Legea din Danemarca nu e aplicabilă şi în România!

miercuri, 11 martie 2015

Reputatul expert fiscal Dan Schwartz atrage atenţia că avizul favorabil dat de Comisia Europeană pentru Danemarca asupra discriminării legislative a operatorilor de jocuri de noroc tradiţionale faţă de cei din online nu are valoare de jurisprudenţă care să legitimeze acelaşi tratament aplicat pieţei jocurilor de noroc din România prin ultimele demersuri legislative.

 

Domnule Schwartz, cum interpretați decizia Comisiei Europene pe legislaţia daneză privind jocurile de noroc?

Dan Schwartz: Decizia Comisiei Europene din 20 septembrie 2011 cu referire la solicitarea Danemarcei de a introduce în legislaţia fiscală naţională a unui sistem de impozitare diferit pentru organizatorii de jocuri de noroc online reflectă poziţia Comisiei faţă de măsuri fiscale care ar putea afecta neutralitatea sistemelor de impozitare, libera concurenţă şi circulaţie a bunurilor, serviciilor şi capitalurilor în interiorul Uniunii Europene. Pe scurt, Comisia Europeană identifică în concluziile la decizie faptul că Guvernul danez, prin introducerea unui sistem de impozitare aplicat organizatorilor de jocuri de noroc diferit de cel aplicabil celorlalţi organizatori (cei “land based”) încalcă principiile pieţei libere şi, prin urmare, măsura propusă poate fi încadrată în categoria ajutorelor de stat, așa cum sunt definite acestea la Articolul 107(1) al Tratatului de Aderare. Cu toate acestea, în a doua teză a Concluziilor, Comisia apreciază că măsura este compatibilă cu cerinţele Articolului 107(3)c al Tratatului de Aderare referitoare la piaţa internă europeană. În final, Comisia decide că măsura poate fi implementată, dar acordul de implementare este acordat în mod exclusiv Regatului Danemarcei! Din felul în care sunt redactate concluziile, se poate întelege că, deşi nu a reuşit să convingă că măsura propusă nu este ajutor de stat şi nu încalcă principiile pieţei libere, Guvernul Danemarcei a reuşit să-şi impună punctul de vedere în sensul obţinerii avizului de implementare prin aducerea de argumente în favoarea impactului social pozitiv pe care introducerea măsurii l-ar putea avea asupra ţării şi societăţii daneze. Felul în care Guvernul danez a argumentat măsura propusă este însă specific numai acestuia şi condiţiilor concrete din Danemarca. Din aceste motive, Comisia precizează în mod expres că Decizia se aplică strict în relaţie cu Regatul Danemarcei. Oricare alt stat membru al Uniunii Europene care ar dori să introducă o măsură similară trebuie, la rândul său să-şi susţină punctul de vedere în faţa Comisiei şi să aducă argumente cel puţin la fel de convingătoare pentru a obţine acordul acesteia de implementare.

Decizia se referă la taxarea organizatorilor. Poate fi aceasta extinsă şi asupra veniturilor jucătorilor?

Dan Schwartz: Aşa cum am arătat în răspunsul la întrebarea anterioară, Decizia este aplicabilă numai Regatului Danemarcei. De asemenea, ea este aplicabilă strict în situaţia în care această ţară a dorit să implementeze modalităţi diferite de impozitare pentru diferitele categorii de organizatori de jocuri de noroc. După părerea mea, decizia nu este aplicabilă în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor jucătorilor şi, mai mult decât atât, impozitarea veniturilor jucătorilor este apanajul fiecărui stat membru UE, în măsura în care nu încalcă principiul nediscriminării. Comisia Europeană nu poate interveni în această zonă decât cu respectarea principiului proporţionalităţii, aşa cum este statutat în Tratatele Europene.

 Este aplicabilă decizia şi în alte state membre UE?

Dan Schwartz: Decizia nu este aplicabilă în alte state membre UE, dar principiile de judecare pe care le va avea în vedere Comisia în cazul altor state membre sunt aceleaşi cu cele avute în cazul Danemarcei. Cu alte cuvinte, în principiu, Comisia ar hotărâ bazat pe felul în care fiecare guvern va şti să prezinte situaţia concretă din ţara de provenienţă şi, de asemenea, conform felului în care va argumenta în sensul respectării prevederilor Tratatelor Europene.

În aceste condiţii, este posibilă tratarea fiscală diferită a organizatorilor şi jucătorilor online faţă de cei land based în România?

Dan Schwartz: Impozitarea diferită a organizatorilor încalcă principiile pieţei unice europene şi ale liberei concurenţe şi poate fi considerată creatoare de ajutor de stat nejustificat. Cu toate acestea, dacă Guvernul României poate prezenta argumente suficient de puternice în sensul efectelor sociale pozitive pe care o astfel de măsura le poate avea, Comisia Europeană ar putea decide în favoarea implementării ei şi în România.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.