La Boule, the French cousin of rouletteLa Boule , varul francez al ruletei

luni, 28 februarie 2011

La Boule, is a game with French origins, inspired by the glorious era of the casinos. It is popular within online gambling, as well as within live game casinos in hexagon. La Boule (The Ball) is based on the roulette, but has been invented later. Within the first 20 years of the XX th century, a representative of the French casinos had the idea of creating a new game- “Little Horses”. The game didn’t have an efficient gaming system, and therefore people decided to give it up. A manager within the industry proposed replacing the “Little horses” with a simpler formula for roulette players. In 1923 he invented La Boule.

La Boule, a simplified formula of the well known roulette was well received by the French players and replaced the uninspired “Little Horse’ step by step. The players from Switzerland, Spain, Denmark, and Macao are enjoying the game and the operators within these areas introduced it within their offers. Despite the success of the game within these areas, the players cannot find La Boule within the casinos in the Anglo- Saxon countries.

How does it play?

Even if it looks like roulette, the game is much simpler and it is dedicated to those willing to try their luck, but without being confused about the bets on columns, streets, corners, splits or neighbors.

Those playing the game, even if we are talking about the American formula or the European one, bet only on the 9 numbers registered and not on 38 or 37, as it is the case on the two well known formulas in the world. The bets, visibly reduced, are made on the even and uneven numbers, small or big, but also on the black and red colors. With the numbers from 1 to 9, doubled on the roulette, the bets on number 5 are the same as those on 0 for the traditional roulette.

Thus, the correspondent color is yellow and as a neutral, the bets on red/black, even/ uneven, small/big numbers are lost if the winning number is 5.

The bet on straight up is paid 7 times if the player guesses the winning number. The stakes on small/big numbers, red/black and even/uneven are paid 1:1. The main differences between the two games involve the minimum betting value, smaller on La Boule, but also the fact that the dealer is not allowed to place the bet of the player.

Betting strategy, according to each player

For La Boule one of the gaming strategies recommended is the negative progression according to which the player must double the bet each time he loses. Thus, on a winning round, the entire amount is recovered, with a small profit. As the pitcher goes often to the well, but is broken at last, as any progression betting system, prudence is the main strategy. Even it is an exponential system for large amounts it is also risky. Another betting method that can generate large amounts is the one that provides adding a supplementary amount to the doubled bet. This method can be even more risky. This system, called The grand martingale is indicated for those who enjoy playing with the fire and expose their money, for large loses, as for large winnings.

For the prudent ones Piquemouche system applies progression, but on the system 1,1,1,2,2,2,4,4,4. Practically, the same amount is bet, but three times consequently, followed by doubling the stake. The method is less risky but the amounts lost cannot be recovered on one bet.

The pyramidal betting system provides raising the bet after each lose and diminishing the stake after each winning. This betting system works on the principal according to which as large as the loses are, as large the winning chances become. A strategy opposed to the pyramidal betting system is Alembert, based on a principal that provides the player to stake only on a certain sequence of the game and to hope on getting a series of winning numbers.

Paroli, another gaming system provides doubling the bets after each winning, but also regards establishing the winning amount as a reference for retaking the initial bet. Thus, when reaching this point the player must split the initial bet for keeping his winnings away from bad luck.

The game proved to be an efficient method for winning money, but the limits imposed by the casinos diminish the winning chances. As any other casino game, bankroll is essential. Each player must establish the losing limits, but also the winning ones, for avoiding the extremes.

La Boule, is a game with French origins, inspired by the glorious era of the casinos. It is popular within online gambling, as well as within live game casinos in hexagon. La Boule (The Ball) is based on the roulette, but has been invented later. Within the first 20 years of the XX th century, a representative of the French casinos had the idea of creating a new game- “Little Horses”. The game didn’t have an efficient gaming system, and therefore people decided to give it up. A manager within the industry proposed replacing the “Little horses” with a simpler formula for roulette players. In 1923 he invented La Boule.

  La Boule, joc de origine franceză, inspirat din epoca de glorie a cazinourilor, este popular atât în gambling-ul online, cât și în cazinourile live game din Hexagon. La Boule (n.trad. – Mingea) își are originea din renumitul joc de ruletă, dar a fost inventat mult mai târziu. În primii 20 de ani ai secolului al XX-lea un reprezentant al cazinourilor franceze a venit cu ideea unui joc numit ”Little Horses”. Neavând un sistem eficient de joc, oamenii au renunțat cu rând la acest joc de cazinou. Un manager din industria de profil și-a propus să înlocuiască ”Little Horses” cu o variantă de joc mai simplă pentru jucătorii de ruletă. În 1923 acesta a inventat La Boule.

La Boule, o variantă simplificată a binecunoscutului joc de ruletă, a avut priză la publicul francez astfel că a înlocuit treptat în cazinouri neinspiratul ”Little Horses”. Jocul este preferat și de locuitori unor țări precum Elveția, Spania, Danemarca și, mai nou, Macao, fiind introdus în oferta unor operatori de jocuri de noroc din aceste zone. Însă, în ciuda succesului de care s-a bucurat în aceste regiuni, jucătorii nu pot găsi La Boule în cazinourile din țările anglo-saxone.

Cum se joacă?

Deși seamănă izbitor cu ruleta, jocul este mult mai simplu și vine în sprijinul celor care vor să-și încerce norocul, dar fără să se încurce în pariurile pe coloane, duzini, străzi, cornere, split-uri sau vecini.

Cei care joacă la vărul tradiționalei rulete, fie că este vorba despre cea americană sau cea europeană, plasează pariuri doar pe cele 9 numere înscrise și nu pe 38 sau 37 de numere, cum este cazul celor două variante cunoscute de jucătorii din întreaga lume. Pariurile, vizibil mai reduse, se fac pe numerele pare și impare, mici și mari, dar și pe culoarea roșie sau neagră. Cu numere de la 1 la 9, dublate pe roată, în jocul La Boule pariurile pe numărul 5 sunt asemănătoare cu cele de pe numărul 0 de la ruleta tradițională. Astfel,  acestuia îi corespunde culoarea galbenă și, fiind neutru, pariurile pe roșu/negru, par/impar, numere mari/mici sunt piedute dacă numărul câștigător este 5.

Pariul pe straight-up (n.red- pariu direct pe număr) se plătește de 7 ori dacă jucătorul a ghicit numărul câștigător. Mizele pe numerele mici/mari, roșu/negru și par/impar se plătesc 1:1.

Principalele diferențe dintre cele două jocuri înrudite constau în valoarea minimă de pariere, mai mică în cazul La Boule decât la ruletă, dar și faptul că dealerul nu are voie să plaseze pariurile jucătorului.

Strategii de pariere, după tipul fiecărui jucător

Pentru La Boule una dintre strategiile de joc recomandate este progresia negativă, potrivit căreia, la fiecare pierdere jucătorul trebuie să-și dubleze pariul. Astfel, la o rundă de câștig se recuperează toți banii puși în joc, dar se obține și un mic profit. Cum urciorul nu merge de multe ori la apă, ca la orice sistem progresiv de pariere, și în acest caz prudența este cuvântul de ordine pentru că, deși este un sistem exponențial pentru sume uriașe, este, totodată, foarte riscant. O altă metodă de pariere care poate genera mai mulți bani, dar și mai riscantă este cea care presupune ca după fiecare pierdere să se mai adauge o sumă pe lângă dublul pariului. Însă, acest sistem, numit The grand martingale, este indicat celor cărora le place să se joace cu focul și să-și expună banii, atât pentru pierderi mai mari, cât și pentru câștiguri mai mari.

Pentru cei prudenți sistemul Piquemouche aplică progresia, dar pe sistemul 1,1,1,2,2,2,4,4,4. Practic, se pariază aceeași sumă, dar de trei ori la rând, urmată apoi de o dublare a mizei. Metoda este mai puțin riscantă decât altele, însă, dintr-un singur pariu nu se recuperează toate sumele pierdute.

Sistemul piramidal de pariere prevede mărirea pariului după fiecare pierdere și diminuarea mizei după fiecare câștig. Acest sistem de pariere funcționează pe un principiu care spune că, cu cât pierderile sunt mai mari, cu atât mai mult cresc șansele de câștig. O strategie opusă sistemului de pariere piramidal este reversul Alembert, care se axează pe un principiu care prevede ca jucătorul să mizeze numai într-o anumită secvență de joc și să spere la o serie de numere câștigătoare.

Paroli, un alt sistem de joc prevede dublarea pariurilor după fiecare câștig, dar și stabilirea unei sume câștigătoare de la care să se reia pariul inițial. Astfel, la atingerea acestui prag jucătorul trebuie să împartă pariul inițial pentru a-și feri banii câștigați de eventualele ghinioane.

Jocul s-a dovedit o metodă eficientă de făcut bani, dar limitele impuse de cazinouri scad șansele de câștig. Ca în orice alt joc de cazinou, bankroll-ul este esențial. Fiecare jucător trebuie să-și stabilească limite de pierdere, dar și de câștig pentru a nu cădea în extrema cealaltă.Ascultaţi.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.