Gambling languageLimbajul jocurilor de noroc

vineri, 17 decembrie 2010

Do you ever go to a casino and hear a whole bunch of lingo you don’t understand? Do you join a craps table and hear something about snake eyes and think you have just been insulted? What about online, do you know the chat terminology other players are using? If not, it’s time for a crash course in casino terminology! Following are terms you need to know. This is another list from a more comprehensive and complete range that will help newcomers and even old pro players learn the language of gambling.

Nailing
The technique of a cheater to mark the cards with his fingernail or any other instrument
Nasa
An area on the roulette, included within Voisin (the numbers next to 0) that has the following numbers: 0,3,12,15, 19,26,32, 53. The stake on this area is also named European bet.
Natural Jacks
Poker played without ante or blinds.
Ndas (No double after split)
Abbreviation for the rules of certain casinos that don’t allow the players to double after a split (deal the cards) on Blackjack.
Negative Progression
Betting system that provides rising up the stake after each loss.
Neocheater
A player who wins by Neocheating
Neocheating
Simple cheating techniques, invisible, but efficacious.
New Guinea Stud
Seven Card Stud Poker with seven cards- starting with four cards followed by rotation or roll two unspecified cards.
New York Stud
Seven Card Stud Poker with five cards- where a suit of four cards wins over a pair.
New-Breed Player
Player promoted to the poker game in public or casino.
Nickel
Five dollars tally.
Nickel-Dime
Low stake game.
No-Brainer
The expression describes a hand so good that can be played correctly even by someone who cannot think.
No Hole Card
The expression describes any Black jack game where the dealer does not deal the second card before the players finish their hands. In other Blackjack games, the player who doubled or split loses only the original bet. In this case, the player loses all the bets on the cards lower than the cards of the dealer. The game is generally named”European no hole card”.
No-Limit
A poker version where a player can bet any amount available before starting the hand. It is a different version of the limit poker. One of the best no limit cards is Super System of Doyle Brunson.
No Limit Hold’em Table St
This gaming system allows the players to bet all the tallies at any moment.
No Peek
Poker styles where the players can see their cards before placing the bets. These rules are applied to five cards poker or seven cards stud poker. Initially, the players receive their cards face down and cannot look at them. The first player on the left side of the dealer turns a cards and the first betting round begins. The next one must turn one or more cards in order to beat the card of the first player, and a new betting round begins. The game continues and when one of the players turns five cards and cannot beat the cards of the opponent on his right exists the game. This poker style is also known as “defeating your opponent” and rarely plays in public. The game is often played within private rooms or between friends.
Northern Flight
Seven Card Stud Poker with seven cards with all the cups as wild cards, if there is no spade.
Nucleus Players
Usual players you depend on.
Nursing
The term describes the game on a conservative manner when the player loses and has only few tallies.
Nut Flush
As “Nut” means the best possible hand, “nut flush” is the best available suit on each hand.
Nut Flush Draw
The term used when a card provides the player the best possible suit.
Odds
The probability of making a hand against the probability of not making a hand.
Odds Against
The number of failures related to the number of successes.
Odds For
The number of expectations related to the number of successes.
Odds On
Odds at less than even money.
Offsuit
Cards of a different suit.
Omaha
A game where each player is dealt four cards with five common cards. In order to make a hand, you must play with two cards in your hand and three on the table.
On the Button
The last player operating within a betting round. Dealer’s position.
On The Come
A situation where a player has not a complete hand yet.
On Tilt
Playing low (usually more aggressively) than normal because the player is disturbed.
One-End
Or One- Way Straight. A four cards flush with one end, such as jack, queen, king, ace.
One-Gap
A hold’em starting hand where the two cards have different ranks.
One-Way Straight
Or One-End. A four-card straight with one end, such as jack, queen, king, ace.
Open
To make the first bet.
Open at Both Ends
A four-card sequence that can become a straight by two different value cards. It is also called Also Open End.
Open End
A four-card sequence that can become a straight by two different value cards.
Open Game
A game opened for any player.
Open Pair
A pair dealt face-up.
Open Poker
Poker games that require some of the cards to be dealt face up.
Open Seat
A chair available for another player.
Open-ended Straight
Four consecutive cards where another (consecutive) card is required at any end to make a straight.
Open-Handed
A gaming category where some of the cards on each player’s hand is exposed.
Opener
The player who made the first voluntary bet.
Opener Button
A button used to indicate the player who opened a certain pot within a draw game.
Openers
On jacks or better draw, the cards owned by the player who opens the pot that indicate the hand is qualified for opening.
Option
An option is a Live Blind placed “In the dark” before dealing the cards. If nobody raises, the option can raise the pot.
Out Button
A disc placed in front of a player who wishes to stay apart one or more hands but remains in the game.
Out of Line
Expression also known as “of a bet”, indicating the attempt of making the others to fold on a weak hand.
Outdraw
The term is used to indicate a person who defeats the opponent by drawing a better hand. .
Outs
The number of cards in the deck that can improve the hand.
Overblind
Also known as oversize blind. Represents a blind used on certain pots, bigger than the regular blind that can usually raises the stake proportionally.
Overcall
To call a bet after one or more others players have already called.
Overcard
A card higher than any other card on the table.
Overcards
Cards ranking higher than a pair.
Overpair
A  pair higher than any of the cards on the table.Ai avut vreodată ocazia să intri într-un cazinou și să îți treacă pe la urechi tot felul de termeni pe care nu îi înțelegi? Te-ai așezat la o masă de joc și ai auzit o abordare precum ”ochi de șarpe”, pe care ai luat-o drept insultă? Referitor la sistemul de joc online, cunoști terminologia pe care o folosesc ceilalți utilizatori? Dacă nu, este timpul pentru un curs de termeni specifici! Mai jos găsești termenii pe care trebuie să îi cunoști. Aceasta este o listă care te ajută să înțelegi mai bine limbajul jocurilor de noroc, fie că ești începător, fie că ești un veteran al jocurilor de noroc.

Nailing
Tehnică a unui trişor de a însemna cărţile cu unghia sau cu un alt instrument.
Nasa
Zonă de pe ruletă, inclusă în Voisin (n.red – Vecinii lui 0), care cuprinde numerele 0, 3, 12, 15, 19, 26, 32, 35. Miza pe această zonă mai poartă numele și de pariu european.
Natural Jacks
Poker jucat fără ante sau blind-uri.
Ndas (No double after split)
Abreviere pentru regulile unor cazinouri care nu permit jucătorilor să dubleze după ce au făcut split (n.red – au împărțit cărțile) la Blackjack.
Negative Progression
Sistem de pariere, care prevede mărirea mizei după fiecare pierdere.
Neocheater
Un jucător care câştigă prin Neocheating.
Neocheating
Tehnici de trişare simple, invizibile, de efect.
New Guinea Stud
Seven Card Stud Poker cu şapte cărţi care începe cu patru cărţi proprii, urmate de etalarea sau rularea a oricare două cărţi.
New York Stud
Seven Card Stud Poker cu cinci cărţi în care o culoare formată din patru cărţi învinge o pereche.
New-Breed Player
Jucător avansat în pokerul jucat în public sau în cazinou.
Nickel
Jeton de cinci dolari.
Nickel-Dime
O partidă cu miză mică.
No-Brainer
Expresia descrie o mână atât de bună, care poate fi jucată corect chiar și de cineva care nu poate gândi.
No Hole Card
Expresia descrie orice joc de Blackjack în care dealerul nu trage a doua carte decât după terminarea mâinilor tuturor jucătorilor. Dacă la celelalte tipuri de Blackjack jucătorul care a dublat sau a făcut split pierde doar pariul original, în acest caz se pierd toate pariurile puse pe cărțile mai mici decât cele ale dealerului. Jocul este numit în general ”European no hole card”.
No-Limit
O versiune de poker în care un jucător poate paria orice sumă pe care o are disponibilă înainte de începerea mâinii. Este o variantă foarte diferită de limit poker. Una dintre cele mai bune cărţi de no limit este Super System a lui Doyle Brunson.
No Limit Hold’em Table St
În acest sistem de joc, în orice moment, orice jucător poate paria toate jetoanele sale.
No Peek
Stiluri de poker în care jucătorii nu își pot vedea cărțile înainte de plasarea pariurilor. Aceste reguli se aplică fie pokerului cu cinci cărți, fie seven card stud pokerului. Inițial jucătorii primesc cărțile cu fața în jos și nu se pot uita la ele. Primul jucător din stânga dealerului întoarce o carte cu fața în sus și începe o rundă de pariere. Următorul de la masă trebuie să întoarcă una sau mai multe cărți astfel încât să bată ce a întors primul jucător și astfel se începe o nouă rundă de pariere. Jocul continuă în acest stil, iar atunci când unul dintre jucători întoarce cinci cărți și nu poate batecărțile expuse de adversarul din dreapta lui iese din joc. Acest stil de poker mai este numit și ”Învinge-ți aproapele/ vecinul” și se joacă rareori în public, eventual în sălile private, sau între prieteni.
Northern Flight
Seven Card Stud Poker cu şapte cărţi cu toate cupele ca wild cards, dacă nu există o pică în mână.
Nucleus Players
Jucătorii obişnuiţi, de care depinzi.
Nursing
Termenul descrie jocul în mod conservator atunci când jucătorul pierde şi nu mai are decât câteva jetoane.
Nut
Cea mai bună mână posibilă
Nut Flush
Din moment ce ”nut” înseamnă cea mai bună mână posibilă, ”nut flush” este cea mai bună culoare disponibilă la fiecare mână.
Nut Flush Draw
Termen folosit când o carte îi oferă jucătorului cea mai bună culoare posibilă.
Odds
Probabilitatea de a face o mână versus probabilitatea de a nu face o mână.
Odds Agains
Numărul de eşecuri raportate la succes.
Odds For
Numărul de aşteptări raportate la succes.
Odds On
Odds la mai puţin chiar şi decât bani.
Offsuit
Cărţi de culoare diferită.
Omaha
Un joc în care fiecare jucător primeşte patru cărţi proprii cu cinci cărţi comune. Pentru a face mâna, trebuie să joci cu două cărţi din mână şi trei de pe masă.
On the Button
Ultimul care acţionează într-o rundă de pariere. Dealer’s Position.
On The Come
O situaţie în care un jucător nu are încă o mână completă.
On Tilt
A juca mai slab, de obicei, mai agresiv, decât în mod normal pentru că jucătorul este tulburat.
One-End
Sau One-Way Straight. O chintă de patru cărţi cu deschidere doar la un capăt, cu valet, damă, popă, as.
One-Gap
O mână de început la Hold’em în care cele două cărţi au valoare diferită.
One-Way Straight
Sau One-End. O chintă de patru cărţi cu deschidere doar la un capăt, cu valet, damă, popă, as.
Open
A plasa primul pariu.
Open at Both Ends
O succesiune de patru cărţi care poate fi chintă prin două cărţi diferite ca valoare. Se mai numeşte şi Open End.
Open End
O succesiune de patru cărţi care poate fi chintă prin două cărţi diferite ca valoare.
Open Game
O partidă în care oricine poate juca.
Open Pair
O pereche care a fost împărţită cu faţa.
Open Poker
Partide de poker în care unele cărţi se împart pe faţă.
Open Seat
Un scaun disponibil pentru alt jucător.
Open-ended Straight
Patru cărţi consecutive care au nevoie de încă una (consecutivă) la orice capăt pentru a forma o chintă.
Open-Handed
O categorie de jocuri caracterizate prin faptul că o parte din cărţile din mâna fiecărui jucător sunt expuse.
Opener
Jucătorul care a făcut primul pariu voluntar.
Opener Button
Un button folosit pentru a indica jucătorul care a deschis un anumit pot într-o partidă de draw.
Openers
La jacks-or-better draw, cărţile deţinute de jucătorul care deschide potul, care arată că mâna se califică pentru deschidere.
Option
Un option este un Live Blind plasat ”in the dark” înainte de împărţirea cărţilor. Dacă nimeni nu face raise, option-ul poate face raise la pot.
Out Button
Un disc plasat în faţa unui jucător care doreşte să stea deoparte la o mână (sau mai multe) dar să rămână în joc.
Out of Line
Expresie cunoscută și ca ”of a bet” indică o acţiune realizată la o mână slabă în încercarea de a-i determina pe ceilalţi jucători să facă fold.
Outdraw
Termenul se folosește când o persoană învinge adversarul cu o mână mai bună la draw.
Outs
Numărul de cărţi rămase în pachet, care pot îmbunătăţi mâna.
Overblind
Se mai numeşte şi oversize blind și reprezintă un blind folosit la unele poturi, mai mare decât big blind-ul obişnuit, şi care de obicei măreşte proporţional miza.
Overcall
A face call după ce mai mulţi jucători au făcut deja call.
Overcard
O carte mai mare decât oricare carte de pe masă.
Overcards
Cărţi care valorează mai mult decât o pereche.
Overpair
O pereche proprie mai mare decât orice carte de pe masă.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.