Gambling in GermanyJocurile de noroc în Germania

vineri, 24 iunie 2011

In recent weeks Germany has proposed prohibitive taxation on the industry. There is an underlying conflict here between regulation and prohibition.

Current Facts

Online gambling is a huge industry. Research conducted by the European Commission estimated that online gambling had a turnover of about 8.3 billion euros ($11.8 billion) in 2008 – a figure that was expected to increase in the coming years.

In the UK, where online gambling is legal and tightly regulated, the government makes about 250 million pounds (286 million euros/$407 million) a year from taxes, says Leighton Vaughan Williams, the director of the Betting Research Unit at Nottingham Business School. Gamblers themselves don’t have to pay tax on their winnings, but 15 percent of all profits made by operators from their clients must be paid to the government.

The models works, said Vaughan Williams, because even offshore operators want to be licensed in the UK so they can advertise. In exchange, they’re obligated to meet certain requirements, like ensuring players have proof of age, usually in the form of a passport. They are also forbidden from offering the sorts of „near miss” games that researchers say are especially addictive.

But the German government’s approach has meant it hasn’t been able to share in the profits.

Operators, many of whom are based outside the country, don’t pay taxes to a government that has forbidden their games. And when it comes to taxing the players, there’s a conflict between the legislature’s definition of poker as a game of chance and the tax authority’s interest in collecting revenue from online gaming, says Hambach. Most players don’t pay taxes because in Germany poker is considered a game of chance, and winnings from such games are tax-free.

But the German state of Schleswig-Holstein has broken away from the pack and has not only drafted its own online gambling law but has received approval from the European Commission (EC). After the statutory three-month standstill period set aside for review of the draft law, the EC made only one minor stipulation, which was that only major banks acting on behalf of online gambling operators would be required to give guarantees, and not smaller institutions. The highlights of the bill are a 20% gross profits tax, permitting all online gambling verticals and issuing an unlimited number of licenses. It is expected that the bill could be passed this summer when the Schleswig-Holstein parliament meets for a second reading and a final vote. If all goes well the licensing process could begin as early as autumn. John Shepherd, director of corporate communications at bwin.party indicated that the EC approval was a clear signal to the other 15 German states that Schleswig-Holstein was moving in the right direction.

German slot machine operators face tough new regulations

Slot machines are big business across Germany. Too big, according to lawmakers who have drawn up plans to amend state gambling laws. The premiers of Germany’s 16 states have agreed on guidelines which would greatly restrict the gambling operations at thousands of amusement arcades around the country. Not only would they reduce the amount of money punters could legally win, they would also introduce mandatory closing times and ban gambling establishments from advertising on their facades or in their foyers.

The planned amendment would allow state authorities to limit the number of licenses available and introduce minimum distances between slot arcades. The latter measure would close a legal loophole and put many operators out of business within five years. Officially, a German amusement arcade cannot house more than 12 one-arm-bandits, but for decades operators have been at liberty to circumnavigate that ruling by applying for multiple licenses and housing several arcades in separate rooms – each with its own entrance – on the same premises.

Over time the practice has simply become the way things are done, and up until recently nobody seemed to bat an eyelid. But a report in the Süddeutsche Zeitung newspaper says the state premiers of all German states now unanimously agree that the population needs to be better protected from the risks of gambling addiction. Hence the proposed amendments. The industry has been highly critical of the measures, which it says would force the closure of thousands of multiplex amusement arcades thereby sounding its death knell, put as many as 70,000 people out of work and represent 1.4 billion euros ($2 billion) in lost tax revenue. As if that were not bad enough, those in the sector say, there is also a very real likelihood that the guidelines won’t even have the desired effect.

TRIVIA

Germany’s most economically-powerful state, North Rhine-Westphalia, has banned its unemployed from betting on sports events.În ultimele săptămâni, Germania a propus un sistem prohibitiv de taxare în domeniul jocurilor de noroc. Există un conflict între reglementări şi prohibiţie.

Fapte.

Industria gamblingului online este extrem de extinsă. Cercetările controlate de Comisia Europeană a estimat că jocurile de noroc online au adus o cifră de afaceri de 8.3 miliarde de euro (11.8 miliarde de dolari) în anul 2008, cifră ce se preconizează să cresca în anii următori.

În Marea Britanie, unde gamblingul online este legal şi foarte bine reglementat, guvernul primeşte din taxe aproximativ 250 de milioane de lire sterline – 286 de milioane de euro/ 407 milioane de dolari anual, spune Leighton Vaughan Williams, directorul Secţiei de Cercetare a Pariurilor din cadrul Şcolii de Afaceri Nottingham. Jucătorii nu sunt nevoiţi să plătească taxe pe câştig, dar 15 % din profitul operatorilor de la client trebuie să fie direcţionaţi către guvern.

Leighton Vaughan Williams a mai declarat că modelul chiar funcţionează, de vreme ce chiar şi operatorii offshore vor să obţină licenţă în Marea Britanie pentru a-şi putea face publicitate. În schimb, trebuie să îndeplinească anumite cerinţe, cum ar fi să se asigure că jucătorii nu sunt minori, de obicei sub forma unui paşaport. De asemenea, le este interzis să ofere jocuri “near miss” care sunt considerate de către cercetători a crea dependenţă.

Dar abordarea guvernului german înseamnă că nu a reuşit să găsească o modalitate de a împărţi profiturile.

Operatorii, care în general sunt localizaţi în afara ţării, nu plătesc taxe unui guvern care le-a interzis jocurile. Şi atunci când vine vorba despre plata taxelor de către jucători, se crează un conflict între definiţia pokerului din lege, care este declarat un joc de noroc şi interesul autorităţilor de a taxa veniturile colective din jocul online. Cei mai mulţi jucători nu plătesc taxe întrucât în Germania pokerul este considerat un joc de noroc, iar jocurile din această categorie nu se taxează.

Dar statul german, prin guvernul Schleswig-Holstein, s-a delimitat de acest pachet legislativ şi nu numai, prin elaborarea unui pachet referitor la propria linie de gambling online. În plus, a şi primit aprobare din partea Comisiei Europene. După ce perioada de trei luni până la aprobare a trecut, Comisia Europeană a făcut doar o mică stipulare, care se referă la faptul că numai marile bănci trebuie să dea garanţii pentru operatorii online, nu şi instituţiile mici. Evidenţele stipulării sunt 20% din profitul brut, ceea ce permite tuturor operatorilor de gambling online să primească un număr nelimitat de licenţe. Este posibil ca stipularea să treacă în această vară, când parlamentul Schleswig-Holstein se reuneşte pentru o a doua citire şi pentru votul final. John Shepherd, director de comunicare în cadrul Bwin.party, spune că aprobarea Comisiei Europene a fost un semnal clar către celelalte 15 state germane cu privire la faptul că Schleswig-Holstein îndreaptă acest segment către direcţia corectă.

Operatorii germani de slot sunt faţă în faţă cu noile reglementări dure.

Aparatele de joc reprezintă o facere destul de puternică în Germania. Prea mare, dacă este să ne luăm după legiuitorii care au dezvoltat anumite planuri de a aduce amendamente legilor de stat referitoare la jocurile de noroc.

Cei 16 prim-miniştri ai statelor germane s-au reunit şi au căzut de acord asupra câtorva elemente de bază care vor restricţiona cu mare sucess operatorii jocurilor de noroc la doar câteva mii de aparate. Nu numai că vor reduce destul de mult veniturile legale pe care le-ar putea obţine, dar vor fi constrânşi şi de orele de program, se va interzice publicitatea de pe faţadele sau foyerele spaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea.

Amendamentele planificate vor permite autorităţii statului să limiteze numărul de licenţe disponibile şi va introduce o limită de spaţiu minimă între arcadele aparatelor. Măsurile vor închide legal porţile, iar mulţi operatori vor rămâne fără propria afacere în următorii 5 ani. Oficial, un spaţiu de amuzament în Germania nu poate găzdui mai mult de 12 aparate, dar de decenii operatorii au avut libertatea de a interpreta acele reguli prin aplicarea mai multor licenţe şi prin găzduirea unui număr de aparate în spaţii diferite – fiecare cu propria intrare – pe aceleaşi premise.

De-a lungul timpului, această practică a devenit pur şi simplu o normalitate, şi până acum nimeni nu a mişcat o geană. Dar un raport publicat de ziarul Süddeutsche Zeitung spune că premierii tuturor statelor germane au căzut de acord în unanimitate asupra faptului că populaţia are nevoie de o mai bună protecţie în ceea ce priveşte dependenţa gamblingului. De aceea s-au propus aceste amendamente. Industria de gambling nu a beneficiat de măsuri, ceea ce spune clar că urmează închiderea a mii de astfel de spaţii de amuzament, ceea ce va duce la privarea a 7.000 de oameni de locurile de muncă, reprezentând 1.4 miliarde de euro (2 miliarde de dolari) pierderi la venitul de stat. Şi cum parcă nu era suficient de rău, cei din domeniu spun că amendamentele ar putea să nu aibă deloc efectul scontat şi să nu îşi atingă deloc scopul.

TRIVIA

Cel mai puternic stat german din punct de vedere economic, North Rhine-Westphalia, a interzis angajaţilor din orice domeniu să parieze la pariurile sportive.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.