Ionuț-Valeriu Andrei, directorul general al Loteriei Române: “Loteria Română este a tuturor românilor, o loterie modernă de nivel european”

joi, 4 aprilie 2024

La sfârşitul lunii martie Loteria Română a lansat propria aplicație, bilete.loto.ro, prin care românii îşi pot achiziționa bilete la jocurile organizate de Loteria Română

Ionuț-Valeriu Andrei

În 2023, Loteria Română a primit din partea revistei noastre premiul de excelență Pentru continuitate, inovație şi pentru modernizarea cu succes a Loteriei Române. Venirea domnului Ionuț-Valeriu Andrei la conducerea acestei companii emblematice pentru români a adus schimbări majore în cadrul Loteriei Române. Digitalizarea companiei, faptul că acum un număr însemnat de oameni pot juca la loto de oriunde folosind telefonul mobil şi aplicațiile online, modernizarea aspectului brandului prin asumarea unei noi identități vizuale, poziționarea ca fiind un jucător important în organismele loteristice dedicate la nivel European şi mondial, precum European Lotteries Association reprezintă succese majore prin care Loteria Română îşi reconfirmă statutul de unul dintre cei mai importanți jucători pe piața jocurilor de noroc din România şi una dintre perlele economiei româneşti.

Sunteți de aproape 2 ani numit în funcția de Director General al Loteriei Române. Care este cea mai importantă realizare de până acum a mandatului dumneavoastră?

La aproape doi ani de la preluarea mandatului care mi-a fost încredințat pentru a conduce una dintre instituțiile simbol ale statului, ce se bucură de încre­de­rea și respectul românilor, am convingerea că împre­ună cu colegii mei și toți colaboratorii noștri am reușit să răspundem așteptărilor jucătorilor.

Digitalizarea jocurilor loto reprezintă cel mai impor­tant proiect pentru Loteria Română, acest pro­ces fiind obiectivul meu strategic încă de la preluarea mandatului.

Tradiția și credibilitatea pe care o are Loteria Română este un capital important care a fost suportul nostru de bază ce ne-a permis să construim viitorul com­paniei pe o fun­da­ție solidă. Prezentul și viitorul sunt strâns legate de dinamica pieței jocurilor de noroc și a evoluției tehnologiei. Transformarea digi­tală prin folosirea tuturor avantajelor pe care le oferă tehno­lo­gia constituie pasul necesar pe care Loteria Română trebuia să-l facă pentru a se adapta la nevoile clienților, având în vedere noile tendințe de migrare a jucătorilor către mediul online. Strategia de creștere a accesibilității produselor loto a avut la bază două proiecte, respectiv, încheierea unor parteneriate pentru vânzarea biletelor online și dezvoltarea in–house, cu specialiștii Loteriei Româ­ne, a unei plat­forme proprii web-based.

Ionuț-Valeriu Andrei

Sub coordonarea dumneavoastră Loteria Română a reușit să facă pași importanți către digitalizarea serviciilor sale, tot mai mulți români putând juca la loto din confortul casei lor. Amparcat.ro și joaca.loto.ro sunt noile modalități pe care jucătorii le pot accesa pentru a juca online la loto. Ce ne puteți spune despre acest subiect?

Am fost foarte deschiși pentru cât mai multe cola­borări prin intermediul unor platforme/magazine virtuale din domenii cât mai diverse, cu un număr mare de utilizatori. AmParcat.ro a fost prima aplicație mo­bilă la îndemâna jucătorilor, ur­ma­tă de platforma joacaloto.ro. Cele două aplicații au con­firmat avan­tajele pe care le-am preconizat atât pentru con­fortul jucătorilor cât și pentru atingerea obiec­tivelor de business. Intrarea rapidă pe piață, existența unui nu­cleu de clienți, cum este cazul AMPARCAT.RO, diver­sificarea canalelor de vânzare, atragerea unui nou segment de jucători (Gen Z și Millennials), pro­movarea suplimentară a produselor Loteriei Române în cadrul campaniilor de marketing ale partenerilor și, nu în ultimul rând, zero costuri la capitolul investiții, repre­zintă avantaje de necontestat ale acestor parteneriate.

În primele 30 de săptămâni de la lansarea jocurilor 6/49, 5/40 și Joker în format digital, prin intermediul aplicațiilor partenere AmParcat.ro și joacaloto.ro, cota vânzărilor online realizate de companie a atins 20% din vânzările realizate.

Numărul mare de jucători care au accesat cele două platforme și rezultatele finan­ciare au confirmat că am luat o decizie corectă, în favoarea jucătorilor care s-au adaptat foarte re­pede și au profitat de acest avantaj major de a putea juca de oriunde. Pe lângă pro­movarea produselor și accesibilitatea facilă am expe­rimentat cu ei o nouă modalitate de a fi îm­preună.

Procesul de digitalizare a jocurilor început anul trecut a fost finalizat în luna martie a acestui an prin lansarea aplicației proprii a Loteriei Române, bilete.loto.ro.

În premieră, prin accesarea aplicației bilete.loto.ro, jucătorii au acces la 3 funcționalități complet noi, respectiv plata premiilor sub 100 de lei direct în contul bancar al jucătorilor, posibilitatea de a juca variante combinate și scheme reduse și nu în ultimul rând, posibilitatea de autentificare în aplicație prin ROeID. ROeID este soluția Single Sign-On (SSO) a României pentru interacțiunile digitale ale cetățenilor cu administrația, prin care pot fi generate și ges­tio­nate identități digitale pentru toți cetățenii români.

Noile funcționalități au fost gândite plecând de la nevoile jucătorilor, având în vedere că peste 96% din câștiguri sunt până în 100 lei, iar 20% din sumele jucate sunt aferente variantelor combinate și sche­melor reduse. De asemenea, pentru a maximiza siguranța interacțiunii utilizatorilor cu aplicația, cu sprijinul Autorității pentru Digitalizarea României, s-a realizat integrarea cu ROeID.

Loteria Romana

De anul trecut Loteria Română are o nouă identitate vizuală, una mai modernă și mai în pas cu vremurile actuale. De ce ați făcut acest pas și care a fost feedback-ul primit de la oameni?

Pentru modernizarea reală a unei companii, în opinia mea, transformarea trebuie să se producă pe toate planurile. Aniversarea celor 117 ani de activitate a fost cel mai potrivit prilej pentru a marca noua etapă de modernizare și digitalizare în care ne aflăm, prin lansarea unei noi identități vizuale. Noua identitate a companiei este în strânsă legătură cu valorile societății românești pe care le respectăm și le prețuim. Noul concept definește viziunea noastră pentru prezent și pentru viitor. Loteria Română este a tuturor românilor, o loterie modernă de nivel european. Elementele care se integrează perfect în noul concept, respectă simbolistica culorilor care definesc atât sentimentul de identitate națională, roșu, galben și albastru, cât și verdele specific loteristic. Trifoiul cu patru foi, simbolul tradițional al norocului, bilele de la extragerile loto-momentul cel mai așteptat de către jucători, precum și doza de speranță și optimism, se metamorfozează în noua identitate vizuală a companiei. Jucătorii au răs­puns favorabil tuturor schim­bărilor pe care le-am adus până în această etapă și sunt convins că am reușit să transmitem prin „Noroc pentru toți românii” un mesaj puternic de care era nevoie.

De curând ați fost la ICE London 2024, cea mai importantă expoziție dedicată industriei jocurilor de noroc din lume, unde ați făcut o prezentare în cadrul ICE Vox 2024 despre progresele realizate de Loteria Română în ultima vreme, mai cu seamă în zona digitală. Ce anume ați prezentat și cum a fost primită prezentarea dumneavoastră?

Consolidarea rolului Loteriei Române în plan inter­național a fost pentru mine o preocupare continuă.

Am dezvoltat relațiile atât în cadrul European Lotteries Association cât și în cadrul World Lotteries Association și am făcut tot posibilul să ne implicam activ în evenimentele de anvergură din industrie și să prezentăm proiectele și progresele Loteriei Române.

Expoziția ICE London împreună cu Seminarul de Marketing EL/WLA reprezintă două evenimente de top în industria jocurilor de noroc, cu o importantă tradiție, care facilitează schimbul de idei și expe­riență, familiarizarea cu cele mai noi tendințe și tehnologii din domeniu precum și identificarea oportunităților de dezvoltare dar și găsirea de soluții pentru problemele specifice industriei.

În premieră, anul acesta, la seminarul de Marketing organizat la Londra de catre European Lotteries Association și World Lotteries Association unde au participat reprezentanți ai loteriilor de la nivel mondial, fiind prezent un număr de aproximativ 170 de persoane din peste 30 de țări, am fost invitat în calitate de speaker să prezint proiectele de digita­lizare ale Loteriei Române.

Totodată în cadrul ICE VOX 2024, cel mai important eveniment educațional din industrie ce aduce împreună lideri din industrie, politicieni și organisme de reglementare, am participat în calitate de speaker în cadrul panelului “A new era: Embracing the long-term iLottery oportunity”. Aici am avut oportunitatea să împărtășesc perspectivele inovatoare asupra dome­niului jocurilor de noroc și să subliniez progresele sem­nificative în ceea ce privește digitalizarea Loteriei Române. Contextul mi-a permis să prezint strategia noastră pentru a aduce Norocul aproape de cât mai mulți români și să particip la dezbaterile privind teme majore din industrie, împreună cu lideri importanți din domeniul jocurilor de noroc.

Participarea activă la cele două evenimente a adus în prim plan la nivel internațional puternicul brand al Loteriei Române, oferind o platformă extraordinară de creștere a vizibilității companiei pe acest palier.

În perioada 4-7 noiembrie, Loteria Română va fi gazda Seminarului European Lotteries Corporate University-Induction ce va avea loc la București. Ce detalii ne puteți oferi despre acest proiect care va avea loc în premieră în țara noastră?

Ca rezultat al discuțiilor pe care le-am avut în cadrul evenimentelor recente organizate de către European Lotteries a apărut oportunitatea organizării acestui seminar la București. Suntem bucuroși să fim gazda comunității de experți din toată Europa și să ne aducem propria contribuție.

În calitate de membru deplin al European Lotteries Association (EL) încă de la înființarea acestei asociații în anul 1999, Loteria Română a demonstrat un angajament deosebit față de promovarea valorilor și inițiativelor asociate industriei loteriilor la nivel euro­pean. Cu o prezență activă și constantă în activitățile EL, Loteria Română a consolidat nu doar propria sa poziție în cadrul industriei, ci și contribuția sa la dezvoltarea și promovarea standardelor înalte ale acestui domeniu. În plus, ca urmare a implicării în cadrul EL, Loteria Română a organizat numeroase evenimente relevante, așa cum va fi și Seminarul European Lotteries Corporate University – Induction, care oferă un nou cadru pentru schimbul de cunoș­tințe și experiențe între profesioniștii din domeniul loteriilor. Evenimentul care va avea loc la București, organizat de European Lotteries și Loteria Română este un seminar specializat dedicat formării și diseminării de know-how către angajații cu până la trei ani de experiență în domeniul loteriilor și repre­zintă o platformă unică pentru dezvoltarea profe­sio­nală și personală a noilor veniți în industria loteriilor.

Sunt îndreptățit să cred că și prin acest eveniment, care se organizează la noi acasă, Loteria Română își reconfirmă poziția de partener de încredere în cadrul comunității europene a loteriilor, promovând exce­lența și inovația în acest sector dinamic.

Loteria Română este un susținător important al proiectelor din zona joc responsabil și corporate social responsibility (CSR). Ce ne puteți spune pe tema aceasta? Ce proiecte de succes a avut Loteria Română în această direcție în ultima vreme?

Pentru Loteria Română, conceptul de joc responsabil și de comportament responsabil față de jocurile de noroc este dintotdeauna o prioritate. Avem un anga­jament ferm în ceea ce privește asigurarea unor standarde de înaltă siguranță și securitate pentru jucători precum și la capitolul prevenire și combatare a dependenței. Pot să spun cu siguranță că Loteria Română respectă toate reglementările impuse de legislație.

Eficiența strategiei pe care compania a adoptat-o pentru promovarea jocului sănătos și prevenirea fenomenului de dependență este susținută și de certificarea European Lotteries privind jocurile responsabile pe care Loteria Română o deține.

În anul 2023, Loteria Română a fost activă în participarea la conferințe și evenimente din industria jocurilor de noroc, relevante pentru schimbul de bune practici și expertiză în domeniul jocurilor respon­sabile și s-au desfășurat mai multe campanii de conștientizare și educație în comunitate pentru a promova jocul responsabil și pentru a oferi informații și resurse utile jucătorilor noștri.

Alături de Asociația Joc Responsabil, Loteria Română participă de mai mulți ani la un proiect prin care jucătorii noștri cât și familiile lor, pot accesa o linie de telefon gratuită de tip TEL-VERDE, 0800.800.099, prin intermediul căreia persoanele cu potențiale probleme de joc se pot programa la unul dintre cabinetele de psihoterapie pentru cinci ședințe gratuite de evaluare și consiliere psihologică.

Încă de la înființarea Loteriei de Stat în anul 1906, povestea norocului a slujit la binele societății românești. Alături de semenii noștri care au știut întotdeauna că, pe lângă șansa de a câștiga, prin participarea la jocurile organizate la cele mai ridicate standarde de securitate, contribuie la realizarea proiectelor de interes public național și noi suntem mândri de faptul că Loteria Română confirmă rolul important pe care l-a avut de-a lungul istoriei ca răspuns al încrederii de care s-a bucurat.

Sportul, cultura și cultele, educația, asistența socială sunt câteva dintre domeniile care au beneficiat de-a lungul timpului de sprijinul Loteriei Române, fie direct, fie prin sponsorizări.

Anul trecut, Loteria Română s-a alăturat românilor la unul dintre cele mai importante proiecte de țară – Timișoara, Capitala Culturii Europene. Împreună cu jucătorii am fost mândri să putem susține cultura, la cel mai înalt nivel, printr-un loz spe­cial, LOZ TIMIȘOARA 2023 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE, dedicat acestui eveniment important pentru România. Tot la Timișoara s-a desfășurat și cea de-a XXIII-a ediție a ”CROSULUI LOTERIEI ROMÂNE”, un eveniment cu tradiție ce susține promovarea sportului, în spiritul încurajării practicării sportului de masă.

Care este principalul dumnevoastră obiectiv în perioada imediat următoare în ceea ce privește viziunea strategică a Loteriei Române pe termen mediu și lung?

Continuarea procesului de digitalizare al Loteriei Române rămâne principalul obiectiv, iar de acesta se leagă și strategia noastră pe termen mediu și lung.

Strategia noastră de dezvoltare are în vedere atât diversificarea portofoliului de produse cât și extinderea rețelei de parteneri din zona digitală, dar și din cadrul marilor retaileri.

Ne-am propus să reintrăm pe piața pariurilor sportive în cotă fixă și să ne consolidăm și în acest sector reputația de cel mai credibil și respectat organizator de jocuri de noroc din România.

Anul acesta avem o premieră și la capitolul lozuri. 5 milioane de lei este premiul cap de afiș al lozulului MAGNIFIC 5.000.000 LEI, cel mai mare premiu pus în joc vreodată de Loteria Română la loz.

Ne dorim ca jocurile Loteriei Române să fie disponibile, accesibile și atractive pentru tot mai mulți români și desigur o mai bună conștientizare a contribuției fiecăruia, printr-un joc responsabil, la proiectele de interes public național.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.