National Lottery, one of the most popular forms of gambling in the UK LOTERIA Naţională, una dintre cele mai populare forme de gambling din Marea Britanie

miercuri, 22 septembrie 2010

It’s no secret to lottery fans that the game has a long history. Just recently, however, a document has come to light that proves that lottery also has a royal pedigree – and that the use of lottery funds for good causes is a part of its tradition. A letter written by Queen Elizabeth I of England announced her decision to create a „lotterie” with the intention of raising funds to be „employed to good and public acts”.

The National Lottery is the largest lottery in the United Kingdom . It is operated by Camelot Group , to whom the license was granted in 1994, 2001 and again in 2007. The lottery is regulated by The National Lottery Commision . The National Lottery gives UK Lottery players the chance to win millions of pounds each and every week. Although the term National Lottery  is generally used to refer to the main Lotto  game that takes place every Wednesday and Saturday, there are several other National Lottery games that UK players can participate in. Popular games such as Dream Number, EuroMillions, Dalily Play, Thunderball, Lotto Hot Picks  plus an ever expanding range of National Lottery scrachecards,  thrill millions each week and mean that whoever you are, or wherever you live, you can play in a way that suits you perfectly.

There are all sorts of games under the National Lottery banner, each with its own character and personality. If you want a fresh chance to win every day, try the Daily Play. Alternatively the traditional Lotto game is for those who enjoy the ritual of waiting for the National Lottery results every Wednesday and Saturday night.

Dream Number is a rather unique lottery game for three reasons. First, it gives players a randomly selected seven digit number instead of requiring them to pick their own numbers. Second, it requires a player to get their numbers picked in the right order for them to win a prize. And third, 28% of the ticket price (28 pence from every £1) goes directly towards the fund for the London Olympics in 2012.Dream number  replaced Lotto Extra  in July 2006.

Euromillions is one of the biggest games in the world. Nine countries take part guaranteeing huge prizes each and every week. No wonder these are some of the most eagerly awaited National Lottery results in the world. The ability to buy lottery tickets online means that EuroMillions can be played by individuals all over the world, and not only in the countries that formally participate.

The Thunderball game offers a top prize of £500,000 and also has a range of smaller prizes that are easier to win. Players select five main numbers and one Thunderball, and they have to match all of their numbers to land the National Lottery Thunderball jackpot.

The Daily Play is for those who can’t wait for the National Lottery results. Draws take place every day, of the week except on Sundays and Christmas Day, with a great chance to win. Players must select seven numbers from one to 27. It is also the only National Lottery game to offer a consolation prize if you fail to match any numbers.

Lotto Hotpicks is a unique lottery game in that it does not have its own lottery draw. Instead, the game is based on the numbers that are drawn for the main Lotto game . However, unlike the main Lotto game, the HotPicks game doesn’t require the player to pick six numbers. When playing HotPicks the player can “Pick 1”, “Pick 2”, “Pick 3”, “Pick 4” or “Pick 5”. The more numbers you choose to play, the greater the potential reward is for winning.

Scratchcards are also known as Instants or Instant Win games because they allow you to win a prize “in an instant”. They are in fact game cards which require the player to scratch off silver-covered areas in order to reveal hidden game symbols underneath. Mostscratch cards  cost just £1 or £2, although there are occasionally games with much higher jackpots than can cost as much as £5. The great thing about scratch cards is that you can play them after buying them, and this allows you to pop back into the retailer to claim a modest prize of up to £75 (or sometimes £200). Prizes of up to £10,000 can be claimed at any National Lottery Post Office.

All prizes are paid as a lump sum and are tax-free. Of every pound  spent on Lottery games, 50 pence goes to the prize fund, 28 pence to ‘good causes’ as set out by Parliament  (though some of this is considered by some to be as stealth tax  levied to support the Big Lottery Fund, a fund constituted to support public spending), 12 pence to the British Government  as duty and 5 pence to retailers as commission, while Camelot receives 4.5 pence to cover operating costs and 0.5 pence profit. The National Lottery returns a higher percentage of revenue back to society than any other Lottery. Players must be at least 16 years of age to participate in the lottery, either in the drawn lottery games or by purchase of lottery scratch cards.Pentru cei împătimiți, nu este un secret faptul că loteria are un istoric îndelungat. Nu cu mult timp în urmă, s-a dezvăluit faptul că loteria are origini regale- și astfel, utilizarea fondurilor loteriei pentru cauze nobile reprezintă parte din tradiţie. Într-o scrisoare, regina Elisabeth I a Angliei anunţa decizia de a creea o “loterie”cu scopul strângerii de fonduri în slujba binelui public”.

Loteria Națională este cea mai mare loterie din Marea Britanie. Acționarul este Camelot Group, căruia i s-a acordat licenţa în 1994, 2001 și din nou în 2007. Loteria este reglementată de către Comisia Loteriei Naționale, oferind jucătorilor din Marea Britanie posibilitatea de a câștiga milioane de lire sterline în fiecare săptămână. Deși termenul de Loterie Națională se referă, în general, la cel mai important joc de loto care are loc în fiecare miercuri și sâmbătă, există și alte jocuri de loterie la care jucătorii din Marea Britanie pot lua parte. Jocurile populare precum Dream Number, EuroMillions, Daily Plays, Thunderball, Lotto HotPicks , la care se adaugă și un număr din ce în ce mai mare al cardurilor răzuibile și câștiguri milioane săptămânal, ceea ce înseamnă că, indiferent cine ești, unde ești sau unde locuiești, poți juca în maniera care ți se potrivește perfect.

Sub egida Loteriei Naționale există o serie de alte jocuri cu reguli aparte. Dacă vrei să ai posibilitatea unui câștig în fiecare zi, încercă ți Daily Play. Jocurile alternative sunt create pentru cei care savurează ritualul așteptării rezultatelor Loteriei Naționale din zilele de miercuri și sâmbătă.

Dream Number este un joc loto unic din trei motive. În primul rând, acest joc oferă jucătorului un număr format din 7 cifre ales aleator, neavând obligația să își aleagă singur numerele. În al doilea rand, solicită jucătorul să aleagă numerele în ordinea corectă câștigării unui premiu. Și, în al treilea rând, 28% din prețul biletului (28 de pence din fiecare liră sterilă) se redirecționează către fondul Olimpiadei din Londra din 2012. Iulie 2006 a fost momentul în care Dream Number a înlocuit Lotto Extra.

Euromillions este unul dintre cele mai mari jocuri din lume. Nouă țări iau parte la premiul garantat în fiecare săptămână. Nu este de mirare că acestea sunt, de departe, cele mai așteptate rezultate ale Loteriei Naționale din lume. Posibilitatea de a achiziționa bilete la Euromillions pe internet, oferă posibilitate de joc tuturor doritorilor din întrega lume, nu numai celor din țările participante.

Thunderball oferă un premiu de 500.000 de lire sterline, alături de alte premii mai mici ușor de câștigat. Jucătorii trebuie să selecteze 5 numere și un Thunderball, astfel încât toate numerele lor să se potrivească şi să atingă jackpotul Thunderball pus la bătaie de Loteria Naţională.

Daily Play este jocul pentru cei care sunt nerăbdători să afle rezultatele Loteriei Naționale. Se joacă în fiecare zi a săptămânii, cu excepția zilelor de duminică și ziua de Crăciun, și fiecare jucător are șanse foarte mari de câștig. Jucătorii trebuie să aleagă şapte numere de la 1 la 27. Este, de asemenea, singurul joc al Loteriei Naționale care oferă premiu de consolare dacă nici unul dintre numere nu se potrivește.

Hotpicks este un joc loto unic, în sensul că nu are propria extragere. În schimb, este bazat pe numerele extrase pentru cel mai important de joc loto. În orice caz, spre deosebire de jocul principal de loto, nu este nevoie ca jucătorul să aleagă 6 numere. În momentul jocului, se pot alege opțiunile “Pick 1”, “Pick 2”, “Pick 3”, “Pick 4” sau “Pick 5”. Cu cât se aleg mai multe numere, cu atât șansa de câștig este mai mare.

Cartoanele răzuibile sunt cunoscute ca jocuri cu câștig imediat, întrucât oferă posibilitatea de a câștiga un premiu ”pe loc”. Sunt, de fapt, jocuri la care jucătorul trebuie să răzuiască partea argintie de pe carton pentru a descoperi simbolurile ascunse. Cele mai multe cartoane răzuibile costă 1 liră sau 2 lire, deși uneori există jocuri cu jackpoturi mai mari care pot costa până la 5 lire sterline. Cel mai important lucru legat de acest joc este faptul că poți să joci și după achiziționare, ceea ce oferă posibilitatea de a solicita un premiu modest, până la 75 de lire (uneori până la 200 de lire). Premiile de până la 10.000 de lire sterline pot fi ridicate de la orice oficiu al Loteriei Naționale.

Toate premiile sunt plătite ca sume forfetare și nu sunt impozabile. 50 de pence din fiecare liră se redirecționează către fondul de premii, 28 de pence către ”cauze nobile”, așa cum a fost stabilit de către Parlament (deși acest lucru este considerat de unii o taxă ascunsă de susținere a Fondului de Loterie, un fond constituit ca susținere a cheltuielilor publice), 12 pence către Guvernul Britanic sub formă de impozit și 5 pence comision de vânzare, în timp ce Camelot primește 4.5 pence pentru acoperirea costurilor de producție și 0.5 profit. Loteria Națională returnează către sociatatea civilă cel mai mare procent decât orice altă loterie. Jucătorii trebuie să aibă minim 16 ani pentru a putea participa la loterie, precum și la celelalte jocuri ale Loteriei Naționale.

Author: Editor

Share This Post On

2 Comments

  1. Am primit un certificat de cistigator in urma unei selectii aleatorii a adreselor de email m-ar interesa unde as putea verifica valabilitatea acestui cetrificat

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.