MGM Resorts might pay $800 million in Las Vegas shooting settlementMGM Resorts ar putea plăti despăgubiri de 800 milioane de dolari în soluționarea cazului atacului armat din Las Vegas

vineri, 28 iunie 2019

Casino giant MGM Resorts told federal regulators Thursday it might pay up to $800 million to settle liability lawsuits stemming from the 2017 mass shooting in Las Vegas — the deadliest in modern U.S. history. „The company believes it is reasonably possible that a settlement will be reached” by next month, it told the Securities and Exchange Commission in a quarterly report.

MGM Resorts also said it has $751 million in insurance to pay toward a settlement. However, a lawyer handling mediation talks for plaintiffs called it premature for the corporate owner of Mandalay Bay resort to report a possible settlement range between $735 million and $800 million. „Not even close,” attorney Robert Eglet said about the amount disclosed by MGM Resorts.

He said he represents about 4,200 claimants, including those who have sued in Nevada, California and other states, and people who have not formally filed for damages. „It’s true that a settlement is possible,” Eglet said. „But I will tell you it’s not probable. Nothing is signed. We have a long way to go before we have an agreement.”

Eglet said talks are ongoing with MGM Resorts attorneys, and that he was aware the company would make its report to the SEC. Eglet said he reviewed the SEC document on Thursday and agreed that a settlement needs to be reached within a year. Company spokeswoman Debra DeShong said progress has been made after multiple mediation sessions over several months. The goal is „to resolve these matters so that all impacted can move forward in their healing process,” she said.

MGM Resorts has defended itself against liability claims, outraging victims last summer when it filed lawsuits against more than 1,900 people in a bid to consolidate claims in one federal court. The plaintiffs are seeking compensation for a range of physical and psychological harm after a shooter rained gunfire from a Mandalay Bay suite into an open-air concert crowd, killing 58 people and injuring more than 800.

They accuse MGM Resorts, which owns the high-rise hotel and owned the concert venue across Las Vegas Boulevard, of failing to adequately protect the 22,000 people attending the Route 91 Harvest Festival. They point to findings that the shooter, Stephen Paddock, spent several days amassing an arsenal of assault-style weapons and ammunition in the two-room suite.

Paddock was a 64-year-old retired accountant and high-stakes video poker player. Police and the FBI say he acted alone, firing out the windows with guns equipped with rapid-fire bump stocks then killing himself before officers reached his room. Paddock didn’t leave a note or a manifesto, and authorities closed investigations saying they didn’t identify a motive.

Sursa: lasvegassun.com

Gigantul MGM Resorts a declarat joi reglementatorilor federali că ar putea plăti 800 milioane de dolari pentru a soluționa acțiunile în instanță de responsabilitate juridică care au apărut ca urmare a atacului armat în masă din Las Vegas în anul 2017 – cel mai sângeros atac din istoria modernă a SUA. „Compania consideră că este posibil în mod rezonabil să se ajungă la acord” până luna viitoare, a arătat Comisia pentru Valori mobiliare și Burse (CVB) într-un raport trimestrial.

MGM Resorts au mai declarat și faptul că dispun de 751 milioane de dolari în asigurări pentru a plăti pentru soluționare. Cu toate acestea, un avocat care se ocupă de discuțiile de mediere pentru reclamanți a declarat că este prematur ca proprietarul corporatist al complexului Mandalay Bay să anunțe o sumă de soluționare cuprinsă între 735 milioane de dolari și 800 milioane de dolari. „Nici pe de parte”, a afirmat avocatul Robert Eglet cu privire la suma divulgată de MGM Resorts.

El a afirmat că reprezintă aproximativ 4.200 de reclamanți, inclusiv pe cei care au dat în judecată Nevada, California și alte state, precum și persoanele care nu au depus plângeri formale pentru despăgubiri. „Este adevărat că este posibilă obținerea unui acord de soluționare”, a afirmat Eglet. „Dar, vă voi spune că nu este probabilă. Nu s-a semnat nimic. Mai avem mult de parcurs până ajungem la un acord.”

Eglet a declarat să discuțiile continuă cu avocații MGM Resorts și că este conștient de faptul că firma își va înainta raportul său lui CVB. Eglet a afirmat că a revizuit documentul CVB joi și că a fost de acord cu faptul că trebuie să se ajungă la un acord de soluționare în termen de un an. Purtătorul de cuvânt al companiei, Debra DeShong, a spus că s-au realizat progrese după multiple ședințe de mediere, desfășurate de-a lungul mai multor luni. Scopul este „de a rezolva aceste aspecte astfel încât toți cei afectați să poată merge mai departe în procesul lor de vindecare”, a afirmat ea.

MGM Resorts s-a apărat împotriva acuzațiilor de responsabilitate juridică, înfuriind victimele vara trecută, atunci când a intentat mai multe procese împotriva a mai bine de 1.900 de persoane cu scopul de a consolida acuzațiile într-o instanță federală. Reclamanții își doresc despăgubiri pentru o gamă de daune fizice și psihologice după ce un atacator a tras dintr-un apartament de lux din Mandalay Bay în mulțimea adunată la un concert în aer liber, omorând 58 de persoane și rănind mai bine de alte 800.

Aceștia acuză MGM Resorts, care deține hotelul de lux și care deținea locația pentru concerte de vis-a-vis de Las Vegas Boulevard, că nu a fost în stare să protejeze în mod adecvat cele 22.000 de persoane care au participat la Route 91 Harvest Festival. Aceștia atrag atenția asupra constatărilor conform cărora atacatorul, Stephen Paddock, a stat câteva zile adunând un arsenal de arme de asalt și muniție în apartamentul de lux cu două camere.

Paddock era un contabil pensionat în vârstă de 64 de ani și un jucător de poker video cu mize mari. Poliția și FBI-ul afirmă că a acționat singur, că a tras de la geamuri cu arme echipate cu magazii pentru foc rapid, apoi s-a sinucis înainte ca ofițerii să ajungă la el în cameră. Paddock nu a lăsat un bilet sau un manifest, iar autoritățile au încetat investigațiile pentru că nu au identificat niciun motiv.

Sursa: lasvegassun.comTags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.