The Privacy of the Slots PlayerIntimitatea jucătorului de sloturi

joi, 23 octombrie 2014

by Laurentiu Neacșu – gaming expert

In our previous articles we have mentioned the different expectations of the slots player when he enters a gaming location. Whether we are talking about a casino, a gaming hall or a bar, players have expectations, desires and requests. If the local Manager is unable to solve them in the appropriate manner, customers will be unhappy and will disappear.

There are certain wishes formulated willingly by the players such as the treat with soft drinks, coffee, etc., but also others which, even if they are just as important, are not openly expressed. We will analyze today the scope and behavior related to one of these last wishes, namely the privacy.

Depending on each person’s personality or on the type of player, the need for intimacy takes different forms and affects unequally the constellation of reasons that make a person enter a new location to play or to become a loyal customer of our operation.

Thus, a TOD („Time On Device”) player has little need for privacy. He comes to the game hall to socialize and pass time. He must be in the middle of the events – at which he usually does not participate in an active way – to be in the proximity of other players, of a TV, of the bar, etc. He does not win large sums nor he loses them, and so, there is nothing he can take pride in and he has nothing to be embarrassed about. He wants to feel good and the distance from the heart of the action is given only by his joviality level.

Nor do FUN players need privacy. Unlike TOD players who play for fun, they must first enter into the atmosphere to be able to start the game. Discussions with friends, attending the show taking place before the actual game, and should therefore be a „kick off” first. This „kick off” must be maintained throughout the period of the presence of the FUN players within the area, otherwise there is a risk that they will give up the game and leave.

In the case of „gamblers” the situation is different, and they are the spoilt of the moment. In their crusade against the generator of numbers they need privacy. As long as they are not winning. They also choose according to their degree of joviality- the battle site: certain devices, certain areas of the hall. Even though they choose the most uncirculated areas of the Hall, the staff must be alert to the service. These players are valuable, spoilt, and they know that they are entitled to increased attention. Don’t try to convince them otherwise, you will lose them as customers. In case such a player wins, you should have a reflector to highlight them and a Laurel standing by to be brought as a tribute. He is a victorious warrior for the matter. The number generator was defeated!

Over time, both device manufacturers and gaming organizers have adapted so that the exploitation of gambling to become synonymous with entertainment venues, recreation and leisure. The combination and interchanging of intimacy and positioning in the limelight of those entering this world, performed in a professional manner, make people travel from great distances and spend significant amounts of money in profile locations.de Laurentiu Neacșu – expert în gaming

Aminteam în articolele anterioare despre diversele așteptări pe care le are jucătorul de sloturi când intră într-o exploatare de jocuri de noroc. Indiferent că vorbim de un cazino, de o sală sau de un bar, jucătorii au așteptări, dorințe și solicitări. Dacă managerul local nu reușește să le rezolve în mod oportun, clienții vor fi nemulțumiți și vor dispărea.

Există anumite dorințe formulate manifest de jucători, cum ar fi tratația cu băuturi răcoritoare, cafea, etc., dar și altele care, chiar dacă sunt la fel de importante, nu sunt exprimate. Dintre acestea o să analizăm importanța și comportamentul legat de intimitate.

În funcție de personalitatea fiecăruia sau de tipul de jucător, nevoia de intimitate ia forme diferite și influențează inegal constelația de motive care face o persoană nou intrată în locație să joace sau să devină un client fidel al exploatării noastre.

Asfel, un jucător TOD (“Time On Device”) are puțină nevoie de intimitate. El vine în sala de joc pentru a relaționa și a consuma timpul. Trebuie să se afle în mijlocul evenimentelor – la care de regulă nu participă în mod activ – să fie în proximitatea altor jucători, a unui televizor, a barului, etc. Nu câștigă și nu pierde sume mari și deci nu se mândrește și nu are de ce să îi fie rușine. Dorește să se simtă bine și distanța față de miezul acțiunii este dată doar de nivelul lui de sociabilitate.

Nici jucătorii FUN nu au nevoie de intimitate. Spre deosebire de jucătorii TOD care joacă pentru a se distra, ei întâi trebuie să intre în atmosferă pentru a putea începe jocul. Discuțiile cu prietenii, participarea la spectacol au loc înainte de jocul efectiv, fiind astfel necesar un “amorsaj” prealabil. Acest “amorsaj” trebuie întreținut pe întreaga perioadă a prezenței jucătorilor FUN în zonă, altfel existând riscul ca ei să renunțe la joc și să plece.

În ceea ce îi privește pe “gambleri” situația este diferită, ei fiind răsfățații momentului. În cruciada lor împotriva generatorului de numere au nevoie de intimitate. Atâta timp cât nu câștigă. Ei își aleg, de asemenea, în funcție de gradul fiecăruia de sociabilitate – locul bătăliei: anumite aparate, anumite zone din sală. Chiar dacă se retrag în zonele mai necirculate ale sălii, personalul trebuie să fie atent la serviciu. Jucătorii sunt valoroși, răsfățați și ei știu că li se cuvine o atenție sporită. Nu încercați să îi convingeți de contrariu că îi pierdeți de clienți. În situația în care câștigă ar fi necesar un reflector care să îl scoată în evidență și o coroniță de lauri la îndemână spre a-i fi adusă ca omagiu. În fond este un războinic victorios. Generatorul de numere a fost înfrânt!

În decursul timpului, atât constructorii de aparate de joc cât și organizatorii de toată mâna s-au adaptat astfel încât exploatările de jocuri de noroc au devenit sinonime cu localuri de distracție, amuzament și de petrecere a timpului liber. Combinația și alternanța de intimitate și poziționare în lumina reflectoarelor a celor care întră în această lume, făcută în mod profesionist, face ca oamenii să vină de la distanțe mari și să cheltuiască sume importante în locații de profil.

Author: Editor

Share This Post On

1 Comment

  1. Am ramas stupefiat de deciziile Comisiei de Buget Finante la modificarile Plx204-2014 (OUG 77) propuse de Dna. Odeta Nestor sefa ONJN cu privire la exploatarea SLOT-MACHINE pentru care propune majorarea taxei de LIcenta de la 25.000 la 90.000 lei cu toate ca la celel;alte categorii de jocuri Taxa de licenta a crescut cu aprox. 10% , majorarea taxei autorizatiiei de exploatare de la 8.000 lei la 10.300 lei, majorarea capiatlului social de la 30.000 lei la 200.000 lei cand la celelalte categorii de jocuri definiote de lege nu se impune cresterea capitalului social, cresterea nivelului garantiilor, impunerea unui nr. de jocuri pe societate cat si pe locatii.
    Va scriu acest lucru deoarece cred LOTO impreuna cu firma NOVOMATIC care exploateaza acelasi tip de jocuri decat ca le-a zis VLT platesc taxe de licenta 0 (zero) taxa de autorizare 0 (zero), cheltuieli cu angajati 0 (zero), iar niciunde in lege nu este stipulat numarul de VLT care pot fi exploatate intr-o locatie.
    Acestia cred ca au facut presiuni asupra ONJN pentru modificarea OG 77/ 2009 fiindca au vazut ca nu pot onora contractul incheiat intere LOTO si firma NOVOMATIC si au cerut modificarii drastice pentru operatori care opereaza SLOT – MACHINE si eliminarea acestora din piata ramannand firma NOVOMATIC cu VLT care sunt identice cu SLOT – MACHINE.

    Cu multa stima Manea Constantin

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.