The National Lottery of Netherlands -The Tradition of the Oldest Existing LotteryLoteria Națională din Olanda -Tradiția celei mai vechi loterii existente

sâmbătă, 15 februarie 2014

-by Oana Mihalache

Important in life is to give (to offer), not just to win. Perhaps this is the philosophy that guided by the Dutch nearly 300 years ago when they started the oldest lotteries.

The Promising Dawn of Lotto

The lottery system became official in the year 1974, when the Amendment of the Gaming Act introduced lotto and casino games as a monopoly. The first lotto draw took place two years later, on September 1st, 1976. But the Dutch state lottery was established in 1726 and it’s now the oldest still existing state lottery. In that time, lotteries were a method used by sub-national authorities in order to get financial resources. This led to the decision that was taken in that year: to add all the lotteries in a collective lottery.

The State Lottery – a Profitable Business

The current state lottery is the largest lottery of the Neatherlands, with a total turnover of 700-800 million euro annually. Apart from the monthly state lottery, the foundation also organizes a weekly lottery under the name Dayzers, and once per year, the New Year’s Eve lottery.

The main state lottery is De Lotto, which has a staff of 140 people and is divided into for main groups, in order to target different audiences. Lotto is one of the most popular products provided, which has a frequency of 60 times per year and around 700.000 active players. Another division is Toto, which was introduced in 1953 and gathers 50.000 players and is split among Toto 13 League Rounds (pools), Toto-Score (result of one match) and Toto-Select (the selection of a number of matches prognostication). The third product is Lucky Day, meaning a daily TV draw and which attracts 350.000 regular players. And last but not least, Scratchcards are another division that is highly popular in the country.

The Winning Mix – Lottery and Charity

The National Postcode Lottery is the biggest charity lottery in the Netherlands.It was founded in 1989 by Novamedia, a marketing agency that sets up and runs charity lotteries. Fifty percent of the Dutch Postcode Lottery’s gross proceeds goes directly to various charities. With 2.5 million participants and a total of 4.5 million tickets in 2012, the Postcode Lottery gave 291 million euros to more than 95 charities working in the fields of conservation, environmental protection, developmental aid and human rights. They include the Clinton Foundation, the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Médecins Sans Frontières, Oxfam Netherlands, the World Wildlife Fund, Amnesty International and Greenpeace.

Winners

The way the Dutch Postcode Lottery works is a classic example of a win-win situation. After all, it’s not only our charities that are richly rewarded. Each year, more than 9 million participants are treated to a host of prizes, ranging from full VIP treatment at a resort to becoming a millionaire overnight. The weekly PostcodeStreetprize, in which a whole street stands to win a spectacular cash award, is popular and well known throughout the Netherlands. There’s even a Green Postcode Prize, in which we award money to a whole neighbourhood! The highlight of these neighbourhood awards is the Postcode Kanjer, given out on 1 January each year. This prize is the biggest in Dutch lottery history.

Communication channels

The ambassadors of the lottery include Dutch stars Caroline Tensen, Quinty Trustful and Martijn Krabbé. Their television programmes (more than 300 a year!) help to support a many charities and show lottery participants how the money is spent. They also spread this message through various forms of direct mail correspondence, our annual report, and free publicity. Every year, depending on the growth of the lottery, new charities are welcomed to the group of beneficiaries.

License and External Auditing

Lottery licences in the Netherlands are granted by the Minister of Justice. The Ministry of Justice and the Dutch Gaming Control Board supervise the national gaming licences and compliance with the Act on Games of Chance. The Board also advises the Minister regarding changes in the rules and regulations, licence and licensees’ rules for participants and monitors the activities of all national legal gaming organisations in the Netherlands for this purpose.

The external auditing of the work of the Dutch Charity Lotteries is carried out by PricewaterhouseCoopers, the Netherlands Metrology Institute (NMI) and notary J.P. van Harseler. Accountants from PricewaterhouseCoopers audit the figures and its computer experts check the data processing of the members’ accounting records. The Netherlands Metrology Institute audits the processes regarding the fairness of the lottery. The notary Mr J.P. van Harseler of Amsterdam carries out the draw of the Dutch Charity Lotteries.-de Oana Mihalache

 În viață important este să și dai (să oferi), nu doar să câștigi. Probabil aceasta este filozofia după care s-au ghidat olandezii acum aproape 300 de ani, atunci când au dat startul celei mai vechi loterii.

 Începutul promițător al loteriei

Sistemul loteriei a devenit oficial în anul 1974, atunci când Amendamentul pentru reglementarea Jocurilor de Noroc a introdus loteria și jocurile de cazino ca monopol. Prima extragere loto a avut loc doi ani mai târziu, pe 1 Septembrie 1976. Însă Loteria Națională Olandeză a fost înființată în 1726 și este cea mai veche loterie existentă. În acea perioadă, loteriile erau o metodă folosită de autoritățile regionale pentru a obține resurse financiare. Acest lucru a condus la decizia care a fost luată în acel an: reunirea tuturor loteriilor într-una colectivă.

Loteria de Stat – o afacere profitabilă

Actuala loterie de stat este cea mai mare loterie din Olanda, cu o cifră de afaceri de 700-800 de milioane de euro anual. În afară de extragerile loteristice lunare, loteria olandeză mai organizează și o extragere săptămânală numită Dayzers și una anuală, Loteria Anului Nou.

Principala loterie de stat este De Lotto, care are un personal de 140 de persoane și este separată în patru grupuri principale, pentru a ținti diverse grupuri de audiență. Lotto este unul dintre cele mai populare produse oferite, care are o rată de frecvență de 60 de ori pe an și în jur de 700.000 de jucători activi. O altă divizie este Toto, care a fost introdusă în 1953 și adună 50.000 de jucători, fiind la rândul ei împărțită în Toto 13 League Rounds (fonduri comune), Toto Score (pariuri pe rezultatul unui meci) și Toto-Select (selecția unui număr de pronosticuri pentru meciuri). Al treilea produs este Lucky Day, care este de fapt o extragere televizată zilnică și care atrage constant 350.000 de jucători. Și nu în ultimul rând, Scratchcards, o altă divizie care este foarte populară în această țară.

Combinația câștigătoare – Loterie și Caritate

National Postcode Lottery este cea mai mare loterie dedicată actelor de caritate în Olanda. A fost fondată în 1989 de agenția de marketing Novamedia care organizează și operează loterii de caritate. 50% din veniturile brute ale lui Dutch Postcode Lottery se duc direct către variate proiecte de caritate. Cu 2.5 milioane de participanți și un total de 4.5 milioane de bilete vândute în 2012, Postcode Lottery a adus 291 de milioane de euro către mai mult de 95 de obiective de caritate în domeniul conservării și protecției mediului înconjurător, ajutor pentru dezvoltare și drepturile omului. Acestea includ Fundația Clinton, Înaltul Comisariat Pentru Refugiați al ONU, Medicii Fără Frontiere, Oxfam Olanda, World Wildlife Fund, Amnesty International și Greenpeace.

Câștigătorii

Modul prin care Dutch Postcode Lottery lucrează este un exemplu clasic de situație câștigătoare pentru ambele părți. În definitiv, este nu numai vorba despre actele noastre de caritate, care sunt bogat recompensate. În fiecare an, mai mult de 9 milioane de participanți sunt supuși unui tratament la o serie de premii, până la cel complet VIP într-o stațiune pentru a deveni un milionar peste noapte. Săptămânal Loteria Străzii, în care o stradă întreagă află dacă a câștigat un premiu în bani spectaculos, este popular și bine cunoscut în întreaga Olandă. Există chiar și un premiu Green Postcode Prize, în care se acordă bani unui cartier întreg! Punctul culminant al acestor premii de cartier este Postcode Kanjer, dat la 1 ianuarie a fiecărui an. Acest premiu este cel mai mare din istoria loteriei olandeze.

Căile de comunicare

Ambasadorii loteriei includ nume sonore ca Caroline Tensen, Quinty Trustful și Martijn Krabbé. Programele lor televizate (mai mult de 300 pe an) ajută la susținerea multor acte de caritate și arată participanților loteriei cum sunt cheltuiți banii. Ei, de asemenea, propagă mesajul lor în diverse forme prin corespondența poștală, rapoarte anuale și publicitate gratuită. În fiecare an, în funcție de veniturile loteriei, noi proiecte de caritate sunt prezentate unui grup de beneficiari.

Licența și Auditul Extern

Licențele loteriilor din Olanda sunt emise de Ministerul Justiției. Ministerul Justiției și Comisia de Jocuri de Noroc din Olanda supervizează licențele naționale de gaming și trebuie să fie în conformitate cu Actul Jocurilor de Noroc. Comisia, de asemenea, oferă sugestii Ministerului privind schimbările în ce privește regulile și regulamentele și monitorizează activitățile tuturor organizațiilor naționale de jocuri de noroc legale în Olanda în acest scop.

Cei care se ocupă de auditul lui Dutch Charity Lotteries sunt cei de la PricewaterhouseCoopers, Institutul de Metrologie Olandez și J.P. van Harseler. Contabilii de la PricewaterhouseCoopers auditează cifrele și experții lor verifică prelucrarea datelor din registrele contabile. Institutul de Metrologie Olandez auditează procesul privind corectitudinea jocurilor loteristice. Notarul J.P. van Harseler din Amsterdam se ocupă cu tragerea la sorți în cadrul Dutch Charity Lotteries.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.