HYPOCRITSIPOCRIȚII

duminică, 14 noiembrie 2010

I don’t know about the others, but when I think about the Romanian gambling I consider most of those who gather around this segment as being hypocrite. Let’s make things clear: according to the Romanian Explanatory Dictionary, ”hypocrite” is defined as 1. “a person who acts differently from his normal behavior, duplicity, fake, dissimulation”; 2. Adjective (about human behavior, physiognomy etc.) “that betrays, shows hypocrisy”  

This is a word derived from the Greek word Hypocrites that mean drama actor.

Greeks used to love theatre, oratory, and acting and defined the actor as being the human being able to perform many roles, and have different faces on stage. It is true, when acting on stage, “hypocrisy” is considered a quality, since you can offer the public the show expected.

In business, and especially when we are dealing with a domain like gambling, you expect the actors to be fewer hypocrites and to focus on respecting the promise. More, regarding the denigrated attitude of people towards this industry, those representing this segment should be opened for advertising, communication, since this is the only way we could avoid the decline.

Starting with the industrial revolution until this moment, history demonstrated the impact of the positive messages to the public through all the existing communication methods, but most of the people involved refuse to use this huge instrument for business development. The world giants of all industries redirect their huge budgets to promotion. In local gambling we could count on fingers the number of those willing to maintain a constant connection to the public, their only income source.

Even if they declare to be the promoters of local entertainment, they don’t seem to notice an important aspect of this issue; the number of the clients increases proportionally with the number of messages sent to them. They also omit the fact that if you have done one thing wrong, the costs to fix it can cost up to ten times… or they can just enjoy playing the role where they declare to be the correctness itself, with high standards. They don’t know the simple fact that image really matters. They didn’t invent the hot water, even if they believe so. Unfortunately, these characters act with actions, projects or products with a conceiving low quality that only ruin the image of the industry.

That is why we ask: What these hypocrites wish? What’s their thinking, why do they take us partners within their cheep performance? They are just gulls, unprofessional or just impostors? We didn’t find the answer… yet, but I would like to stress out the fact that the number of this kind is increasing every day, and their defiant and fake attitude turn to irresponsibility… more, irresponsibility towards the role they have assumed within our industry.

They are just characters we should avoid, we have to reject them with the right words and the honest deeds, and we must discourage them by having a correct attitude and undisputable professionalism. We must stop them playing this cheep role.

So to be clear: “Casino Inside”, present and future, is not for hypocrites, but for people with dignity and people who respect their promise.Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la gambling-ul românesc consider că mulți dintre cei care populează acest domeniu sunt ipocriți. Ca să fie toate lucrurile clare, conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române “ipocritul“ este definit ca “1. persoană care se arată altfel de cum este; (om) prefăcut, fățarnic, fals 2. Adj.  (Despre manifestările oamenilor, fizionomie etc.) Care trădează, arată ipocrizie”.

Acest cuvânt provine de la grecescul hypocrites, care înseamnă actor dramatic.

Grecilor le plăcea teatrul, oratoria, actoria și au definit actorul dramatic ca fiind acel om care poate juca mai multe roluri, poate avea mai multe fețe pe scenă. Ce-i drept, în teatru și în actorie când îți joci rolul, dovada de “hipocrizie” este o calitate, asta pentru că poți oferi spectatorilor show-ul dorit.

Însă, în business, și mai ales într-un domeniu ca acesta, te aștepți ca actorii săi să fie mai puțin ipocriti și să tindă mai mult către respectul cuvântului dat. Mai mult, având în vedere atitudinea denigrantă a oamenilor față de această industrie, cei care o reprezintă ar trebui să fie deschiși către promovare, comunicare, pentru că doar așa ar putea fi atenuat declinul. De la revoluția industrială și până acum, istoria a demonstrat care este impactul mesajelor pozitive transmise publicului prin toate mijloacele de comunicare existente, dar mulți dintre cei implicați în acest domeniu refuză să se folosească tocmai de acest uriaș instrument de dezvoltare a afacerilor. Giganții mondiali din toate industriile își direcționează bugete imense pentru promovare. În gambling-ul local am putea număra pe degete pe cei care vor să mențină o legătură constantă cu publicul, singura lor sursă de venituri. Deși se declară promotorii entertainment-ului local omit un aspect foarte important al acestei probleme, acela că numărul clienților crește direct proporțional cu cel al mesajelor transmise. De asemenea, ei nu conștientizează un fenomen, acela că odată făcut un lucru greșit, va dura și va costa de zece ori mai mult să-l îndrepți. Sau poate se îmbată cu apă rece și nu știu că în entertainment imaginea chiar contează. Dar, probabil că multora le place să joace un rol în care să se bată cu pumnul în piept că ei sunt corectitudinea în persoană, că au standarde înalte și că ei au inventat “apa caldă”. Din păcate, aceleași personaje girează cu fapta acțiunii, proiecte sau produse de o calitate conceptuală îndoielnică, ce nu aduc decât deservicii industriei.

Și atunci ne întrebăm: Ce anume doresc acești hypocrites? Care este gândirea lor și de ce ne fac și pe noi părtași la spectacolul lor ieftin? Oare sunt niște creduli, or fi neprofesioniști sau poate doar niște impostori? Nu am răspuns la aceste întrebări… deocamdată, dar doresc să trag un semnal de alarmă pentru că oamenii de acest tip se înmulțesc de la o zi la alta, iar atitudinea lor sfidătoare și mincinoasă începe să se ridice la grade ridicate de neresponsabilitate, asta ca să nu zic iresponsabilitate față de rolul pe care și l-au asumat în industria noastră.

Pentru noi sunt doar niște personaje de care trebuie să ne ferim și pe care trebuie să le combatem cu cuvântul drept și cinstit și fapta onestă, trebuie să-i descurajăm prin atitudinea noastră corectă și prin profesionalismul de netăgăduit. Trebuie să-i împiedicăm să nu mai joace acest teatru ieftin.

Ca să fie clar: proiectul “Casino Inside”, prezent și viitor, nu este pentru ipocriți, ci pentru oameni care au coloană vertebrală și care își respectă cuvântul dat.

 Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.