Manila Poker, one of the most popular games in AustraliaManila Poker, printre cele mai populare jocuri de poker din Australia

joi, 25 noiembrie 2010

The game, also known as Seven Up Poker, is one of the most popular poker versions in Australia. Manila Poker is similar to Texas Hold’em.

The cards with a value under 7 are thrown out of the cards deck, and the game starts with 32 cards. The initial pot is placed and the game starts. Each participant usually receives two cards; one of the cards is turned face down on the table, and becomes the common card for all those involved within the game. After placing the bets, starting with the first player on the left of the croupier, another common card is turned face down and a new betting round begins. The game continues with this rhythm and finishes with a last betting round to the fifth common card.

Manila Poker distinguishes from Texas Hold’ em and from this perspective, is similar to Omaha Poker, since the best poker hand of a player is achieved with the two hole cards and three of the five common cards.

By using a 32 cards deck, the color beats full house, since there is a small chance of obtaining a color with less cards. The ace can also be played on small straight flush

Usually, on the first round there is a bet of 5 dollars, following the afferent raises, between the second and the fourth round the players place 10 dollars, then add the raises, and on the fifth round 20 dollars are bet. This is the main difference between manila Poker and its “relative” Spanish Poker that usually plays No Limit most of the times.

The game is entertaining and can be played at home, between friends. The ideal number for home gambling is is between six and nine participants.

The game has many versions. The players receive three cards and one of them can be eliminated at any time. The rules remain the same for all versions and therefore the players can achieve the best hand with one of the three private cards and other three cards on the flop. In this case, the cards deck can contain 36 cards, by introducing the six.

Another version of Manila Poker is Billabong. The players receive, generally, two cards and a common flop card. After agreeing upon who initiates the bets (the player with the smallest or bigger value), after placing the bets other two common cards are turned and another betting round begins. This round is led by the player who has the best hand. Then, two are cards are dealt, each followed by a new betting round and the players show their cards. Best hand after Showdown takes the pot.

Shanghai, derived from Billabong, implies the dealer to offer each player three cards and to turn a common card on the flop. As Manila Poker with three cards, the player must give away, at a certain time, one of the cards received.

The game has become very popular in Australia.  Each year, at Crown Casino in Melbourne, Aussie Millions Australian Poker Championship, one of the most important poker tournaments where Manila Poker is played, is organizedJocul, numit și Seven Up Poker în unele zone, este unul dintre cele mai populare variante de poker din Australia. Manila Poker este asemănător cu Texas Hold’em.

Dintr-un pachet de cărți sunt scoase cele cu valoarea mai mică decât 7, rămânând în joc doar 32 de cărți. Se plasează potul inițial și se pornește jocul. Fiecare participant primește, de regulă, câte două cărți și o carte este întoarsă pe masă, aceasta fiind comună pentru toți cei implicați în joc. După ce au fost plasate pariurile, începând de la primul jucător din stânga crupierului, o altă carte comună este întoarsă pe masă și începe o nouă rundă de pariere. Jocul continuă în acest ritm și se termină cu o ultimă rundă de pariuri la cea de-a cincea carte comună.

Manila Poker se distinge de Texas Hold’em și seamănă din acest punct de vedere cu Omaha Poker deoarece cea mai bună mână de poker făcută de jucător se realizează cu cele două cărți hole și cu trei dintre cele cinci cărți comune.

Prin utilizarea unui pachet cu doar 32 de cărți, culoarea bate full house-ul, întrucât se poate obține mult mai greu o culoare cu mai puține cărți. De asemenea, asul nu poate fi jucat la chinta mică.

De obicei, la prima rundă se pariază 5 dolari și plusările aferente, între a doua și a patra rundă jucătorii plasează câte 10 dolari, la care se adaugă raise-urile, iar în cea de cincea rundă se pariază 20 de dolari. Aceasta este principala deosebire dintre Manila Poker și ruda sa Spanish Poker, care se joacă, în majoritatea cazurilor, No-limit.

Jocul este foarte antrenant și poate fi jucat și acasă cu prietenii. Numărul ideal pentru a-l juca de acasă este între șase și nouă  participanți la joc. 

Jocul are mai multe variante, printre care și una în care jucătorii primesc trei cărți, dintre care una poate fi eliminată oricând. Regulile rămân valabile pentru orice variantă, astfel, jucătorii vor face cea mai bună mână doar cu două dintre cele trei cărți private și alte trei cărți de pe flop. În acest caz, pachetul poate conține și 36 de cărți, prin introducerea șesarilor.

O altă versiune pentru Manila Poker este Billabong, la care, în principiu, jucătorii primesc inițial două cărți și una comună pe flop. După ce s-a convenit în prealabil cine inițiază pariurile (jucătorul cu cele mai mici sau cel cu cele mai mari cărți), după plasarea mizelor, se întorc alte două cărți comune și începe o nouă rundă de pariere, condusă de jucătorul cu cea mai bună mână. Apoi, se mai trag alte două cărți, fiecare urmată de o nouă rundă de pariere și jucătorii își arată cărțile. Cea mai bună mână după Showdown ia potul.

Shanghai, derivat din Billabong, presupune ca dealerul să îi dea fiecărui client câte trei cărți și să întoarcă o carte comună pe flop. Ca și la Manila Poker cu trei cărți jucătorul trebuie să renunțe, la un moment dat, la una dintre cele primite.

Jocul a devenit foarte popular în Australia, astfel că, la Crown Casino din Melbourne se organizează anual Aussie Millions Australian Poker Championship, unul dintre cele mai mari turnee de poker, la care se poate juca și Manila Poker.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.