Marian Drăgulescu:” I look forward to the future with optimism”Marian Drăgulescu:” Privesc spre viitor cu optimism”

joi, 25 octombrie 2012

A great champion of Romanian Gymnastics opens his heart to the readers of Casino Inside. In this interview, Marian Drăgulescu expresses both his opinion on sport career, the performances obtained by him, present and future, and his points of view relating poker or gambling in general.

What is your status in respect of sports career? Do you still compete in official competitions or you just keep in shape?

The world level in gymnastics has increased and will be very hard in the next Olympic cycle this is why my target is, that until the end of the year to learn a number of new elements for the apparatuses, even more I want to invent two jumps that will bear my name and that will have maximum departure notes.

I know that, usually, it’s better to leave others to make estimations, but if you were to self-analyze: How do you characterize your sports career?

Most of the times the result spoke for themselves, but I could have never obtained my performances, if I didn’t self-analyzed constantly, this is what I do even now with my plans and projects.

I have invented a jump by myself, with my ideas and my strengths; I have often tried and succeeded the most difficult and best rated jumps in the world.

What do you believe that were the strengths that brought you these remarkable performances in gymnastics?

Strategy, courage and an iron ambition, even when not everyone believes in you!

Do you have any regrets or if you could turn back time would you change something in the course of your career?

I prefer to live the present, where can I change something if I don’t like it and to look forward to the future with optimism.

Can „Drăgulescu Jump” be considered your legacy in the gymnastics; a landmark of the supreme performance?

It certainly is a legacy of my own and also of the Romanian Gymnastics. I am very happy and fulfilled with all the medals obtained because only I know how much I have worked for them!

Do you intend to provide performing gymnastics demonstrations in the future, as did at one point Marius Urzică?

Everything depends on offers and opportunities! I totally agree with the promotion of Romanian Gymnastics.

What is your opinion on gambling in general? Have you played such a game (poker with 5 cards, Backgammon, etc.) in camps or on other occasions?

I enjoy playing very much but not for money; I believe that one can lose significant amounts of money too easily and too quickly. I know people that make a living out of it; certainly they are extraordinarily skilled at this sport.

Now, Texas Holdem is popular both in Romania and abroad. What is your perception on the modern Poker of today? Is it just luck? Is it just a game or you can consider it to be more than that?

To me it seems more fun to play with cards down and I think you can guess easily what combinations of cards other players have. For those who make a living out of it, it has become a job, I think; they understand the game very well and they refine themselves all the time, so keep away from them, warning to amateurs like me (he laughs). As for luck, I think it is like icing on the cake!

Have you ever been in any casino or gaming room in Romania or abroad? If yes, what made the atmosphere there on you?

I think that people abroad are more relaxed, they play also for fun and only to win.

There is a lot of prejudice about all gambling activities in our country. Why do you think that happens? How do you see these things, you can consider them a form of leisure, as if you would go to a movie or a show or do you think they are something else?

I think that at a poker game you are rather very concentrated and tense, it does not compare to a show or a movie where it is truly abut relaxation. I think there are not many people who really do understand this sport, I don’t think it is easy and you also have to have something capacities in this regard.

How do you see your future in this time? Very many people in the world of sports, from Boris Becker or Rafa Nadal and even Phelps or Gianluigi Buffon assign their names with Poker and with companies working in this area; would you be attracted by this type of connection?

I refuse no collaboration as long as it is mutually beneficial.

Do you think one needs good luck in life?

Certainly, there is even a saying in this regard: be at the right place in the right time!

 Un mare campion al gimnasticii românești își deschide sufletul cititorilor Casino Inside. În acest interviu, Marian Drăgulescu își exprimă părerile sale despre cariera sportivă, performanțele obținute, prezent și viitor, dar și puncte de vedere legate de poker sau gambling în general.

Care este statusul tău în ceea ce privește cariera sportivă? Mai concurezi în competiții oficiale sau doar te menții în formă?

Nivelul mondial la gimnastică a crescut și va fi foarte greu în următorul ciclu olimpic, de aceea mi-am propus ca până la sfârșitul anului să învăț o serie de elemente noi pe aparate, ba mai mult îmi doresc să mai inventez două sărituri care îmi vor purta numele și care vor avea note maxime de plecare.

Știu că, de obicei, e bine să-i lași pe alții să facă aprecieri, dar dacă ar fi să te autoanalizezi: cum ai caracteriza cariera ta sportivă?

În majoritatea cazurilor, rezultatele au fost cele care au vorbit de la sine, dar nu aș fi ajuns niciodată la performanțele obținute dacă nu m-aș fi autoanalizat în permanență, ceea ce fac și în prezent cu planurile și proiectele pe care mi le propun.

Am inventat o săritură singur, cu ideile și puterile mele, am încercat și reușit de cele mai multe ori să am cele mai dificile și mai bine cotate exerciții din lume.

Care consideri că au fost atuurile tale în realizarea perfomanțelor notabile pe care le-ai avut în gimnastică?

Strategie, curaj și o ambiție de fier, chiar și atunci când nu toată lumea crede în tine!

Ai vreun regret sau dacă ai putea da timpul înapoi, ai schimba ceva din cursul carierei tale?

Prefer să traiesc prezentul unde pot schimba ceva dacă nu îmi convine și să privesc spre viitor cu optimism.

“Săritura Drăgulescu” poate fi considerată moștenirea ta în gimnastică; o bornă a performanței supreme?

Cu siguranță este o moștenire a mea și totodată a gimnasticii românești. Sunt foarte împlinit și fericit de toate medaliile obținute pentru că numai eu știu cât am muncit pentru ele!

Te gândești ca pe viitor să oferi reprezentații de gimnastică demonstrative, așa cum a făcut la un moment dat Marius Urzică?

Totul depinde de oferte și oportunități! Sunt total de acord cu promovarea valorilor gimnasticii românești.

Care este părerea ta despre jocurile de noroc în general? Ai jucat vreun astfel de joc (poker cu 5 cărți, table, etc.) în cantonamente sau cu alte ocazii?

Joc cu cea mai mare plăcere, dar nu pe bani; sunt de părere că se pot pierde sume importante de bani prea ușor și prea repede. Cunosc persoane care din asta trăiesc, cu siguranță se pricep extraordinar de bine la acest sport.

Acum este la modă atât la noi cât și în străinătate Texas Holdem. Care este percepția ta despre pokerul modern de astăzi? Este vorba doar de noroc? Este doar un joc sau îl poți considera mai mult decât atât?

Mi se pare mai distractiv cu cărțile jos și cred că poți ghici mai ușor ce combinații de cărți au ceilalți jucători. Pentru cei care trăiesc din așa ceva cred că a devenit ca și o meserie, înțeleg foarte bine jocul și se perfecționează în permanență, deci feriți-vă de ei, aviz amatorilor ca mine (râde). Cât despre noroc, cred că este ca cireașa de pe tort!

Ai fost vreodată în vreun cazino sau sală de jocuri în România sau străinătate? Dacă da, ce impresie ți-a făcut atmosfera de acolo?

Cred că afară lumea este mai relaxată, joacă și de plăcere, nu numai pentru a câștiga.

Există foarte multe prejudecăți despre toate activitățile de gambling la noi în țară. De ce crezi că se întâmplă asta? Tu cum privești lucrurile acestea, poți să le consideri o formă de petrecere a timpului liber, ca și cum te-ai duce la un film sau la un spectacol sau crezi că e vorba de altceva?

Cred că la un joc de poker ești mai degrabă foarte concentrat și încordat, nu se compară cu un spectacol sau un film unde înseamnă cu adevărat relaxare. Cred că nu sunt multe persoane care înțeleg cu adevărat ce înseamnă acest sport, nu cred că este ușor și trebuie să mai ai și ceva calități în acest sens.

Cum vezi viitorul tău în acest moment? Foarte multă lume din sport de la Boris Becker sau Rafa Nadal și până la Phelps sau Gianluigi Buffon își asociază numele cu pokerul și cu companii ce activează în acest domeniu, te-ar atrage și pe tine o astfel de legătură?

Nu refuz nici o colaborare cu nimeni atât timp cât este benefică pentru ambele părți.

În viață crezi că ai nevoie și de șansă?

Cu siguranță, există și o vorbă în acest sens: să fii la locul potrivit în momentul potrivit!

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.