German Lottery – passion for luckLoteria Germană – pasiune pentru noroc

duminică, 3 iunie 2012

Back to our series dedicated to lotteries and today we will present one of the oldest and most successful lotteries in the world: German Lottery.

Short introduction.

In Germany, the government has a monopoly on the lottery system, where it offers a „pick 6 out of 49” system. The chances of winning the jackpot are 1:139,000,000. A ticket would need 6 matching numbers out of 49 and an additional „super number” from 0 to 9.

The drawing of the winning numbers is every Wednesday and Saturday, so two times a week. Germany offers some additional games like super 6, game 77 and the Glücksspirale. The highest jackpot ever won was December 5th 2007 where 3 people had to share 45,382,458 euros. This is just about 2 million euros less than the highest jackpot possible. The lowest jackpot ever won was in 1984 where a German with the numbers 1, 3, 5, 6, 9, 12, 25 received only DM 16,907 (8,644.0 euros).

In 04.09.1965 German lottery numbers picked live on television

People said things like, “Oh yes, it would be great if I won, but I can’t really imagine it. But I still hope of course. If I did, I’d buy a nice house. If I won Lotto I’d travel to Australia. Far away.”
Back in the old days, when the game was still called “Lotto di Genova” and took place in market squares as part of fairs, it was orphans who pulled the balls out of the pot. Hessian Radio which had been commissioned by the German Lotto organisation to take care of the draw, decided in favour of a more professional approach.

From the 4th of September 1965 onwards, Germans watched regularly every Saturday, hearing the words, “The supervisor has checked the technical equipment and ensured that the machine and the 49 balls are all in order.”

The draw, which appears dull and old fashioned by today’s standards, became an institution, known to all. Its constant factor for many, many years was the “Lotto fairy”, Karin Tietze-Ludwig. The sentence about the technical equipment was deleted in 1986, and Karin Tietze-Ludwig retired in 1998. After 30 years of service as the Lotto fairy, she handed over the balls to her successor.

And the people continued to play. It is almost always the same people who play, over and over. They’re afraid not to play, because they have their certain numbers and those numbers might win the very week they don’t play. They’ve sort of committed themselves. Some have been playing for over 20 years. Some people come and play because they hear that their neighbours have won and decided that they want to win too. It’s usually men who play.

Every week about 20 million German citizens follow their fantasy of huge winnings for only a small bet. Statistically speaking, making crosses is a highly uncertain method of becoming rich, however: The chances of getting six correct numbers are 1 in 13,983,816. An unlikely event then, but people still take it.

Money makes people greedy. The higher the amount, the greater the number of people who play. And that’s why the Lotto organisation is always finding ways of improving the money. In 1985 the jackpot roll-over was introduced. Before that, if no-one got six correct numbers, the prize of three million marks in Saturday’s draw was divided amongst those who had won at the next level down. After the rollover was introduced, the sum was left intact and added to the jackpot of the following week. This principle continues until the next high roller comes along and takes the entire amount.

In 1991, after reunification and with a whole new community of players added, another trick was added to the system. To win the main jackpot, the punter had to have six correct numbers and the correct last number on the Lotto form. This so-called “Super number” is drawn separately, slashing the chances of winning a main prize by a factor of ten.

In 1998 the turnover for the German lottery was DM 13 billion. A super jackpot of DM 35,8 million tempted the public. And countless Lotto players sat at home in front of the television, hoping that the six balls would change their lives.

Games and how to win

Unlike many other countries, Germany does not have a single national lottery draw. Instead, separate lotteries are staged in the various regions of the country, namely: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.

If each regional lottery game was entirely different then playing the German Lotto could potentially be confusing. Fortunately, the main game in all of the regions named above is a 6 from 49 lottery (Lotto 6 aus 49).

Like many 6 from 49 lottery games, seven balls are actually drawn when the game is played, with the seventh ball being deemed a “Bonus Ball”. In most 6 from 49 games, the Bonus Ball only comes into play when determining the winners of non-jackpot prizes, but in Germany players must match all six main numbers and the seventh Bonus Ball in order to land the jackpot. This interesting quirk means that players of these “6 from 49) games actually need to select seven numbers in order to participate.

Another notable difference between the German Lotto games and the 6 from 49 games played in other countries is that there are, in most cases, more prize levels. A typical game has eight prize levels (each one referred to as a Class), as follows:

 

Class                                How To Win

I                                       Match 6 main numbers + Bonus Ball

II                                     Match 6 main numbers

III                                    Match 5 main numbers + Bonus Ball

IV                                    Match 5 main numbers

V                                      Match 4 main numbers + Bonus Ball

VI                                    Match 4 main numbers

VII                                   Match 3 main numbers + Bonus Ball

VIII                                 Match 3 main numbers

In most regions, German Lotto games are played twice weekly on Wednesdays and Saturdays. Players can buy their tickets online or, if they actually live in Germany, from an official retailer in the region hosting the game they want to play.Ne întoarcem la serialul dedicat loteriilor și azi vă vom prezenta una dintre cele mai vechi și de succes loterii din lume: Loteria Germană.

Scurtă introducere.

În Germania, guvernul deține monopol asupra sistemului de loterie, oferind un sistem „6 din 49”. Șansele de a câștiga jackpotul sunt de 1:139.000.000. Un bilet trebuie să aibă 6 numere ghicite din 49 și un alt „super număr” de la 0 la 9.

Extragerea numerelor câștigătoare se face în fiecare miercuri și sâmbată, deci de două ori pe săptămână. Germania oferă câteva jocuri suplimentare, cum ar fi super 6, jocul 77 și Glücksspirale. Pe 5 decembrie 2007 s-a înregistrat cel mai mare jackpot câștigat vreodată acesta a fost în valoare de 45.382.458 euro, care au fost împarțiți între trei persoane câștigătoare. Acest jackpot a fost cu aproximativ 2 milioane de euro mai mic decât cel mai mare jackpot posibil. Cel mai mic jackpot a fost câștigat în 1984, când un german având numerele 1, 3, 5, 6, 9, 12, 25 a primit numai 16.907 DM (8.644 euro).

În 4 septembrie 1965 Loteria germană a extras numere live la televizor

S-a spus: “O, da, ar fi minunat să câștig, dar nu-mi pot imagina cu adevărat acest lucru. Dar încă mai sper, desigur. Dacă voi câștiga, voi cumpăra o casa drăguță. Dacă aș câștiga la loto aș călatori in Australia. Departe.”

În trecut, când jocul încă se numea “Lotto di Genova” și se desfășura în piețe ca parte a târgurilor, bilele erau extrase din cutie de orfani. Loteria germană a ales ca extragerea să fie efectuată mai profesionist și a optat pentru cei de la Hessian radio.

Începând cu data de 4 septembrie 1965 și până în prezent, germanii au vizionat extragerea cu regularitate, ascultând în fiecare sâmbătă următoarele cuvinte, “Supervizorul a verificat echipamentul tehnic și s-a asigurat că aparatul și cele 49 de bile sunt în regulă.”

Extragerea, care pare anostă și învechită în comparație cu standardele de azi, a devenit o instituție, cunoscută tuturor. Factorul ei constant a fost pentru mulți, mulți ani, Karin Tietze-Ludwi la “Zâna Loto”. Propoziția cu privire la echipamentul tehnic a fost scoasă în 1986, iar Karin Tietze-Ludwig s-a retras în 1998. După 30 de ani de serviciu ca Zâna Loto, ea înmânat bilele succesoarei sale.

Oamenii au continuat să joace. Cei care joacă sunt aproape de fiecare dată aceeași, joacă iar și iar. Le este frică să nu joace, deoarece au anumite numere iar acele numere pot fi câștigătoare chiar în săptămâna în care decid să nu joace. Într-un fel, ei sunt angajați la aceasta.  Unii dintre ei joacă de 20 de ani. Unii oameni joacă pentru că au auzit că vecinii lor au câștigat și își doresc și ei să câștige. În general bărbații sunt cei care joacă.

În fiecare săptămână aproape 20 de milioane de cetățeni germani își urmează visul de a câștiga o sumă imensă doar cu un pariu inteligent. Statistic vorbind, a deveni bogat prin a face cruciulițe este o metodă extrem de nesigură, mai ales că șansele de a obține șase numere corecte sunt de 1 la 13.983.816 , și nici așa foarte corecte, dar oamenii tot riscă.

Banii îi fac pe oameni lacomi. Cu cât suma este mai mare cu atât numărul celor care joacă este mai ridicat. De aceea, organizația Loto găsește mereu metode de a crește câștigurile. În 1985 a fost introdus jackpotul raportat. Înainte de apariția acestuia, dacă nu obținea nimeni 6 numere corecte, premiul în valoare de trei milioane de mărci era împărțit între cei care câștigau la clasa următoare. După introducerea „reportării”, suma este neatinsă și adăugată la jackpot-ul săptămânii viitoare. Principiul continuă pâna la aparitia unui câștigător suprem care va lua întreaga sumă.

În 1991, după reunirea cu o nouă posibilă comunitate de jucători, un alt tertip a fost adăugat la sistem.  Pentru a câștiga jackpot-ul principal, va fi nevoie de 6 numere corecte și de un ultim număr corect, aferent biletului de Loto. Așa numitul “Super număr” este extras separat, micșorând șansele de a câștiga cu un factor de zece.

În 1998 cifra de afaceri a loteriei germane era în valoare de 13 miliarde DM. Atunci, un super jackpot de 35.8 milioane DM a tentat publicul. Astfel că, nenumărați jucători la loto, au stat acasă în fața televizoarelor, sperând că cele șase bile le vor schimba viața.

Jocurile și cum se câștigă

Spre deosebire de multe alte țări, Germania nu are o singură extragere națională la loto. Aici se desfășoară Loterii separate în diferite regiuni ale țării, cum ar fi: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.

Dacă fiecare loterie regională ar fi fost total diferită de Loteria germană, atunci acest lucru ar fi putut induce publicul în eroare. Din fericire, principalul joc din toate regiunile enumerate mai sus este Loto 6 din 49 (Lotto 6 aus 49).

Similar multor altor loterii 6 din 49, se extrag șapte bile, cea de a șaptea fiind considerată  “Bilă Bonus”. În majoritatea jocurilor 6 din 49, Bila Bonus, este jucată numai pentru a determina să joace câștigătorii unor alte premii decât cel de jackpot, dar în Germania, jucătorii trebuie să găsească atât cele șase numere cât și cea de-a șaptea, Bila Bonus pentru a câștiga jackpotul. Partea interesantă a acestui lucru este că, jucătorii la 6 din 49, trebuie să ghicească de fapt, 7 numere, pentru a câștiga.

O altă diferență notabilă dintre Loteria germană și jocurile de 6 din 49 practicate în alte tări este aceea că în cele mai multe cazuri există mai multe premii, pe nivele de câștig. Un joc tipic are opt nivele de câștig (referința la un nivel de câștig se face cu termenul de Clasă), după cum urmează:

 

Clasa                               Cum se câștigă

I                                       Potriviți 6 numere principale + Bila Bonus

II                                     Potriviți 6 numere principale

III                                    Potriviți 5 numere principale + Bila Bonus

IV                                    Potriviți 5 numere principale

V                                      Potriviți 4 numere principale + Bila Bonus

VI                                    Potriviți 4 numere principale

VII                                   Potriviți 3 numere principale + Bila Bonus

VIII                                 Potriviți 3 numere principale

În majoritatea regiunilor jocurile Loteriei germane se desfășoară de două ori pe săptămână miercurea și sâmbăta. Jucătorii iși pot cumpăra bilete online, sau în cazul în care aceștia chiar locuiesc în Germania, de la un comerciant oficial al regiunii care organizează jocul pe care doresc să îl joace.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.