijloace de joc (mijloace de joc auxiliare) cuprinde orice suport material, inclusiv suportul informatic, care, deşi nu face parte integrantă din mijlocul de joc de bază, concură împreună cu acesta la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc ori la participarea la astfel de activităţi.

 

Dacă din lecturarea primelor două aliniate ale articolului 5) din OUG 77/2009, s-a născut o primă mare problemă de interpretare cu privire la identificarea mijloacelor de joc utilizate pentru activitățile de jocuri de noroc care nu implică generarea de elemente aleatorii, prin stabilirea unei categorii suplimentare de mijloace de joc, textul legal dă naștere unei noi dileme cu privire la criteriile de departajare între echipamente dedicate activității și alte dispozitive utilizate de organizator, câtă vreme pare să includă în prima categorie toate echipamentele organizatorului, dat fiind că într-o măsură mai mare sau mai mică, direct sau indirect toate sunt utilizate în scopul de a desfășura activitatea de jocuri de noroc.

 

Cu titlu exemplificativ, în categoria mijloacelor de joc auxiliare sunt incluse jetoanele, impulsurile, tichetele.

 

Totuși, raportat la definiția prevăzută de alin. 3 al art. 5), ce ar împiedica includerea în categoria mijloacelor de joc auxiliare a tuturor programelor informatice utilizate de organizator (inclusiv programele specializate de contrabilitate, juridice sau resurse umane), în categoria mijloacelor de jocuri de noroc?

 

Și de această dată, credem că răspunsul îl reprezintă condiția prevăzută în finalul art. 5 alin. 1) din OUG 77/2009, respectiv condiția ca acestea să genereze independent elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau să aibă acestă destinaţie stabilită de producător. Cum mijloacele de joc auxiliare sunt numai o subcategorie de mijloace de joc, definiția lor nu poate excede definiției categoriei de echipamente la care se referă.

 

Cel mai probabil din dorința de a evita tocmai neclaritățile pe care textul de lege analizat  le poate naște, așa cum am demonstrat anterior, legiuitorul a  prevăzut în mod neechivoc în cuprinsul art. 2) litera h) din Normele metodologice de punere în aplicare a OUG 77/2009, pentru jocurile tradiționale, definiția echipamentelor dedicate, incluzând în această categorie numai mijloacele tehnice şi/sau informatice, care prin modalitatea structurală de funcţionare nu permite utilizarea sa în alte scopuri decât desfăşurarea uneia dintre activităţile de jocuri de noroc tradiţionale, astfel cum sunt prevăzute în cuprinsul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În același timp, conform OUG 77/2009, în sarcina Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc s-a stabilit sarcina de a reglementa prin ordin lista echipamentelor dedicate, precum și condițiile pe care acestea trebuie să le îndeplinească, însă până în prezent acest ordin nu a fost emis.

 

Echipamentele dedicate pentru organizarea jocurilor de noroc trebuie aprobate de către Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., pot fi fabricate de un rezident sau nerezident cu condiţia ca producătorul să deţină licenţă Clasa a II-a emisă de ONJN.

 

Legea nu prevede o procedură de aprobare a mijloacelor de joc de către Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., alta decât autorizarea acestora în vederea exploatării de către organizatorii de jocuri de noroc, iar până în prezent, în lipsa unor ordine care să reglementeze condițiile tehnice pentru aprobare și certificare, mijloacele de joc utilizate în activitatea de jocuri de noroc tradiționale au fost evaluate fie pe baza normelor tehnice aplicabile în România de către Biroul Român de Metrologie Legală, deși o astfel de posibilitate a fost prevăzută numai pentru un an de la data modificării OUG (termen care a expirat în decembrie 2015) și/sau pe baza standardelor internaționale.

 

În acest context, este salutară intenția autorității de a reglementa condițiile tehnice de evaluare a mijloacelor de joc utilizate în activitățile de jocuri de noroc tradiționale, stabilind totodată cerințele constructive și de funcționare a acestora.

 

Un prim demers îl constituie emiterea proiectului de Ordin privind condițiile minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc, cu aplicabilitate pentru mijloacele de joc de tip slot-machines, notificat Comisiei Europene la data de 23 iulie 2019, perioada de stand-still fiind prelungită, la solicitarea Austriei și Spaniei, până la data de 23 ianuarie 2019.

 

Este de așteptat ca odată cu emiterea acestui ordin, autoritatea să definească în mod neechivoc și să reglementeze condițiile de funcționare și pentru mijloacele de joc utilizate pentru desfășurarea celorlalte tipuri de jocuri de noroc tradiționale, nefiind exclusă nici actualizarea condițiilor tehnice aplicabile sistemelor informatice utilizate de jocurile de noroc on-line.

 

Până la data emiterii acestor ordine, definirea, aprobarea și certificarea mijloacelor de jocuri de noroc tradiționale, va continua să fie reglementată aproape exclusiv de dispozițiile art. 5) din OUG 77/2009, deși o astfel de reglementare se poate dovedi, în cazuri specifice, insuficientă.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *