Jocurile de noroc – o industrie a adrenalinei

joi, 16 iunie 2016

de Cosmina Simion și Oana Albu – Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen

Spunem “adrenalină” pentru că, de ceva vreme, pare că ceea ce au în comun atât jucătorii cât și operatorii din online, furnizorii de servicii conexe, oficiul, asociațiile de profil și avocații din industrie este aceasta energie de nestăvilit.t.

Dat fiind că la finalul acestei luni, mai exact pe 30 iunie 2016, vor expira primele drepturi temporare de organizare a jocurilor de noroc on-line acordate de ONJN, la data de 1 iulie 2016, ne așteptăm ca primele licențe (clasa I) și autorizații de organizare și exploatare de jocuri de noroc online în România să intre în vigoare.

Cei mai mulți operatori au început deja procesul de documentare pentru obținerea licenței clasa I, conștienți fiind că vor putea continua să opereze doar dacă solicitările vor fi aprobate în timp util astfel ca licențele să intre în vigoare înainte sau cel târziu odată cu expirarea stării de provizorat.

Dar pentru ca operatorii să poată opera legal în temeiul unei licențe clasa I acordate de ONJN, este necesar ca și furnizorii lor de servicii conexe  (anume, operatorii care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma lor de jocuri, producătorii şi distribuitorii de software specializat jocurilor de noroc, procesatorii de plăţi, afiliaţii, certificatorii şi auditorii) să obțină licența clasa II.

Din interpretarea normelor de aplicare a OUG 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, părea că furnizorii de servicii conexe vor fi obligați să obțină această licență ceva mai devreme, anume până la expirarea unui termen de grație de 90 de zile calculat de la intrarea în vigoare a normelor aprobate prin HG 111/2016, respectiv până la 26 mai 2016.

Prevederile aceluiași act normativ menționează că activitatea operatorilor ce au obținut anterior dreptul (interimar) de operare a jocurilor de noroc la distanță în România, conform prevederilor legii, își vor desfășura activitatea cu respectarea condițiilor stabilite la data acordării acestuia, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

După modificări succesive a textului postat, ONJN a dorit sa clarifice această situație în beneficiul operatorilor și al furnizorilor de servicii, postând pe site-ul său oficial următorul anunț:

Vă anunțăm că începând cu data intrării în vigoare a HG nr.111/2016, a început procesul de obținere a licențelor clasa a doua.

Operatorii economici care desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc la distanță în România pot obține licența necesară pentru a desfășura astfel de servicii organizatorilor de noroc licențiați.

Agenții economici care, la data acordării de către ONJN a dreptului de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță conform art.II, alin.7 din Legea nr.124/2015, prestau servicii conexe, specifice jocurilor de noroc, către operatorii care au obținut drept de operare a jocurilor de noroc la distanță, pot continua să ofere aceste servicii operatorilor respectivi, pe toată perioada cât aceștia dețin acest drept și nu doar până la 26 mai 2016 (termenul legal de 90 de zile prevăzut la art.156 alin.(2) din HG nr.111/2016.)”

Astfel, interpretarea ONJN pare a fi în sensul că, în situația și pe perioada mentionată, legea permite o excepție limitată în timp de la obligativitatea deținerii licenței cls. a 2-a.

Deși ar putea părea că acest anunț a oferit o ușoară destindere în ultima lună, în fapt, operatorii și-au grăbit în continuare furnizorii de servicii să aplice pentru obținerea licenței clasa II.

Ca urmare, după intrarea în vigoare a HG 111/2016 și respectiv deschiderea procedurii de licențiere pentru obținerea licenței clasa a 2-a, la ședință din 30 martie 2016 a Comitetului de Supraveghere a ONJN, au fost aprobate 16 licențe clasa a II iar ONJN a continuat să analizeze și să aprobe peste 10 dosare de licențiere la fiecare întrunire a Comitetului.

Până în prezent, peste 50 de licențe clasa a II-a au fost aprobate și multele altele sunt în curs de aprobare. Lista licențelor clasa a II-a publicată pe website-ul ONJN nu este încă actualizată iar dintre cei care urmează să obțină licența fac parte și certificatorii și auditorii, respectiv laboratoarele internaționale de certificare și auditare a platformelor de jocuri de noroc la distanță.

Reamintim că operatorii B2C, la momentul depunerii documentației pentru obținerea licenței clasa I, sunt obligați să facă dovada deţinerii certificării software-ului și a platformei de joc de noroc, efectuată de o societate specializată, care deţine licenţă clasa II-a emisă de ONJN. Astfel, licențierea certificatorilor și a auditorilor este necesară pentru continuarea procesul de licențiere a operatorilor de jocuri de noroc online.

De asemenea, nevoia de clarificare a neconcordanțelor și a lipsurilor din cuprinsul dispozițiilor legale precum și adaptarea legislației la realitatea domeniului jocurilor de noroc online impune un efort susținut și un dialog permanent între ONJN, operatorii de jocuri de noroc/furnizorii de servicii prin reprezentanții autorizați sau avocați lor și, după caz, asociațiile de profil.

Așadar, pare că în aceste vremuri aglomerate ne aflăm, metaforic vorbind, prinși într-un joc de slot-machine a cărui buton sau manetă sunt dirijate în permanență. În această conjunctură dinamică, credem că jackpot-ul vizat este ca procesul de licențiere și cel al legiferării să fie adaptate la nevoile pieței, fără întreruperi. Cu alte cuvinte, unul dintre scopurile acestei agitații generalizate este ca, la momentul cheie, ștafeta dreptului temporar de operare să poată fi lesne predată licenței clasa I. Dar chiar și după această “predare” iminentă, avem încredere că industria de entertainment a jocurilor de noroc din România va rămâne o industrie a adrenalinei.

Faceți jocurile!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *