Made in ChinaFabricat in China

duminică, 13 noiembrie 2011

Chinese poker, also Pusoy (but not Pusoy Dos or Russian Poker), is a card game that has been played in the Asian community for many years. It has begun to gain popularity elsewhere because it has many features of an „exciting” gambling game.

Chinese poker

Chinese poker is easy to learn. After a few minutes of instructions, one who has the knowledge of poker hand rankings can quickly follow. Playing the game involves a lot of luck. A new player may win the game against experienced opponents believing that victory often comes from a set of lucky cards. On the contrary, it is common for poor players not to get discouraged when they lose a game. They attribute their loss from a bad set of cards rather than their level of skill and strategy. Experts are continually discovering special skills in playing Chinese poker. They apply enough strategy to the game to gain significant advantage over poor players. Chinese poker has become more popular in casinos and online poker communities around the world and is very accessible for new players.

Where the Game Is Played

Chinese poker is now becoming popular in live casinos in the United States like Bellagio and the Wynn in Las Vegas. We find it often played as a side game in big poker tournaments. Regular stakes can be as low as $25 or go to as high as $100 per unit. Some high-stake Chinese poker players are known to play as high as $500 or $1000 per unit. Online poker software makes it even more accessible to both pros and beginners alike. Anybody can play Chinese poker online for fun or for real money.

How the Game Is Played

The game of Chinese poker is typically a four-player game; however, it also plays well with 2, 3, 5, and sometimes even more players. Each player receives a „13-card hand” from a standard 52-card deck. Individual players divide their cards into three poker hands referred to as „settings” (two containing 5 cards each called „the middle” and „the back”; and one containing 3 cards and referred to as „the front”). The „back” should be the highest-ranking hand while the „front” should appear as the lowest ranking hand. There is no value in having a front hand that contains three cards of the same suit or three consecutive cards. „Straights” or „flushes” in the front hand do not count when playing Chinese poker. Though it is easy to choose the strongest possible cards to build the back hand and use the rest of the cards for the front two hands, strategy is still involved when playing Chinese poker. When all the players have had three hands arranged and completed, each player will have to reveal his hands to his opponents. One player’s back hand setting only competes against other players’ back hands, and the same is true with the middle and and front hands. For this reason, strategy is usually involved when building a hand.

The two most common scoring systems used in Chinese poker are the 2-4 scoring method, and the 1-6 scoring method.

In the 2-4 method the player receives 1 unit for each of the three hands they win, and 1 unit called the overall unit is awarded to the player who wins two out of the three hands, or all of the three hands. In the event of a tie in one of the hands, no money is exchanged for this particular hand. If one player wins both of the other two hands, they collect 3 units (1 for each hand, and 1 overall). If they each win one hand, no units are exchanged (each win 1 unit, and there is no overall).

In the 1-6 method the player receives 1 unit for each of the three hands they win, and 3 bonus units (on top of the three for the hands) if they win all three hands.

Example

Ivey Hellmuth Winner
Front 6 6 4 A K Q Ivey
Middle 10 10 9 Q 8 9 9 5 5 4 Hellmuth
Back 3 3 3 2 2 K J 9 8 7 Ivey

In the 2-4 method, Hellmuth would pay Ivey two units; Ivey receives two points for winning front and back, loses one for losing middle and receives one as the overall unit for winning two out of three hands. In the 1-6 method, Hellmuth would pay Ivey one unit; again Ivey receives two points for winning front and back and loses one for losing middle, but he does not receive any bonus units.Pokerul chinezesc, cunoscut şi ca Pusoy (dar nu Pusoy Dos sau Poker rusesc) este un joc de cărţi întâlnit de mult timp în comunităţile asiatice. Jocul a început să câştige popularitate şi în alte părţi deoarece deţine toate atributele unui joc incitant.

Pokerul chinezesc

Pokerul chinezesc este uşor de învăţat. După câteva minute de explicaţii, cineva care are ceva cunoştinţe despre ierarhia combinaţiilor poate intra în joc. Norocul este un ingredient important în cazul acestui joc. Un jucător nou poate câştiga chiar în faţa unor jucători experimentaţi dacă are încredere în mâna sa norocoasă. Se întâmplă des ca jucătorii mai slabi să nu se descurajeze atunci când pierd, punând înfrângerea, mai degrabă, pe seama unei combinaţii nereuşite decât pe strategie şi îndemânare. Experţii continuă să găsească noi calităţi în cazul acestui joc. Ei se folosesc mai mult de strategie pentru a fi în avantaj în faţa oponenţilor mai slabi. Pokerul chinezesc a devenit tot mai popular în cazinouri şi comunităţi de poker online din lume şi este foarte accesibil pentru jucătorii noi.

Unde se joacă

Pokerul chinezesc a devenit foarte popular în cazinourile live din SUA, precum Bellagio şi Wynn din Las Vegas. Îl găsim prezent ca “side game” în marile turnee de poker din lume. Mizele obişnuite pot fi de 25 de dolari la limita de jos şi 100 dolari la cea de sus pe unitate. Mari pariori de poker chinezesc mizează chiar şi pe 500-1.000 dolari pe unitate. Softurile de poker online dau şansă egală atât jucătorilor profesionişti cât şi începătorilor. Oricine poate juca poker online pentru a câştiga bani sau pur şi simplu pentru distracţie.

Cum se joacă

Pokerul chinezesc este un joc care se joacă mai ales în patru; totuşi, există variante şi pentru jocul în 2, 3, 5 sau chiar mai mulţi. Fiecare jucător primeşte o mână din 13 cărţi dintr-un pachet standard cu 52 de cărţi. Jucătorii individuali îşi împart cărţile în trei mâini, cunoscute ca “settings” (două având 5 cărţi ( numite middle şi back; şi una de 3 cărţi numită front). Grupul back ar trebui să conţină cea mai valoroasă combinaţie de cărţi în timp ce front ar trebui să fie cea mai puţin valoroasă.  Nu are valoare un set front cu trei cărţi de acelaşi fel sau consecutive. Straights sau flushes nu au valoare în mâna front la pokerul chinezesc. Deşi sunt uşor de ales cărţile cele mai bune pentru a face mâna back şi de a lăsa celelalte cărţi pentru celelalte două mâini, strategia contează foarte mult la pokerul chinezesc. Când toţi jucătorii au cărţile aşezate în cele trei categorii, fiecare jucător trebuie să-şi arate cărţile celuilalt. Mâna back a unui jucător contează doar împotriva uneia similare a celorlalţi şi în mod similar şi pentru celelalte categorii. Din acest motiv, strategia este importantă în aranjarea mâinilor. Cele mai obişnuite sisteme de scoring sunt 2 – 4 sau 1 – 6. În sistemul 2 – 4 jucătorul primeşte câte o unitate pentru fiecare din cele 3 mâini câştigate şi o unitate numită overall unit pentru jucătorul care câştigă două din cele trei mâini, sau toate cele trei. În caz de egalitate la una din mâini, nimeni nu primeşte niciun ban. Dacă un jucător câştigă ambele mâini din cele care au rămas, el acumulează 3 unităţi (una pentru fiecare unitate şi una overall). Dacă fiecare din ei câştigă câte o mână, nicio unitate nu este plătită (fiecare câştigă câte o unitate, şi niciuna overall).

În sistemul 1 – 6, jucătorul câştigă câte o unitate pentru fiecare mână câştigată din cele trei, şi trei unităţi bonus (mai presus de cea pentru fiecare mână) în cazul unui câştig al tuturor celor 3 mâini.

Exemplu

Ivey Hellmuth Câştigător
Front 6♠ 6♣ 4♥ A♥ K♦ Q♦ Ivey
Middle 10♦ 10♠ 9♣ Q♠ 8♣ 9♥ 9♦ 5♥ 5♦ 4♣ Hellmuth
Back 3♥ 3♦ 3♠ 2♥ 2♦ K♠ J♠ 9♠ 8♠ 7♠ Ivey

În sistemul 2 – 4, Hellmuth i-ar plăti lui Ivery 2 unităţi. Ivery primeşte două puncte pentru că a câştigat mâinile front şi back, pierde una pentru că a pierdut mâna middle, şi primeşte una ca overall unit pentru că a câştigat două din trei. În sistemul 1 – 6, Hellmuth i-ar plăti lui Ivery o unitate; din nou Ivery primeşte două puncte pentru că a câştigat mâinile front şi back şi pierde una pentru că a pierdut mâna middle, însă nu primeşte vreun bonus.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.