ROMANIAN LOTTERY- A COMPANY FOR PEOPLELOTERIA ROMÂNĂ – O COMPANIE PENTRU OAMENI

joi, 6 ianuarie 2011

The Romanian lottery is a traditional institution of the Romanian society; at its 104 years anniversary, the lottery remains one of the most valuable Romanian brands.

The Romanian lottery develops its national interest gambling activity with the specific purpose of creating an organized framework for meeting the natural gaming demands of the population, as well as creating the necessary funds for financing the Romanian objectives.

According to the law in force, CN “Romanian Lottery” SA organizes and operates lotto games and mutual bets on the Romanian territory, and the profit obtained is distributed according to the legal regulations in force.

Product portfolio

The Romanian Lottery promotes the responsible gaming, providing the highest security and integrity standards.

In its attempt of satisfying the expectations of all the players, the Romanian Lottery constantly diversifies its product portfolio.

The star game of the Romanian Lottery is Lotto 6/49, which was launched on the market in 1993; it has registered the largest number of players, as well as the most important winnings.

Other products enjoyed by the gaming amateurs are Noroc, Joker and Lotto 5/40.

For the lottery ticket, the Romanian Lottery has a very large offer and awards: the traditional lottery ticket, as well as the most recent scratch cards. “Zodiac” is on top of the players’ preferences.

The portfolio of the company also notes the modern variant of the ancient lottery formula: the passive lottery. Annually, the Romanian Lottery organizes at least one competition of this kind with important awards, mostly generous amounts. A good example is the passive lottery organized this year during the summer vacation- Vacation Lottery, a competition with 300 winning awards with an estimated 600.000 lei awards. The most recent passive lottery game, recently launched by the Romanian Lottery, is “Christmas Lottery” with 169 awards with an estimated value of 290.00 lei.

For the mutual betting generally based on the football games within certain national Championships in Europe, as Spain and Italy, the Romanian Lottery has an important number of loyal players for Pronosport and Prono S.

The newest lottery product is the betting game “Pariloto” on fixed quota that challenges the other similar products offered by the private sports betting houses.

Profit for the community!

Ever since the opening, in 1906, the main mission of the Romanian Lottery was to get involved in projects and activities that focus on the unprivileged categories within the Romanian society, with an important role in financing certain key sectors of the Romanian society: health, social assistance, education, culture and sport.

At the moment, the net profit of the company is distributed for designing the objective of national interest, established by the Govern Urgent Ordinance no. 159/ 1999, approved by Law no.288/2001, with following regulations. Thus, a minimum 60% quota of the net profit of the company per year is destined to the construction of social residences, sports halls and polyvalent sports arena. According to the Law 186/2003, the annual net profit afferent to the sports betting activity goes to the National Authority for Sport and Youth in order to finance the sports activity.

At the same time, the Romanian Lottery assigns important amounts to sponsorship activities. The players of the Romanian Lottery can consider twice lucky: first for the awards and winnings of the game, and second for their contribution to the construction of public interest objectives as well as for the support of the less lucky once.

The Romanian Lottery brings luck in people’s homes!

The value of the awards offered by the Romanian Lottery is increasing every year. In 2010, the Romanian Lottery offered over 6.500.000 awards with an estimated value of over 154 million Euros.

We wish to be as close as possible to our clients wherever they are, and therefore the Romanian Lottery has developed the largest sales network. We work with our own agencies, but also with mandatory agencies. The sales network of the Romanian Lottery has now a number of 1920 agencies.

We are very preoccupied in satisfying the expectations of our clients and we are convinced that the safety of the games we are offering, as well as the promotion of the responsible gaming are the essential elements to achieve the objectives of our company.

This year, the Romanian Lottery has been declared, for the fourth year consequently, the most valuable Romanian brand by the European Brand Institute in Vienna.

We would like to remind the fact that the Romanian lottery has been declared for the fourth year consequently the most valuable Romanian brand by the European Brand Institute in Vienna.

It has also received the distinction for “5 years of continuous performance” within the Romanian Awards Gala Top 100, dedicated to the companies that invest for the development of the community and bring an important financial contribution to the objectives of national interest.

On the 2009 companies top made by the Commerce and Industry Chamber of Bucharest, the Romania Lottery was no. 1 on “Extra large companies” section and it has succeeded in keeping no.1 position on the top of the companies within Sector 4.

The Romanian lottery is no.23 on the Top of the most valuable companies in Romania, top realized in 2010 by Financiarul magazine, in cooperation with Capital Partners Investment house. This year, the Romanian Lottery has climbed three positions towards last year, when it was on position no. 26

According to the same top the value of the company is almost 504 million Euros, with an increasing percent of 3.27 towards 2009, when the value was 488 million dollars, and with 7. 24% increase than 2008, when the value of the company was estimated to 470 million Euros. 

Due to our players and the company team we have succeeded in being recognized on the market. We are convinced that the promotion of the responsible gaming, safety and quality will provide constantly our place within an instable market, as the gambling market, and will keep our first position for the next several years.

The Romanian Lottery changes your life!Loteria Română este o instituție cu tradiție a societății romanești și, la 104 ani de activitate, rămâne unul dintre cele mai valoroase branduri românești.

Loteria Română desfăşoară o activitate de interes public naţional în domeniul jocurilor de noroc, în scopul realizării cadrului organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populaţiei şi crearea fondurilor necesare finanţării obiectivelor de interes public naţional.

Conform legislației în vigoare, C.N. „Loteria Română” S.A. organizează și exploatează pe întreg teritoriul țării jocuri loto și pariuri mutuale, iar profitul obținut se repartizează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Portofoliul de produse

Loteria Română promovează jocul responsabil, asigurând cele mai înalte standarde de securitate și integritate.

Încercând să acopere așteptările tuturor jucătorilor, Loteria Română, pe lângă organizarea jocurilor tradiționale, își diversifică în mod constant portofoliul de produse.

Jocul vedetă al Loteriei Române este Loto 6/49, produs care a fost lansat în anul 1993 și care numără, în prezent, cel mai mare numar de jucători, înregistrând și cele mai importante premii.

Alte produse îndrăgite de amatorii de jocuri loto sunt: jocul Noroc, Joker și Loto 5/40.

Pentru lozul instant, Loteria Română are o gamă variată de oferte și premii: de la tradiționalul loz în plic, la cele mai moderne lozuri răzuibile. În topul preferințelor iubitorilor de loz se află lozul “Zodiac”.

În portofoliul de produse al Loteriei Române se regăsește și varianta modernă a celei mai vechi forme de loterie: loteria pasivă. Anual se organizează cel puțin un astfel de joc cu premii importante constând, de obicei, în importante sume de bani. Un exemplu în acest sens este jocul de loterie pasivă care s-a desfășurat în acest an în perioada estivală, Loteria Vacanței pentru care s-au pus în joc 300 de câștiguri în valoare totală de 600.000 de lei. Cel mai nou joc de loterie pasivă, lansat recent de catre Loteria Română este “Loteria Crăciunului” pentru care se pun în joc 169 de câștiguri în valoare totală de 290.000 de lei.

Pentru pariurile mutuale bazate, în principal, pe meciurile de fotbal din anumite campionate naționale din Europa, cum ar fi Italia și Spania, Loteria Română are deja un număr important de jucători fideli la Pronosport și Prono_S.    

Cel mai nou produs loteristic este jocul de pariuri în cotă fixă “Pariloto”, care își dispută întâietatea pe piață cu alte produse similare oferite de casele de pariuri sportive private.

Profit pentru comunitate !

Încă de la înființarea ei, în anul 1906, misiunea principală a Loteriei  Române a fost implicarea în proiecte și acțiuni ce vizează categoriile defavorizate ale societății românești, având un rol important în finanțarea unor domenii cheie din societatea românească : sănătate, asistență socială,  educație,  cultură și sport.

În prezent, profitul net al companiei Loteria Română este repartizat pentru realizarea obiectivelor de interes public național, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările ulterioare. Astfel, o cotă de minimum 60% din profitul realizat în cursul unui an de C.N. “Loteria Română” este destinată finanțării construcției de locuințe sociale, săli de sport și arenei sportive polivalente.  Conform Legii 186/2003, o cotă de 0,4% din profitul net al Loteriei este destinată promovării culturii scrise. De asemenea, profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive revine Autorității Naționale pentru Sport și Tineret în scopul finanțării activității sportive.

În același timp, Loteria Română alocă fonduri substanțiale pentru acțiuni de sponsorizare.

În acest context, jucătorii Loteriei Române se pot considera de doua ori câștigători: atât pentru premiile și câștigurile puse în joc, cât și pentru contribuția lor la finanțarea unor obiective publice de interes național și sprijinul acordat celor mai puțin norocoși.

Loteria Română aduce norocul în casele românilor !

Numărul și valoarea premiilor oferite de Loteria Română a crescut tot mai mult de la an la an.

În anul 2010, Loteria Română a acordat deja peste 6.500.000 de premii, în valoare totală de peste 154 de milioane de euro.

Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de jucătorii noștri, oriunde s-ar afla aceștia, Loteria Română și-a dezvoltat cea mai mare reţea de vânzare. Lucrăm cu agenţii proprii dar şi cu agenţii mandatare. În prezent, rețeaua de vânzare a Loteriei Române numără peste 1.920 de agenţii.

Ne preocupă satisfacerea așteptărilor jucătorilor noștri și suntem convinși că securitatea jocurilor pe care le oferim, precum și promovarea unui joc responsabil sunt elemente esențiale în atingerea obiectivelor companiei noastre.

Loteria Română a fost declarată timp de 4 ani consecutiv (2007, 2008 și 2009) cel mai valoros brand românesc.

Reamintim faptul că Loteria Română a fost desemnată anul acesta, pentru a patra oară consecutiv, cel mai valoros brand românesc, de către Institutul European al Brandurilor din Viena.

De asemenea, recent, a primit o distincție pentru “5 ani de performanță continuă” la Gala Premiilor România Top 100, dedicată companiilor care investesc în comunitate și care aduc o contribuție susbtanțială în finanțarea unor obiective de interes public național.

În topul firmelor din 2009, realizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, Loteria Română ocupa locul I la secțiunea “Întreprinderi foarte mari” și se menține pe locul I în topul firmelor din sectorul 4.

Loteria Română se află pe locul 23 în Topul celor mai valoroase 100 companii din România din anul 2010, top realizat de către Ziarul Financiar în colaborare cu casa de investiții Capital Partners. Anul acesta Loteria Română a urcat cu trei poziții față de anul trecut, când ocupa locul 26.

În ceea ce privește valoarea companiei, conform aceluiași top, aceasta se ridică la 504 milioane de euro, în creștere cu 3,27% față de anul 2009, când valoarea acesteia era de 488 de milioane de euro și cu 7,24% mai mult față de anul 2008, când valoarea companiei era cotată la 470 de milioane de euro.

Aceste recunoașteri se datorează atât jucătorilor noștri, cât și echipei companiei. Suntem convinși că, promovând în continuare un joc responsabil, sigur și de calitate, vom reuși să ne adaptăm în mod constant la o piață în continuă mișcare, cum este cea a jocurilor de norc, și ne vom menține pe primul loc și în anii următori.

Loteria Română îți schimbă viața!

 

Author: Editor

Share This Post On

2 Comments

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.