Mamma mia!

vineri, 29 iulie 2011

The Italian market is the biggest in Europe and we can confirm that they are also ahead of everyone else in terms of online gambling regulation…

Italy is a country that formerly has been in debates over the issue of legalized gambling and now they have made the decision to move forward with it. The country’s AAMS, or Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Strato, managed all gambling and lotteries for them. Recently, it approved Evolution Gaming and their live- dealer games to enter the country. Live- casinos are some of the most exciting options you are going to find in the marketplace and they perfectly mirror the land- based gambling world as best as online games can. The features you find with live- dealer gaming are some of the most exciting due to how involved players can get with the game as if they were at an actual gaming location. Italian officials are thrilled about the move and believe it is going to open the door to their financial turnaround.

For years now Evolution Gaming has been a leader too in the world of gambling. The company has a great market on live- dealer gaming and has made quite a name for itself by using the technology to set itself apart from the other avenues out there. You are going to see countries not only moving into online gambling regulation, but also working with some of the latest innovations to be unique. Bottom line is that there are a lot of options out there and Italian lawmakers want to make sure they give their customers enough of an incentive to stay within the country for their gambling. It not only brings in huge tax revenue dollars, but it also creates a location for other countries to take advantage of too.

Also, AAMS published some interesting gaming turnover statistics for the month of February 2011. It revealed that the introduction of Video Lottery Terminals had a big impact in the Italian gambling market and that slots are still the most popular casino game played in Italy. The statistics also showed that the first two months of this year the total gaming revenue was 11.6 billion euros! This is a massive 15.8% increase from last year’s figures of the same period (10.02 billion euros). The statistics also showed that after slots, bingo was the next most popular game. With regard to revenue, the new Video Lottery Terminals brought in 719 million euros and bingo brought in 156 million euros. Not bad for 2 months.

So we can definitely say Italy is the top European online gambling market. This is according to the AAMS gaming authority of Italy. The Italian online casino gambling market was worth €4.8 billion in 2010 and this is sure to grow in 2011 due to the changes in the Italian online gambling laws. In January this year the Italian government legalized online gambling and this will gradually come into affect this year. Online poker tournaments have always been legal but online poker cash games were banned. Now they will be legal once online casinos (in the summer) and online poker rooms (in March) get a license to operate in Italy. All these additions to the Italian online gambling market will certainly increase the revenues of the Italian government.Piaţa italiană este cea mai mare din Europa şi putem spune deja că italienii sunt cei mai avansaţi în ceea ce priveşte regulamentele online ale jocurilor de noroc…

Italia este o ţară în care s-a dezbătut în numeroase rânduri problema legalizării jocurilor de noroc dar acum s-a decis acceptarea acestei propuneri. AAMS din Italia a decis să administreze industria jocurilor de noroc şi loteriile. Recent, aceasta a aprobat Evolution Gaming şi jocurile live-dealer să pătrundă pe piaţa italiană. Cazinourile live sunt una din cele mai incitante opţiuni existente pe piaţă şi înfăţişează perfect, sau cât de bine se poate în format online, situaţiile de joc reale. Trăsăturile pe care le întâlniţi la jocurile cu dealer live sunt din cele mai incitante datorită jucătorilor care se implică efectiv în joc ca şi cum ar fi la o masă reală. Oficialii italieni sunt încântaţi de mişcare şi sunt de părere că acest lucru le va deschide o nouă uşă spre profit.

De câţiva ani, Evolution Gaming a fost lider mondial în industria jocurilor de noroc online. Compania are o piaţă foarte bună în zona jocurilor cu dealer live şi şi-a făcut un renume folosind o tehnologie aparte, diferită de a celorlalte firme în domeniu. Veţi vedea ţări nu doar intrând în cercul industriei jocurilor online, ba chiar urmărind inovaţiile în domeniu pentru a fi unice. Ideea este că jucătorii au de unde alege şi în alte părţi, iar cei care fac legile în Italia vor să le asigure clienţilor suficiente motive cât să rămână în ţară să joace. Acest lucru nu aduce doar profituri uriaşe în dolari din taxe ci permite şi altor ţări să facă la fel.

De asemenea, AAMS a publicat câteva statistici interesante ale cifrelor de afaceri pentru februarie 2011. S-a descoperit că introducerea Terminalelor Video pentru Loterii a avut un impact semnificativ pe piaţa de profil din Italia şi că automatele pentru jocuri sunt încă cele mai populare jocuri de cazinou în Italia. Statisticile au mai arătat că în primele două luni ale anului câştigurile din jocuri au atins 11,6 miliarde de euro! Este o creştere de 15,8% faţă de cifrele înregistrate în aceeaşi perioadă anul trecut (10,2 miliarde). Statisticile au mai arătat şi că după automatele pentru jocuri, jocul de bingo este cel mai popular. Cu privire la câştiguri, noile Terminale Video pentru Loterii au adus 719 milioane de euro, iar bingo 156 milioane. Nu-i rău pentru două luni.

Deci putem spune cu certitudine că Italia este liderul european pe piaţa jocurilor de noroc online, conform spuselor AAMS. Piaţa cazinourilor online a fost evaluată la 4,8 miliarde euro în 2010 şi sigur această cifră va creşte în 2011 datorită schimbărilor în legislaţie. În ianuarie acest an, guvernul italian a aprobat legalizarea jocurilor de noroc online şi acest lucru se va pune în aplicare treptat. Turneele online de poker erau deja legale dar jocurile de poker cu cash erau interzise. Acum vor fi legale de îndată ce cazinourile online (în vară) şi camerele de poker online (în Martie) obţin licenţă să opereze în Italia. Toate aceste îmbunătăţiri la piaţa jocurilor online va rotunji cu siguranţă câştigurile guvernului italian.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.