Ireland, a country of gamblers Irlanda, o ţară a pariorilor

vineri, 18 mai 2012

Text: Alexandra Mogin

When it comes to gambling, Ireland is a land of contradictions. All statistical and anecdotal evidence indicates that the popularity of gambling increases dramatically: for example 17% of Irish are betting more than once a week. Despite the blooming business of gambling, in everyday life the Irish legislation did not keep up. The area of betting and gambling is still governed by Laws enforced during 1931-1956 period.

Gambling, loved by the Irish

Sport bets, horse and dog races are as popular as the Irish lottery and the bingo site. Poker also is gaining popularity. The gambling industry in Ireland is mostly represented by sport bets and races, the value of the gross income (total bet minus total win) from gambling being approximately  1,1 billion Euro in 2010, ”the lion share” of an area that values 1,7 billion Euro per total.

Lottery income, just less than 400 millions euro, was ranked second, followed by gambling machines which value nearly 200 million euro. The game of bingo and casinos are worth less than 100 millions euro each.

The total value of gambling in the country has doubled and more during 2006 – 2010, reaching 3, 6 billions euro from 1,6 billion Euros. In the same period the number of bookmakers also almost doubled, reaching 1200 from 700. The total value of gambling industry in Ireland, including online gambling and casinos is estimated to almost 8 billions euro.

Nevertheless, in spite of the blooming gambling of the Irish life, the legislation did not keep up. The area of betting and gambling is still governed by Laws enforced during 1931-1956, although Dail, the Parliament of Ireland, promises to revise them. An obvious question is weather the country will legalize the use of FOBT. (terminals with predetermined chance of winning).

Gambling machines

Licenses are issued for both gambling areas and for individual devices, for a period of 3 or 12 months. In 2006 a number of 92 licenses were issued for gambling facilities, slightly decreasing from 102 in 2005 and, a number of 10,105 licenses were issued for gambling machines, increasing from 9,673 in 2008.

In Dublin, the capital of Ireland, slot machines are banned for nearly a quarter of century, but many of them continue to function. It is easy to see that, although the legislation in Ireland may seem strict, its application, for that matter, is usually almost nonexistent.

 Casinos

Casinos are legal in Ireland, but only as private clubs, hence, prevented the big international operators to open casinos in the country.  Currently, nearly 50 casinos function in this way, although the ambiguous nature of their situation signals that the number may vary.

The number of casinos certainly increased, but, this industry is very small compared with the regional standards. Ireland is considered to have the second smallest casino sector, being situated only just above Cyprus.

If the Irish casinos would benefit from modern legislation, the industry would grow fast and reach the annual income of 157 millions euro, and by 2020 would reach even the value of 280 millions euro. This sector could employ up to 3600 people by 2020. This could be a sore point for the politicians, since the percentage of the unemployed reaches the highest value registered in the last 20 years.Text: Alexandra Mogin

Irlanda este un tărâm al contradicţiilor când vine vorba de gambling. Toate dovezile statistice şi anecdotice arată că popularitatea acestuia creşte dramatic: de exemplu, 17% din irlandezi pariază mai mult de o dată pe săptămână. În ciuda activităţii înfloritoare a gamblingului în viaţa de zi cu zi a irlandezilor, legislaţia nu a ţinut pasul. Legile din perioada 1931-1956 sunt încă cele care reglementează sectorul pariurilor şi al jocurilor de noroc.

Gamblingul, iubit de irlandezi

Pariurile sportive, cursele de cai şi câini sunt la fel de populare ca şi Loteria Irlandeză şi Bingo-ul. Poker-ul, de asemenea, creşte în popularitate. Pariurile sportive şi în curse reprezintă cea mai mare parte a industriei gamblingului din Irlanda, valorând aproximativ  1.1 miliarde de euro ca venit brut din gaming (pariurile totale minus câştigurile totale), în 2010, „partea leului” a unui sector care valorează în total 1.7 miliarde de euro.

Veniturile din loterie, puţin sub  400 milioane de euro, s-au poziţionat pe locul al doilea urmate de aparatele de joc care valorează aproximativ 200 de milioane de euro. Bingo-ul şi jocul în cazinou au valorat fiecare mai puţin de 100 de milioane de euro.

Valoarea totală a pariurilor în ţară şi-a depăşit valoarea dublă în perioada 2006 – 2010 ajungând de la 1,6 miliarde de euro la 3,6 miliarde de euro (această cifră nu include gamblingul online şi cazinourile). În aceeaşi perioadă, aproape că s-a dublat şi numărul caselor de pariuri, ajungând de la 700 la 1200. Valoarea totală a industriei jocurilor de noroc din Irlanda, incluzând gambling-ul online şi în cazinouri este estimată la  aproximativ 8 miliarde de euro.

Totuşi, în ciuda activităţii înfloritoare a gamblingului în viaţa irlandezilor, legislaţia nu a ţinut pasul. Legile din perioada 1931-1956 sunt încă cele care reglementează sectorul pariurilor şi al jocurilor de noroc, deşi Dail-ul, parlamentul Irlandei, promite de mult să le revizuiască. O întrebare pregnantă este dacă ţara va legaliza folosirea FOBT-urilor (terminale cu şanse de câştig predeterminate).

Aparate de joc

Licenţele sunt eliberate atât pentru spaţiile de joc, cât şi pentru aparate individuale fie pentru o perioada de 3 luni sau pentru o perioadă de 12 luni. În 2006 au fost emise 92 de licenţe pentru spaţii de joc,  uşor în scădere faţă de 102, în 2005 şi 10,105 de licenţe pentru aparate de joc, cu o creştere faţă de 9,673 în 2008.

În capitala Irlandei, Dublin, jocurile slot sunt interzise de aproape un sfert de secol, însă multe dintre ele continuă să opereze. Este uşor de observat că, deşi legislaţia din Irlanda poate părea exigentă, aplicarea ei propriu-zisă este de obicei aproape inexistentă.

 Cazionourile

Cazinourile sunt legale în Irlanda, însă numai ca şi cluburi private, lucru ce a împiedicat marii operatori internaţionali să deschidă cazinouri în ţară. În prezent, aproximativ 50 de cazinouri operează în felul acesta, deşi natura ambiguă a poziţiei lor semnaleaza faptul că numărul lor poate varia.

Numărul lor a crescut cu certitudine, însă această industrie este foarte mică în comparaţie cu standardele regionale. Irlanda este considerată a avea al doilea cel mai mic sector de cazinouri, fiind mai sus doar decât Cipru.

În cazul în care cazinourile irlandeze ar beneficia de o legislaţie modernă, industria ar creşte rapid şi ar atinge anual un venit de 157 milioane de euro, iar până în 2020 ar atinge chiar valoarea de 280 de milioane de euro. În acest sector s-ar putea angaja până la 3600 de persoane până în anul 2020. Acesta ar putea fi un punct sensibil pentru politicieni, deoarece procentul celor care nu au un loc de muncă atinge cele mai mari valori din ultimii 20 de ani.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.