Martin Ivanov:” I would like to express our gratitude for clients loyalty” Martin Ivanov: ” Aş vrea să mulţumesc clienţilor pentru loialitatea de care au dat dovadă”

luni, 20 iunie 2011

Casino Technology brings to our market a wide variety of popular games. Martin Ivanov, Managing Director of the prestigious company’s subsidiary in Romania speaks about company’s future plans in our country, but also gives us clues about the success of Romania’s market.

 

What are the strongest characteristics of Casino Technology abroad and in Romania?

The Casino Technology games offer a wide array of math models, variety of bonus features, interesting stories and themes. This gives a great choice to the players and the possibility every player to find its favorite game or games, which mostly suit to him and his own preferences. All this is combined with exceptional graphic presentation and hi-end technologies. The large experience of the company has been gained on different markets around the world and is apparent in the original games, developed by Casino Technology, all of them being well-targeted and suitable for the specific markets they are made for.

What are Casino Technology products in the portfolio in Romania? What‘s new products and services Casino Technology that come on the market?

The Casino Technology portfolio is extended to many products, whose number reaches more than 300 video-slot game releases. Especially for Romania we are recently focused on the Absolute Games multi-game series with its latest versions of Gamopolis 3, 4, 5 and 6; from the single games, Kilimanjaro Treasure and Ocean Delight, as well as the whole MultiGemini multi-game series. All those games are also offered with the successful multi-level jackpot system Alchemic Fusion, with its different themes available, and complemented with exclusive jackpot signs.

Continuing to develop highly innovative and modern casino concepts soon we are going to offer the new themed Game Suits Motormania and 7 Wonders of the World. In addition to video-slot products and jackpots systems, we shall also offer improved systems for control and management of casinos and slot halls.

What are your plans this year, regarding our market?

This year our goal is to popularize further the Absolute Games series, to consolidate our positions on the local market and to enlarge our customers base in Romania.

How did you manage to keep your clients this year, in the context of such poor economical state?

We rely on our perfect relationships with our clients. We gave our best to keep the high level of our products and services from the last years. This is very important that our service center is capable to respond maximum quickly to any customer query. That is how we managed to keep the good business for both our clients and ourselves, and I would like to express our gratitude for their loyalty. We can ensure them that we shall continue to provide them with products and services with the highest quality.

Which is the Casino Technology client profile in Romania?

Our clients are both from the biggest chains and from the smaller operators as well. We are trying to offer the same quality of our services to all of them.

Which are the trends, in your opinion, in slot machines in Romania?

I think that the multigames will continue to be the most popular and successful on this market, because they give maximum choice to players. The jackpot systems will also be very demanded, with an accent upon the more universal and flexible solutions, especially those covering the whole location or premises, being compatible with slot machines of different brands and manufacturers.

Do you have any predictions regarding gambling industry for the next years?

The gaming industry in Romania will continue to recover slowly as soon as the responsible parts won’t make some new changes in the regulation, to make a negative impact.„Casino Technology aduce pe piaţa noastră o serie de jocuri populare, iar Martin Ivanov, Managing Director la filiala din România a prestigioasei companii ne vorbeşte despre planurile de viitor ale firmei în țara noastră, dar ne oferă şi indicii despre succesul companiei pe piaţa din România.”

 

Care sunt cele mai importante caracteristici ale Casino Technology în România şi în străinătate?

Jocurile Casino Technology oferă o arie largă de modele matematice, o mare varietate de bonusuri, poveşti şi teme interesante. Acest lucru dă jucătorilor  posibilitatea de a alege şi de a găsi jocul sau jocurile favorite, care se potrivesc cel mai bine cu preferinţele sale. Toate acestea sunt combinate cu o grafică excepţională şi cu tehnologiile hi-end. Vasta experienţă a companiei a fost câştigată pe diferite pieţe ale lumii şi se regăseşte în jocurile originale, dezvoltate de Casino Technology, toate fiind adaptate la cerinţele pieţei pentru care sunt destinate.

Ce produse Casino Technology se regăsesc în agenda pentru România şi ce produse şi servicii noi apar pe piaţă?

Agenda Casino Technology s-a extins cu multe produse, până la un număr de 300 de maşini de jocuri. În special pentru România, ne-am concentrat mai ales pe jocurile Absolute Game cu ultima versiune Gamopolis 3,4,5 şi 6; dintre jocurile single, Kilimanjaro Treasure şi Ocean Delight, precum şi toată seria MultiGemini. Toate aceste jocuri sunt oferite la pachet cu sistemul de jackpot multi-level Alchemic Fusion, cu diferitele sale teme, şi completat cu semne distincte la jackpot.

Continuând să dezvoltăm concepte pentru jocurile de cazinou moderne şi inovative, vom putea oferi noua serie de jocuri Motormania şi 7 Wonders of the World. În plus la produsele video şi sisteme de jackpot, vom putea oferi şi sisteme îmbunătăţite pentru controlul şi managementul cazinourilor şi aparatelor de joc.

Care sunt planurile companiei pentru anul acesta, în ceea ce priveşte piaţa din ţara noastră?

Anul acesta, scopul nostru este să popularizăm seria de jocuri Absolute Games, să ne consolidăm poziţia pe piaţa locală şi să ne lărgim baza de clienţi din România.

Cum aţi reuşit să vă menţineţi clienţii anul acesta, în condiţiile unei situaţii economice de criză?

Ne bazăm pe o perfectă colaaborare cu clienţii noştri. Am făcut tot posibilul să ne menţinem la un nivel înalt în ceea ce priveşte produsele şi serviciile noastre în ultimii ani. Este foarte important ca centrul pentru servicii să fie capabil să răspundă prompt oricăror cerinţe ale clienţilor. Astfel am reuşit să ne menţinem afacerea în bune condiţii, atât pentru clienţi cât şi pentru noi, iar pe această cale aş vrea să mulţumesc clienţilor pentru loialitatea de care au dat dovadă. Îi putem asigura că vom continua să le furnizăm produse şi servicii la aceeaşi calitate înaltă.

Care este profilul clientului Casino Technology din România?

Clienţii noştri sunt atât din rândul celor cu posibilităţi mari, cât şi din cei mai mici. Noi încercăm să le oferim tuturor aceeaşi calitate a serviciilor.

Care este trendul, după părerea dumneavoastră, în legătură cu aparatele pentru jocuri din România?

Cred că jocurile de tip multigames vor continua să fie cele mai populare şi mai de succes pe piaţă, deoarece oferă mai multe opţiuni jucătorilor. Sistemelor de jackpot vor fi de asemenea foarte căutate, cu accent pe soluţiile mai universale şi mai flexibile, în special cele care acoperă întreaga locaţie şi care sunt compatibile cu aparatele pentru jocuri şi cu diferite branduri şi constructori.

Aveţi vreo previziune legată de viitorul industriei jocurilor?

Industria jocurilor în România va continua să-şi revină treptat de îndată ce părţile responsabile nu vor face noi schimbări în legislaţie, cu un impact negativ.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.