Latvia: Gambling in the Baltic ParadiseLetonia – Gamblingul în Paradisul Baltic

miercuri, 26 martie 2014

by Oana Mihalache

Latvia stands for a small gambling empire. The Republic of Latvia is a country in the Baltic region of Northern Europe and it’s bordered by Estonia, Lithuania, Russia, Belarus and by a maritime border to the west with Sweden. Latvia was established as a democratic parliamentary republic in 1918 and gained its independence from the Ex-Soviet Union in 1991. The capital city is Riga, which was also declared the European Capital of Culture in 2014. Latvia joined the Eurozone in 2013 and was the 18th country to join the single currency union. “For Latvia, it is the result of impressive efforts and the unwavering determination of the authorities and the Latvian people”, said Jose Manuel Barroso, the president of the European Commission. More than a third of the population lives in the capital and we will further see how this is reflected in the gambling industry.

Latvian Gambling: the Path of Glory

Latvia has 6 cities with gambling facilities, which have 35 legal gambling facilities consisting in casinos (electronic and live). The largest gambling city is Riga, with more than half of the total industry: 26 gambling facilities, 133 table games, 447 gaming slots and video poker machines. Latvian gambling operations began to flourish after the country gained its independence from the Soviet Union but this kind of activities were completely unregulated until 1998.

The gambling activities are now regulated by the Gambling Supervisory Inspection, whose regulatory board has issued 17 licenses as of 2013. Profits reveal a successful industry, with a total of EUR 180 million in turnover for the year 2012, the majority of which came from slot machines. Numbers speak for themselves: 8149 slot machines were counted around the country in 2013. Licenses are now only given to companies that are registered with the Register of Enterprises of the Republic of Latvia, and a license is valid for 10 years.

All in the Players’ Interest

The first gambling regulation was introduced in 1994, which made the sports betting more complicated to provide, and the service almost ceased to exist. However, in the late nineties, along with the economic growth, the emergence of casinos and the increasing popularity of slot machines, sports betting also became popular. The Latvian casino industry at large experienced explosive growth in the 1990s and the late 2000s. Since then, the Latvian market has been unstable, but new regulations make the gambling sector more and more attractive for players.

A draft project issued in July 2011 was announced to ensure that the interest of the public and rights of the players are protected. It has been argued that the existing law was not fulfilling its purpose in relation to online gambling, and the new law was intended to introduce tighter controls over gambling advertising and the operators not licensed in Latvia.

The Long Expected Liberalization

A new gambling law that took effect in 2013 brought some relevant changes that will make Latvia follow in the footsteps of its more liberal neighbor Estonia. The main focus of the law concerns the updating of the online gambling regulations and a 5% tax on gross revenues.

In the same year, Saeima, the parliament of the Republic of Latvia, approved a draft project that provides for a 10% increase in the Gambling tax. This initiative was based on the fact that economists have recently noticed an increase in the entertainment area, with a considerable contribution coming from the gambling sector. Moreover, a statement made by Igor Kasyanov, an economist for the Bank of Latvia, reveals that is the gambling sector that drives the entertainment sector forward. For example, if we consider the case of the Estonian casino operator OEG in Latvia, we can see that compared to the third quarter of 2012, its profits in the Latvian gambling increased by 26%. 2013 has also shown a significant increase for the lottery organizers, an activity which increased by 20% comparing to 2012.

Olympic Voodoo Casino – a Trademark in the Latvian Entertainment

Voodoo is known as the largest casino in the Baltic States and offers 24 hours gaming tables and 115 slot machines. The 26 table games to choose from feature Blackjack, American Roulette, Texas Hold’em, four and five card poker. The theme of the casino is not hard to guess: a kooky voodoo style featuring giant masks, hypnotic swirling carpets and animal print sofas. Voodoo is the place to be for those who like a bustling crowded atmosphere and the commercial vibe of a fancy casino.

 

Text: Oana Mihalache

Letonia este un mic imperiu al jocurilor de noroc. Republica Letonia este o țară din regiunea baltică a Europei nordice și este mărginită de Estonia, Lituania, Rusia, Belarus și are o frontieră maritimă cu Suedia, la vest. Letonia a fost înființată ca o republică parlamentară în 1918 și și-a câștigat independența față de fosta Uniunea Sovietică în 1991. Capitala se află la Riga, care a fost declarată Capitală Europeană Culturală în 2014. Letonia este parte din zona euro din 2013 și a fost a 18-a țară care s-a alăturat uniunii monedei unice. ”Pentru Letonia acesta a fost rezultatul unor eforturi impresionante și a dovedit o determinare fermă atât din partea autorităților cât și a populației”, a declarat Jose Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Peste o treime din populație locuiește în capitală și vom vedea cum se reflectă acest lucru în industria de gambling.

Gamblingul leton: drumul spre glorie

Letonia are 6 orașe care oferă facilități de gambling, în care există 35 de locații legale ce constau în cazinouri (electronice și live). Cel mai mare oraș în care se desfășoară acest fel de activități este Riga, ce deține mai mult de jumătate din totalul industriei: 26 de locații de gaming, 133 de mese de joc, 447 de sloturi și aparate de video poker. Operațiunile letone de gambling au început să ia avânt după ce țara și-a câștigat independența față de Uniunea Sovietică, însă acest fel de activități nu au fost reglementate până în 1998.

Activitățile de gambling sunt acum reglementate de Inspecția de Supraveghere a Jocurilor de Noroc, a cărei comisie a eliberat 17 licențe în 2013. Profiturile indică succesul acestei industrii, cu o cifră de afaceri totală de 180 milioane de euro în 2012, mare parte venind din operațiuni cu sloturi. Cifrele vorbesc de la sine: în anul 2013 au fost numărate nu mai puțin de 8149 de aparate tip slot în întreaga țară. Licențele sunt acum date doar companiilor care sunt înregistrate la Registrul Întreprinderilor al Republicii Letonia și au o validitate de 10 ani.

Totul în numele jucătorilor

Primul amendament în ceea ce privește gamblingul a fost dat în anul 1994, ceea ce a făcut ca pariurile sportive, reprezentând o parte importantă a industriei, să fie mai greu de oferit. În consecință, acest serviciu a încetat atunci să mai existe. Cu toate acestea, la sfârșitul anilor ‘90, odată cu o importantă creștere economică, cazinourile s-au dezvoltat, popularitatea mașinilor de sloturi a crescut, iar pariurile sportive au devenit din nou o atracție. Industria cazinourilor letone a cunoscut o creștere substanțială între 1990 și 2000. De atunci, piața letonă a continuat să fie instabilă, însă noi reglementări au făcut ca sectorul gamblingului să fie tot mai atractiv pentru jucători.

Un proiect propus în 2011 anunța o mai mare protecție pentru public, dar și în ceea ce privește drepturile jucătorilor. Multe voci susțineau că legile existente nu își îndeplineau scopul în legătură cu gamblingul online, iar legea nouă prevedea introducerea unui control strict pentru promovarea gamblingului și pentru operatorii care nu au licență în Letonia.

O liberalizare îndelung așteptată

O nouă lege dedicată jocurilor de noroc care a fost introdusă în 2013 a adus câteva schimbări relevante care vor determina Letonia să urmeze țara vecină mai liberală, Estonia. Principalul punct al acestei legi privește adaptarea reglementărilor de gambling și o taxă de 5% raportată la venitul brut.

În același an, Saeima, parlamentul Republicii Letonia, a adoptat un proiect de lege care prevedea o creștere cu 10% a taxei de gambling. Inițiativa a fost bazată pe faptul că economiștii au observat o dezvoltare a ariei de divertisment, cu o contribuție consistentă venind din partea sectorului de gaming. În plus, o declarație făcută de Igor Kasyanov, un economist al Băncii Letone, a arătat că sectorul de jocuri de noroc era de fapt cel care a jucat cel mai mare rol în dezoltarea ariei de entertainment. De exemplu, dacă luăm în considerare cazul operatorului Estonian OEG în Letonia, putem vedea că în comparație cu trimestrul al treilea al anului 2012, profiturile acestuia în gamblingul letonian au crescut cu 26%. Anul 2013 a arătat și o creștere pentru organizatorii de loterii, o activitate care a crescut cu 20% comparativ cu 2012.

Olympic Voodoo Casino – o Emblemă a Divertismentului Leton

Voodoo este cunoscut ca fiind cel mai mare cazino din statele baltice și oferă timp de 24 de ore un program pentru mese de joc și 115 de mașini tip slot. Cele 26 de mese de joc au diferite jocuri precum Blackjack, Ruletă Americană, Texas Hold’em, dar și poker cu patru sau cinci cărți. Tema cazinoului nu este greu de ghicit: un stil voodoo cu multe măști de dimensiuni mari, covoare cu modele hipnotice și canapele cu imprimeuri care imită blănurile animalelor. Voodoo este un loc potrivit pentru cei cărora le place aerul comercial oferit de un loc aglomerat și extravagant.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.