Iohannis a promulgat legea care scoate jocurile de noroc din localitatile cu mai putin de 15.000 locuitori

joi, 18 aprilie 2024

Ieri 17 Aprilie, Klaus Iohannis a promulgat legea care aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009.

Cea mai importantă prevedere din legea promulgată și publicată este legată de interzicerea oraganizării de jocuri de noroc în localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori:

„Spaţiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slotmachine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e) din OUG 77/2009, trebuie să se afle într-o unitate administrativteritorială cu o populaţie mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numarului de locuitori se face prin adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spaţiul propus”

Pe lângă scoaterea jocurilor de noroc din localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori, mai există o serie de prevederi, foarte importante și care urmează a afecta buna desfășurare a activității acestei industrii:

– niveluri mai ridicate pentru taxele aferente licenţei de organizare şi de exploatare a jocurilor de noroc

– interzicerea băuturilor alcoolice în locaţii, înfiinţarea unui registru al companiilor şi sediilor

– majorarea garanţiilor depuse de companii

– obligaţia operatorilor de a avea sediul social în România

– se vor acorda licenţe doar societăţilor înmatriculate în România sau persoanelor juridice constituite legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elveţiană care au înregistrat un sediu permanent în România

– instituirea unei interdicţii privind comercializarea de băuturi alcoolice în sălile de jocuri de noroc

– instituirea interdicţiei de participare la jocuri de noroc a membrilor Comitetului de Supraveghere din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN)

– ONJN va gestiona o bază de date referitoare la persoanele autoexcluse şi indezirabile, constituită, la nivel naţional

– obligativitatea creării şi menţinerii la zi de către ONJN a unui registru public, accesibil online, cu informaţii despre operatorii licenţiaţi/autorizaţi, cum ar fi: adresa sediului social, adresa fiecărui spaţiu comercial în care operează jocuri de noroc, indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locaţie, seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licenţiat/autorizat

– activităţile de jocuri de noroc care fac obiectul exploatării în comun presupun îndeplinirea a cel puţin uneia dintre activităţile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, încasarea şi evidenţierea mizelor şi/ sau plata şi evidenţierea câştigurilor, precum şi alte asemenea activităţi care urmează a fi stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

– este interzisă publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc şi reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfăşoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le utilizează, care depăşesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar.

Reprezentanții asociațiilor de profil din industria jocurilor de noroc ne-au oferit următoarele puncte de vedere vis-a-vis de legea care zguduie din temelii industria jocurilor de noroc din țara noastră, puncte de vedere pe care vă invităm să le citiți mai jos ….

Cristian Pascu, Presedinte AOPJNR – Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România

Cristian Pascu

Sub mesajul că “închidem păcănelele” cei care ne conduc, nu vor reuși decât să dezvolte o piață neagră a jocurilor de noroc. De asemenea, un alt mesaj folosit de clasa politică este acela de protejare împotriva adicției, protecție care nu va face decât să trimită jucătorii către online, care este prezent oriunde și oricând și către piața neagră care urmează a se forma. Un alt efect va fi migrarea operatorilor din localitățile cu mai puțin de 15.000 de locuitori către localitățile care depășesc acest prag, cauzându-se astfel o aglomerare din care nu va avea nimeni de câștigat, operatorii urmând a împărții sărăcia la mai mulți…

Punctul de vedere al domnului Cristian Pascu, in integralitatea sa, vă rugăm să-l găsiți aici

 

Olea Alexandru, Președinte APONJN – ASOCIAȚIA PARTENERILOR și ORGANIZATORILOR NEAFILIAȚI de JOCURI de NOROC

A.P.O.N.J.N.

APONJN își exprimă îngrijorarea cu privire la modificările legislative recente, făcute fără consultarea industriei de profil și fără existența unor studii și cercetări care să arate gradul de adicție la nivelul populației. Asociația noastră atrage atenția asupra faptului că limitarea teritorială a desfășurării activităților de exploatare a jocurilor de noroc va avea un impact social (șomaj la nivelul localităților unde se vor închide locațiile de jocuri de noroc) și economic materializat în scăderea veniturilor la bugetul local (nu se vor mai încasa taxele și impozitele aferente chiriilor, etc.), dar și la bugetul consolidat (prin  imposibilitatea reautorizării mijloacelor de joc și oprirea inclusiv a locațiilor specializate – scăderea sub nr. minim de mijloace de joc).

 De asemenea, asociația subliniază faptul că se va amplifica fenomenul exploatării de jocuri de noroc tradiționale și la distanță la „gri” și la „negru”, impactul fiind de asemenea în plan social (posibilitatea de accedere a minorilor și persoanelor autoexcluse și indezirabile la jocurile de noroc land-based și online nelicențiate și neautorizate de ONJN), cât și în plan financiar (neîncasarea taxelor legale de la cei care exploatează ilegal oricare tip de joc de noroc).

APONJN recunoaște dreptul statului de a reglementa în domeniul monopolului de stat, iar membrii asociației se supun prevederilor legale incidente domeniului, dar constată că modificările legislative din ultimii 2-3 ani au fost făcute fără consultarea mediului de afaceri (a asociațiilor de profil din domeniul jocurilor de noroc), fără a se prevedea impactul bugetar și sursele din care vor fi acoperite minusurile generate de modificările făcute, fără a se stabili impactul asupra angajaților din industrie (aproximativ 45.000 persoane) și fără a se ține cont de practicile europene în materie.

În susținerea acestor argumente, rugăm a fi consultate avizele negative date de Guvern (ONJN, SGG și MF), anterior voturilor din Comisiile parlamentare și din plenul celor două camere ale Parlamentului României. Modificările s-au făcut brutal, netransparent și fără fundamente, prin nerespectarea normelor de tehnică legislativă și a Constituției României.

Subliniem încă o dată faptul că industria de jocuri de noroc din țara noastră, este un contributor important la bugetul de stat, și face parte din industria de divertisment, alături de Horeca; participarea la jocuri de noroc reprezintă o tradiție pentru poporul român, iar activitatea operatorilor licențiați (firmele care exploatează și cele care asigură activitățile conexe) este bine reglementată, monitorizată și controlată de ONJN.

Pe această cale, solicităm factorilor de decizie să consulte asociațiile din domeniu, prin intermediul Consiliului Consultativ de pe lângă ONJN, cu ocazia creionării, redactării și modificării normelor legale incidente domeniului în discuție, dar și utilizarea modelelor de bună practică folosite în țările civilizate, pentru evitarea prejudicierii atât a operatorilor, dar mai ales a jucătorilor.”

FEDBET – Federația Organizatorilor de Jocuri de Noroc

FEDBET

„Votul dat astăzi (nota redacției: 9 aprilie ac), pe un proiect de lege fără analize și studii la bază, s-a desfasurat de așa manieră încât să preîntâmpine orice tip de consultare cu reprezentanți ai industriei și/sau orice altă parte implicată în activitățile din acest domeniu. Suntem convinși de faptul că, în urma unui dialog pe aceste măsuri, ar fi fost elaborat un proiect pe care ni l-am fi dorit cu toții și care să conducă, în final, la sustenabilitate, responsabilitate, impact social minim și, totodată, la continuarea existenței acestei industrii pe teritoriul României. Urmează să analizăm împreună cu membrii noștri impactul acestor modificări legislative.”

Este clar că legea care urmează să intre în vigoare nu va aduce nici o schimbare în bine, fie că vorbim despre jucători, operatori sau cei care nu au nici o legatură cu industria.  Încasările la bugetul de stat vor scădea odată cu ieșirea din piață a unui număr mare de aparate de tip slot-machine. În localitățile și orașele cu mai mult de 15.000 de locuitori va exista o creștere a sălilor de jocuri, o parte din păcănele se vor muta de la „sate la oraș”. Vom vedea o explozie a jocurilor de noroc la negru și odată cu aceasta creșterea criminalității!

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.