Marina Bay Sands Singapore, the new definition of extraordinaryMarina Bay Sands Singapore, noua definiţie a extraordinarului

sâmbătă, 26 mai 2012

Text: Alexandra Mogin

Marina Bay Sands is more than a resort of the exotic Singapore. It is the only place in the world, where not only you have the opportunity to experience a new dimension of gambling in the most elegant style, but you could also have the fortune to walk through clouds and relax in the only infinite pool in the world.

Surreal Attractions

Marina Bay Sands, the luxury resort of Mariana Bay, is a project of Las Vegas Sands and is considered to be the most expensive property of a casino worldwide, being estimated to approximately $ 8 billion.

The three hotels with a height of 55 floors, united by a „heavenly” platform named Sands Sky Park that has a surface of 1 hectare, single out Marina Bay Sands.  Undoubtedly, this is the most popular attraction, thanks to the „infinite pool”, which is the largest suspended pool in the world.  The pool is designed so, that its 146 meters long margin seems to be missing and this obtains the illusion of an infinite pool. In addition, the pool is located 191 meters above the ground. Sky Park also has numerous restaurants, night clubs, gardens lush with hundred of trees and plants, and a panoramic platform with a 360⁰ view over the Singapore’s skyline.

In front of these hotels you can find the theatre, the conference and exhibition building and the Marina Bay Sands casino offering over 1000 game tables and 1400 slot machines. In this resort you can also find The Science and Art Museum build as a lotus shape with a retractable roof, which if it is closed during the day, offers a beautiful view of a waterfall due to the rainwater it collects inside, and when it is opened during nighttime, you can admire a laser show. The Museum hosts the greatest show of lights and water in the Southeast Asia.

Shopping enthusiasts will believe they have arrived in heaven, for Marina Bay Sands offers 93,000 m² of retail space where they can shop from luxury dealerships as Ralph Lauren, Chanel, Cartier and Prada. The construction is crossed by a river channel, in the Venetian style of Las Vegas. Through an underwater tunnel you can reach one of the two Crystal pavilions, which hosts the largest Louis Vuitton dealership, a floating island of 1,900 m². Two major night clubs: Avalon and Pangaea are established in the other Crystal pavilion.

Marina Bay Sands Casino

The Sands Casino in Singapore, officially opened on 27th of April 2011, it is arranged on 4 game levels and consists of a 15,000 m² gaming area. You can find here the largest crystal chandelier in the world, having 132,000 Swarovski crystals.

The Sands Singapore guarantees a new experience in gambling. The four game levels have different features and are named as follows:

 • Main Casino Floor – high limit (smoking area)
 • Atrium 1 Casino ( non-smoking area)
 • Atrium 2 Ruby
 • Atrium 3 Paiza – Access is restricted only to members of the high-end Paiza Club. Membership in this club can only be obtained following an invitation.

Having three gaming levels opened for the public and over 2,500 slot machines, the casino offers a wide range consisting of the latest and most popular machine games worldwide. The collection contains over 250 titles and themes to choose from. The players can enjoy a wide range of video betting games, reel games, Roulette or Sic-Bo. The slot machines offer many types of jackpot games, including Progressive Jackpots, where the amounts may increase along with the game play.

Marina Bay Sands Casino also offers a various range of table games fit for every type of player, from simple but challenging games as Money Wheel, to more alert ones, as the fast and stimulating game of Roulette. Casino’s chips are used for all table games. The casino consists of 500 tables with different bet limits, for Baccarat, Sic-Bo, Roulette, Singapore Stud-Poker, Non Commission Baccarat and Money Wheel. In addition, you can play High Limit, Ruby and Paiza Specials to more than 200 tables, most of these games being located in the exclusive salons of the upper floors.

Rapid Tables Games give a truly challenging experience, as a combination between the dealer’s presence and the live game, but with an electronic betting interface. The players place the bets on the computerized table using a touch screen, and all the financial calculations are instantly solved at the end of each game. This is highly challenging and alert gambling.

Visiting regulations of the Casino

Access to the casino is allowed only to persons older than 21 years.

Citizens and permanent residents of Singapore must pay a fee of $100 for 24 hours or $ 2,000 per year if they wish to visit the casino. There are also different in and out access doors dedicated to them.

Visitors from abroad must offer documents which can demonstrate that they are not citizens or of Singapore.

To visit the casino the players must respect a dress code that does not allow seaside wear clothing and shoes or any other beach accessories. The agreed style is the smart-casual one.

Trivia

 • Singapore is an island city-state and the smallest country in the Southeast Asia.
 • The Grand Opening of Marina Bay Sands took place on February 11, 2011.
 • The casino consists of 4 levels and offers over 1000 game tables and 1400 slot machines.
 • Access to the casino is allowed only to persons older than 21 years.

Text: Alexandra Mogin

Marina Bay Sands este mai mult decât o staţiune din exoticul Singapore. Este singurul loc din lume în care nu doar că veţi avea ocazia de a experimenta o nouă dimeniune a gamblingului în cel mai elegant stil, ci veţi avea ocazia să vă plimbaţi printre nori şi să vă relaxaţi în singura piscină fără margini din lume.

Atracţii suprarealiste

Marina Bay Sands, luxoasa staţiune din Marina Bay Singapore, este un proiect al Las Vegas Sands şi este considerată a fi cea mai scumpă proprietate a unui cazinou din lume, fiind estimată la aproximativ 8 miliarde de dolari.

Ceea ce atrage atenţia la Marina Bay Sands sunt cele trei hoteluri înalte de 55 de etaje şi unite printr-o platformă „celestă”, Sands Sky Park, cu o suprafaţă de 1 hectar. Fără doar şi poate aceasta este cea mai populară atracţie, datorită „piscinei infinite”, cea mai mare piscină suspendată  din lume. Ea este în aşa fel creată încât marginea lungă de 146 de metri pare că nu există, fiind obţinută astfel iluzia unei piscine infinite. În plus, ea se află la 191 de metri deasupra pământului. Tot în Sky Park pot fi găsite nenumărate restaurante, cluburi de noapte, grădini luxuriante cu sute de copaci şi plante şi o platformă panoramică cu vedere de 360⁰ asupra orizontului din Singapore.

În faţa acestor hoteluri sunt dispuse teatrul, clădirea dedicată unor conferinţe şi expoziţii  şi cazinoul Marina Bay Sands care oferă peste 1000 de mese de joc şi 1400 de slot machines. În staţiune poate fi găsit şi Muzeul de Arte şi Ştiinţe construit sub forma unui lotus al cărui acoperiş retractabil oferă frumoasa privelişte a unei cascade din apa de ploaie colectată în interiorul său, atunci când este închis în timpul zilei, şi un spectacol de lasere noaptea, atunci când este deschis. Muzeul găzduieşte cel mai mare show de lumini şi apă din sud-estul Asiei.

Pasionaţii de cumpărături vor crede că au ajuns în paradis, întrucât Marina Bay Sands pune la dispoziţie 93,000 m² de spaţii comerciale unde vor putea face cumpărături de la reprezentanţe de lux precum Ralph Lauren, Chanel, Cartier şi Prada. Construcţia este străbătută de un canal cu apă curgătoare, în stilul Venetian din Las Vegas. Printr-un tunel subacvatic se poate ajunge într-unul dintre cele două pavilioane Crystal, care găzduieşte cea mai mare reprezentanţă Louis Vuitton, o insulă plutitoare cu o suprafaţă de 1,900 m². În celălalt pavilion Crystal s-au stabilit două mari cluburi de noapte: Avalon şi Pangaea.

Marina Bay Sands Casino

Cazinoul The Sands din Singapore, deschis oficial în 27 aprilie 2011, este dispus pe 4 nivele de joc şi are o zonă disponibilă pentru gaming de 15,000 m². Aici se află cel mai mare candelabru de cristal din lume, fiind compus din 132,000 de cristale Swarovsky.

The Sands Singapore garantează o nouă experienţă în materie de gambling. Cele 4 nivele de joc au caracteristici diferite şi sunt denumite după cum urmează:

 • Main Casino Floor – limită ridicată (zonă pentru fumători)
 • Atrium 1 Casino ( zonă pentru nefumători)
 • Atrium 2 Ruby
 • Atrium 3 Paiza – Accesul este permis doar membrilor clubului exclusivist Paiza. Apartenenţa la acest club se poate obţine doar în urma unei invitaţii.

Cu trei nivele de joc deschise publicului şi peste 2500 de slot machines, cazinoul oferă o paletă largă  formată din cele mai noi şi populare jocuri electronice din întreaga lume. Colecţia conţine peste 250 de titluri şi teme din care să alegi. Jucătorii se pot bucura de o vastă gamă de pariuri video, jocuri de reel, Ruletă sau Sic-Bo. La slot machines puteţi juca mai multe tipuri de jackpot, inclusiv Progressive Jackpots, în care sumele pot creşte concomitent cu desfăşurarea jocului.

Marina Bay Sands Casino pune la dispoziţie şi o gamă diversificată de jocuri de masă potrivite pentru orice tip de jucător, de la jocuri simple, dar provocatoare ca Money Wheel, până la jocuri mai alerte, asemenea ritmului antrenant şi rapid al Ruletei. Pentru toate jocurile de masă se folosesc chip-urile cazinoului. Acesta are 500 de mese cu limite de pariuri diferite, dedicate pentru Baccarat, Sic-Bo, Ruletă, Singapore Stud-Poker, Non Commission Baccarat şi Money Wheel. În plus, la mai mult de 200 de mese se poate juca High Limit, Ruby şi Paiza Specials, majoritatea acestor jocuri fiind localizate în saloanele exclusiviste de la ultimele etaje.

Ca o combinaţie între prezenţa dealerului şi jocul live, dar cu o interfaţă electronică de pariu, Rapid Tables Games oferă o experienţă cu adevărat provocatoare. Prin intermediul touchscreen-urilor jucătorii îşi plasează mizele pe masa computerizată, iar toate calculele financiare sunt rezolvate instant la sfârşitul fiecărei partide. Este vorba despre gambling într-un ritm extrem de provocator şi alert.

Reguli de vizită a cazinoului

Accesul în cazinou este permis numai persoanelor cu vârsta de peste 21 de ani.

Cetăţenii şi rezidenţii permanenţi din Singapore trebuie să plătească o taxă de 100 $ pentru 24 de ore sau 2000 de dolari pe an dacă doresc să viziteze cazinoul. De asemenea, există intrări şi ieşiri diferite dedicate acestora.

Vizitatorii din străinătate trebuie să aibă asupra lor documente prin care să poată demonstra că nu sunt cetăţeni sau rezidenţi permanenţi în Singapore.

Pentru vizita în cazinou, jucătorii trebuie să respecte un dress code care nu permite îmbrăcămintea, încălţămintea sau orice alt fel de accesorii pentru plajă. Stilul agreat este cel smart- casual.

Trivia

 • Singapore este un stat- oraş insular şi cea mai mică ţară din Asia de Sud-Est.
 • În 11 Februarie 2011 a avut  loc Grand Opening-ul Marina Bay Sands.
 • Cazinoul este dispus pe 4 nivele şi pune la dispoziţie peste 1000 de mese de joc şi 1400 de slot machines.
 • Accesul în cazinou este permis numai persoanelor cu vârsta de peste 21 de ani.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.