Gheorghe Benea – The Romanian Lottery, always dynamicGheorghe Benea – Loteria Română, într-un dinamism continuu

sâmbătă, 5 iunie 2010

The General Manager of the Romanian Lottery National Company, Gheorghe Benea, states the secrets of a business that is still on top among those who bet on luck, contributing with extra quality and seriousness in the local gambling industry.

 

How do you used to see the Romanian Lottery Company before you became its president?

I confess that, as any other person that comes from outside the system, I had a series of reserves myself. Now that’s been a year from my appointment as General Manager, I can honestly tell you that the industry of gambling is a very interesting activity that dares you with a diversity of themes and challenges. It is a very attractive mix of themes, a dynamic sector which determines you to be very active, as otherwise you risk losing. Metaphorically speaking, it creates a feeling that can easily become addictive.

The Romanian Lottery represents for the local market, the biggest unit of its kind, with a capital entirely provided by the state. The status of state-owned company can sometimes make decision-making harder and the dynamism can sometimes be affected by the slow motion of each body of the state, like the legal one. However, I believe that with the support of the personnel and the collaborators of the company, by accepting and adapting continuously to a moving market, we will manage to maintain a top position and contribute with quality and seriousness to the local gambling industry.

Which are the main accomplishments of the company under your supervision?

I have tried, together with my collaborators, to diversify the games, so we have introduced, to start with, two lotteries per week for the well known game „6 out of 49”, which had positive effects on the market. Moreover, starting with April c.y., for „Joker” and „5 out of 40” we will have two drawings per week, on Thursday and Sunday. In the foreseeable future, for „6 out of 49” we will make it possible for people to win even in the fourth category, with three numbers. We also want to continue with the supplement of the number of selling points, as we are much behind what happens in Europe. The first step to do this will be to introduce a selling point in each village in Romania and to increase their number in towns. We set as an objective to reach approximately 8,000 inhabitants for one selling point. Currently, we have an average of 12,000, compared to 1,100, which is the one in Europe. Unfortunately, regarding this aspect, the biggest problem we deal with is not finding strategic locations but the mentality of people and even of our employees.

As you mentioned the mentality, what is the message you want to send those who can barely find something entertaining in gambling?

Play the Romanian Lottery games! Why? Because the chance to win is 40-60%. Moreover, the money which is not won goes back in the community. This is rather rare in the industry. A part of the Romanian Lottery profit goes to financing social constructions, sport arenas, cultural events etc. Only 15% of the incomes of the Lottery are used for its own activity, meaning 20% of the expenses.

How does the team behind the stage look like?

Every person in the marketing and sales departments, together with the editorial group of our magazine called Loto-Prono live through the events that go on here. It is a young team, with very dynamic and good hearted people, who unfortunately were not given enough trust. I personally have shown my desire to collaborate as good as possible with the staff of the company, even from the beginning. I took over and promoted the ideas regarding the activities of the company and I will keep on supporting all the persons dedicated to and interested in the mission of the Romanian Lottery.

Tell us a few things about Gheorghe Benea, as a person…

I find it hard to talk about myself. I had many leading positions along time, with big responsibilities. The accumulated experience mirrored both in the financial results and in the professional experience of the personnel. The good economic results make the staff motivated. I always want to find the best instruments to motivate the staff in a satisfying manner, in the limits of a state-owned company. I wish us to reach performance and I would like the employees to regret my leaving, as it happened in the previous jobs.

A couple of words for the Casino Inside readers…

I enjoyed the magazine as soon as I saw it. In my opinion, the Romanian Lottery must be present within the pages of this magazine and I advise all your readers to enter the Romanian Lottery agencies, for they will find the satisfaction of the game and the confirmation of the fact that entertainment is at home in the Romanian Lottery.

  • The Romanian Lottery is one of the institutions of the Romanian society that have a tradition; it was set up in 1906;
  • Currently, the Romanian Lottery organizes lotteries and mutual bets, and it is the only organizer of its kind in Romania, according to O.U.G. no.77/2009 regarding the organization and use of gambling resources;

The Romanian Lottery became a member of the European Lotteries in 1991, and starting from 1992 the institution joined World Lottery Association. This is a global organism which brings together state lotteries from Europe, Africa, North America, South America, Australia and Asia.

Directorul General al Companiei Naţionale Loteria Română, Gheorghe Benea, prezintă atuurile unei afaceri care se menţine pe primul loc în rândul celor ce mizează pe noroc şi  aduce calitate si seriozitate in  industria autohtonă de gambling.

 

Cum percepeaţi dvs. compania Loteria Română, înainte de a ajunge să o prezidaţi?

Mărturisesc că, asemeni oricarei persoane care vine din exteriorul sistemului, am avut si eu o serie de rezerve. Acum, la un an de la validarea mea in calitatea de director general al Loteriei Romane, pot sa va spun cu toata sinceritatea ca, industria jocurilor de noroc  este o activitate foarte interesantă, care îţi aduce zilnic o diversitate de teme si provocari. Este un amestec foarte interesant de tematici, un sector cu un dinamism extraordinar, fapt care iti impune si tie, personal, un mod de lucru foarte activ, pentru ca altfel, rişti să pierzi. Metaforic vorbind, iti creaza o senzatie de care poti, foarte usor, sa ajungi dependent.

Loteria Romana reprezintă, pentru piata autohtona,  cea mai mare unitate din domeniu, avand capital integral de stat. Statutul de companie de stat poate aduce, uneori, o anumita greutate în mişcare, in luarea deciziilor iar dinamismul, de care aminteam anterior, este de multe ori afectat de incetineala fiecarui angrenaj al statului, ca de exemplu cadrul legal. Am, totusi, convingerea ca, cu sprijinul personalului si al colaboratorilor companiei, acceptand si adaptandu-ne rapid la o piata in continua miscare, vom reuşi să ne menţinem pe primul loc şi să aducem calitate si seriozitate in  industria autohtonă de gambling.

Care sunt principalele realizări ale companiei sub mandatul dvs?

Am încercat alături de colaboratorii mei să diversificăm jocurile, astfel că, pentru început, am introdus două extrageri pe săptămână la jocul motor al Loteriei, ˝6 din 49″, cu efecte pozitive asupra pietei. Totodată, începând din luna aprilie a.c., pentru jocurile „Joker” şi „5 din 40” au loc extrageri bisăptămânale, in zilele de joi şi duminică. Curând, pentru jocul “6 din 49” vom introduce şi câştigul la categoria a patra, cu trei numere. De asemenea, ne propunem să continuăm politica de suplimentare a numărului de puncte de vânzare, întrucât, la acest capitol suntem cu mult în urma a ceea ce se petrece în alte tari din Europa. În acest sens, un prim pas va fi introducerea unui punct de vânzare, cel putin, în fiecare comună din România şi majorarea numărului acestora în mediul urban. Ne propunem să ajungem la aproximativ 8.000 de locuitori pe punct de vânzare. In prezent, la noi media locuitorilor pe punct de vanzare este de circa 12.000, faţă de 1.100 cât este, astăzi, media în Europa.  Din pacate,  in legătură cu acest aspect, cea mai mare problema cu care ne confruntăm,  nu este găsirea unor spaţii strategice, ci mentalitatea oamenilor, chiar a angajaţilor nostri.

Vorbind de mentalitate, care e mesajul pe care vreţi să-l lansaţi pentru cei care reuşesc cu greu să găsească divertisment în jocurile de noroc?

Jucaţi la jocurile Loteriei române! Motivele? Probabilitatea de castig este de 40-60 %. De asemenea, banii jucaţi şi necâştigaţi se întorc către comunitate. Acesta este un fapt destul de rar intalnit in aceasta industrie. Din profitul obtinut de Loteria Romane se finanteaza construcţii sociale, arene sportive, acte de cultură etc.  Doar 15 % din veniturile Loteriei sunt folosite pentru întreţinerea propriei activităţi, adica 20% din total cheltuieli

Cum arată echipa din spatele Loteriei?

Fiecare om din departamentul de marketing si vânzări, alături de cei din grupul redacţional al revistei noastre Loto-Prono trăiesc, la propriu, toate evenimentele care se desfăşoară aici. Este o echipă tânără, cu oameni foarte energici si bine intentionati,  carora, din pacate, nu li s-a acordat prea mai multă încredere. Personal, inca de la inceputul activitatii mele in institutie, mi-am arătat toată deschiderea pentru o calaborare cat mai buna cu personalul companiei. Am preluat si promovat ideile legate de imbunatatirea activitatii companiei şi voi continua sa ii sustin pe toti cei dedicati si interesati de misiunea Loteriei Romane.

Spuneţi-ne câteva lucruri despre omul Gheorghe Benea?

Îmi vine greu să vorbesc despre mine. Am avut, de-a lungul timpului, destul de multe functii de conducere, cu responsabilităţi mari. Experienţa acumultată s-a evidenţiat si companiile pe care le-am manageriat au înregistrat rezultate bune atât financiare, cât şi în rândul competenţei profesionale a personalului. Rezultatele bune economice permit şi o motivare a personalului. Îmi propun să găsesc mereu cele mai potrivite instrumentele de a motiva corespunzător personalul, în cazul Loteriei Române, în limitele prevazute de statutul de companie cu capital integral de stat. Îmi doresc sa avem performanta iar, la finalul mandatului, angajatii sa regrete plecarea mea, asa cum s-a intamplat si in functiile detinute anterior.

Câteva vorbe pentru cititorii revistei Casino Inside…

Mi-a plăcut revista de îndata ce am vazut-o. Consider că Loteria Română trebuie să fie în paginile acestei reviste şi, în acelaşi timp, îi sfătuiesc pe toti cititorii dumneavoastra să intre în agenţiile Loteriei Romane, pentru că aici vor găsi, pe lângă satisfacţia jocului şi confirmarea faptului că, la Loteria Romana, entertainment-ul este la el acasă.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.