Learn how to count in Spanish 21Învață să numeri în Spanish 21

miercuri, 23 noiembrie 2011

Spanish 21 is a variation of blackjack, that in some cases is the best bet in the casino. In locations where the dealer stands on a soft 17, or redoubling is allowed, Spanish 21 may be a better bet than blackjack, depending on the specific blackjack rules. If you are looking for a change of pace from traditional blackjack but insist on a game with a low house edge, then you may find new excitement in Spanish 21.

Spanish 21 is a fast-paced variation of blackjack that has become increasingly popular. The game is played on a standard blackjack table. The main difference between Spanish 21 compared to blackjack is the removal of all 10’s in the decks. Jacks, Queens, and Kings remain, but all natural 10’s are removed from every deck used at the table. Spanish 21 uses six or eight Spanish decks, each deck consisting of 48 cards — the regular 52 cards less the four tens. Any card counter can tell you that removing any 10-point card from the cards moves the odds in favor of the dealer. To make up for this, Spanish 21 gives the player a host of bonuses and favorable rules. There are lots of Spanish 21 games all over the country, so rules will vary somewhat from place to place.

If you know much about blackjack you’re probably thinking that Spanish 21 holds a very high casino advantage. By removing all of the 10’s, Spanish 21 gains an increase in house advantage by about 25%. However, to compensate for removing the 10’s and the higher house advantage, there are very lucrative bonuses and additional rules, compared to blackjack, which bring the house advantage back down.

One of the most important rules in Spanish 21, that highly differs from blackjack, is the rule that a player’s 21 always beats a dealer’s 21. The additional rules and bonuses are listed below.

Super bonus

A „super bonus” of 1000 dollars for bets under 25 dollars, and 5000 dollars for bets of 25 dollars and over, is paid on a suited 7-7-7 against any dealer 7. All other players at the table receive a 50 dollars „envy bonus”. Splitting or doubling down negates the „super bonus”.

Bonus 21

When your cards equal 21 in Spanish 21, you might qualify for a Bonus 21. The chart below explains each type of bonus you can receive for achieving a total of 21.

Cards Suit Payout
5 Cards 21 3:2
6 Cards 21 2:1
7 or More Cards 21 3:1
6-7-8 Mixed Suit 3:2
6-7-8 Same Suit 2:1
6-7-8 Spades Only 3:1
7-7-7 Mixed Suit 3:2
7-7-7 Same Suit 2:1
7-7-7 Spades Only 3:1

Pair Splitting

When playing Spanish 21 you have the option of splitting any cards of equal value, including aces, to create a maximum of four hands. You have the option of hitting and doubling on any split hand. The Bonus 21 is paid out on split hands, but split hands void the Super Bonus.

Late Surrender

Spanish 21 offers a rule called late surrenders. Late surrenders is another additional rule that increases the odds of the player. If a player doesn’t like the first two cards that they are dealt, they have the option of surrendering and forfeiting half of their original bet, which completely removes them from the hand. However, surrendering is never allowed on a dealer’s blackjack.

Doubling Down

Players are allowed to double down once on any two or more cards, with any total, even after splitting. When a player chooses to double down, he can place any bet up to a maximum of his original bet. Bonus 21 payouts are voided on a hand that is doubled down.

Double Down Rescue

There is an additional rule in Spanish 21 concerning doubling down called double down rescue. With the double down rescue rule, if a player is not satisfied with his non-busted double down hand, he is allowed to rescue the doubled portion of his bet. If a player chooses to rescue their doubled down bet, he forfeits his original wager and is removed from the hand.Spanish 21 este o variantă a jocului de blackjack ce în anumite cazuri reprezintă cel mai bun joc din cazino. În cazinourile în care dealerul stă cu un 17, sau în care dublarea mizei este permisă, Spanish21 poate fi un joc mai profitabil decât blackjack-ul, în funcție de regulile specifice de blackjack ce i se aplică. Dacă sunteți în căutarea unei schimbări față de jocul tradițional de blackjack, dar insistați să jucați un joc cu margine mică de profit a casei, atunci s-ar putea să găsiți o nouă provocare în jocul de Spaniol 21.

Spanish 21 este o variantă de blackjack mai rapidă, care devine din ce în ce mai populară. Jocul este practicat la masa standard de blackjack. Principala deosebire între Spanish 21 și blackjack este reprezentată de eliminarea tuturor zecarilor din pachete. Valeții, damele și popii rămân, dar toți zecarii sunt eliminați din fiecare pachet folosit la masa de joc. Spanish 21 folosește șase sau opt pachete de cărți spaniole, fiecare dintre ele conținând 48 de cărți – 52 de cărți minus cei patru zecari. Orice jucător vă poate confirma că eliminarea zecarilor din pachete schimbă șansele în favoarea dealer-ului. Pentru a compensa acest fapt, Spanish 21 oferă jucătorilor o mulțime de bonusuri și reguli favorabile. Există mai multe variante de Spanish 21 în toată țara, așadar  regulile pot varia de la un loc la altul.

Dacă cunoașteți bine jocul de blackjack probabil vă gândiți că Spanish21 deține un avantaj major în cazinouri. Prin eliminarea zecarilor, Spanshl 21 crește marja de câștig a cazinourilor cu aproape 25%. Cu toate acestea, pentru a compensa acest fapt, există bonusuri profitabile și reguli adiționale care, în comparație cu jocul de blackjack, scad avantajul casei.

Una dintre cele mai importante reguli ale Spanish 21 care diferă în mod considerabil de blackjack constă în faptul că, în caz de egalitate la 21 între jucător și dealer, jucătorul este considerat câștigător. Regulile adiționale și bonusurile sunt prezentate în lista de mai jos.

Super bonus

Un “super bonus” de 1000 de dolari pentru pariuri sub 25 de dolari, respectiv de 5000 de dolari pentru pariuri de peste 25 de dolari, este plătit pe o combinație de 7-7-7 împotriva unei cărți de 7 a dealerului. Toți ceilalți jucători de la masă primesc 50 de dolari bonus. Super bonusul nu poate fi accesat în cazuri de split (împărțire a perechilor) sau dublare de miză.

Bonus 21

Când totalul cărților unui jucător este de 21 în Spanish 21, acesta se poate califica în cursa pentru un bonus de 21. Tabelul de mai jos explică fiecare tip de bonus pe care îl poți primi în cazul unui total de 21.

Cărți Culoare Rata de remunerare
5 Cărți 21 3:2
6 Cărți 21 2:1
7 sau mai multe cărți 21 3:1
6-7-8 Culori diferite 3:2
6-7-8 Aceeași culoare 2:1
6-7-8 Numai pică 3:1
7-7-7 Culori diferite 3:2
7-7-7 Aceeași culoare 2:1
7-7-7 Numai pică 3:1

Împărțire pe perechi (Pair Splitting)

În jocul de Spanish 21 există posibilitatea de a împărți orice cărți de valoare egală, inclusiv ași, pentru a obține un maxim de patru mâini. Există opțiunea de a mai cere cărți și de a dubla miza pentru fiecare mână în parte. Bonusul 21 se plătește și pentru mâinile împărțite, dar Super Bonus-ul nu se acordă în acest caz.

Retragere târzie (Late Surrender)

Spanish21 admite o regulă ce se numește retragere târzie (late surrender). Această posibilitate este încă o regulă adițională menită să crească șansele jucătorului. Dacă unui jucător nu îi plac primele 2 cărți care îi sunt împărțite, atunci are opțiunea de a retrage și de a pierde jumătate din pariul inițial, fapt ce îl impiedică să mai joace mâna respectivă. Cu toate acestea, retragere târzie nu este niciodată permisă în cazul în care dealer-ul are blackjack.

Dublarea pariului inițial (Doubling Down)

Jucătorii pot dubla miza ințială o singură dată pentru două sau mai multe cărți, de orice valoare cumulate, chiar și după împărțirea mâinilor. Când un jucător decide să apeleze la această opțiune, el poate paria o sumă maxim egală cu pariul inițial. Bonus 21 nu se acordă într-o mână în care a fost dublat pariul inițial.

Dublarea mizei la următoarea mână (Double Down Rescue)

În Spanishl 21 mai exista o regula in ceea ce priveste dublarea pariului initial, si anume salvarea unei mâini care este nefavorabilă prin dublarea mizei la următoarea mână. Cu ajutorul acestei reguli, jucătorul care nu este mulțumit cu cărțile sale ce însumează mai puțin de 21 are posibilitatea de a recupera suma dublată a pariului. Dacă un jucător apelează la această regulă, renunță automat la miza inițială și nu mai joacă mâna respectivă.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.