Intergames, launched into the futureIntergames, lansat spre viitor

luni, 2 iulie 2012

I travelled recently to Constanța and I was not surprised to discover that things in this city change. I saw active people and offices of new companies, a to and fro flow of cars and a growing business life. All thanks to entrepreneurs and managers and to their ideas of business development. These people gather more and more energies around them and most important – bring new ideas and have courage, courage to face the crisis. One of these people is Ion Macarie and his company is Intergames.

How it all began

“In 1986 I managed to persuade the members of the leading party of county Constanța to invest 2 millions lei in gambling machines which were to be operated in seaside resorts and in  Constanța city” sais Mr. Macarie. So it all began. “After the Revolution I had learned all there is to learn about slot machines and how to proceed to be successful in this field, thus 1989 found me with gas in my tank and spread wings, ready to fly”, also says the owner of Intergames.

The new headquarters of Intergames occupies a surface of nearly 2400 sq m and it is an investment of almost 2 millions euro located on the industrial platform of Constanța city, location that predicts massive development in the future. The building with ground floor and two other levels, atrium (skylight) which allows natural light to come into the rooms and a permanent 200 sq m showroom is the dream came true of Ion Macarie. It is impressive to realize what could this man accomplish with ambition and skill in only 2 years since the dream on the paper became a real and admirable thing. Everything was calculated by millimeter and than exactly placed on the site.

“Crown Jewel”

We were jolly invited to visit the headquarters. We were impressed by what we have seen. This is one of the greatest autochthon private investments in Romanian gambling. The same building contains a very beautiful show-room displaying the slot-machines, the jackpots but also other electronic products of Intergames. There are special locations for assembling and manufacturing products, their control and verification are performed in well defined and high standard areas. The headquarters also offers generous spaces for the offices of the employees, management and storage and also near the actual headquarters, a sports field for the relaxation of the employees. All I have seen is at its best!

Products

Some of the products developed by Intergames at this time are:

Electronic Accountability by transmitting the information and data from the game house through internet or GSM. This enables to remote the accountability information of the game machines by connecting equipment to the network provider network or by using a GSM modem.

Black BOX (universal or customized depending on the platform, for example Coolfire 1, Coolfire 2, etc.) It enables gathering and storage of accountability data and events of any gameboard according to in force legislation. Data stored in Black Box can be visible with a LCD display or with a Laptop/PC display.

Smart Award System type “Jackpot”

– LCD display of 42” or 32” and functional on maximum 4 settable levels.

– Smart Award System type “Jackpot”- DM, 3-in-1 SMD (RGB)

– Smart Award System type “Jackpot”- DM, RGB (Dot Matrix, RGB)

– Smart Award System type “Jackpot”- DM, RGY (Dot Matrix, RGY)

– Smart Award System type “Jackpot” – DIG (7 Digits)

“Operational advantages of Intergames products rely on company’s 17 years of experience in production. The products are designed and manufactured in-house from A to Z. Thus, during all this period they perfected and their reliability maximized. Moreover, the products consist of innovative technologies and concepts which is far ahead the competition” said   Ion Macarie, General Manager of Intergames.

The Romanian gambling market on short and middle term

People from Intergames believe that, “gambling activity is currently passing a stagnation period” and also that “year 2012 will resemble 2011, with no noticeable enthusiasm or spectacular economical growth”

“We are also reserved concerning the possible investment of the gambling organizing companies, hence they strongly feel the economical crisis of Romania, respectively their cashing/incomes are decreasing or happily equal to the ones of 2011. As long as the organizers have financial difficulties, the last thing on their minds is to continue to invest in technique (equipments, software, new platforms and maintenance staff) concludes Mr. Macarie.

Strategically speaking, Intergames will focus on reinforcing and maintaining the present clients will continue the activities of exploiting, designing and development of new products for the gambling activity.

The future

As for future plans, Ion Macarie believes that reinforcing the technical team is – “one of our targets since the beginning of the company – it is a priority”. And continues:”Our most important target is represented by people. As long as one has a professional well prepared technical team it is almost impossible not to develop. This is our priority in 2012.”

“In the future, Intergames aims to strengthen its position in the gambling market and will invest continuously in constant improvement of our services and products” concludes the owner of Intergames.Am fost în Constanța de curând şi nu mare mi-a fost mirarea să văd că lucrurile se schimbă în oraș. Am văzut oameni activi și sedii noi de firmă, un flux de dute-vino de mașini și un business life în creștere. Totul se datorează întreprinzătorilor și antreprenorilor, ideilor acestora de dezvoltare a afacerilor lor. Acești oameni coagulează în jurul lor din ce în ce mai multe energii și ce este mai important – vin cu mentalități noi și au curaj, curajul de a înfrunta criza. Unul din acești oameni și firma sa este Ion Macarie și Intergames.

Cum a început totul

“În 1986 am convins pe atunci membrii importanți ai partidului din județul Constanța să investească 2 milioane de lei în mașini de joc care urmau să fie operate în stațiunile de pe litoral și în orașul Constanța” ne spune dl. Macarie. Așa a început totul. “După Revoluție învățasem tot ce era de învățat legat de sloturi și ce trebuie să faci pentru a avea succes în acest domeniu, astfel că 1989 m-a găsit cu benzină în rezervor și aripile întinse, gata pregătite de zbor”, continuă patronul Intergames.

Noul sediu Intergames în suprafață de aproximativ 2400 mp, care este o investiție cifrată la aproximativ 2 milioane de euro este amplasat pe platforma industrială a orașului Constanța într-un loc ce prevestește o dezvoltare masivă în viitor. O clădire P+2 cu un atrium (luminator) ce permite luminei naturale să intre în încăperi și cu un showroom permanent de 200 mp, este visul devenit realitate al lui Ion Macarie. Este impresionant ce a putut realiza acest om cu ambiție și pricepere în 2 ani de zile de când ce era pe hârtie a devenit un lucru palpabil și demn de admirat. Totul a fost milimetric calculat și apoi repus întocmai pe teren.

“Bijuteria coroanei”

Am fost invitați jovial să vizităm sediul. Ce am văzut ne-a impresionat. Este una dintre cele mai mari investiții private autohtone din gamblingul românesc. În aceeași clădire există un show-room foarte frumos care prezinta aparatele de slot-machine, jackpoturile dar și celelalte produse electronice marca Intergames. Apoi există locații de asamblare, realizare componente, verificare și control în spații bine delimitate și la standarde ridicate. Sediul mai oferă spații generoase pentru birourile angajaților, a managementului și spații de depozitare. Pe viitor se intenționează să se realizeze în aceeași locație, lângă sediul propriu-zis și un teren de sport pentru recreerea angajaților. Tot ce am văzut este la superlativ!

Produsele

O parte din produsele  pe care le dezvoltă Intergames în acest moment sunt:

Contabilitatea electronică prin transmisia datelor și informațiilor din sală prin internet sau prin GSM. Permite trimiterea la distanță a datelor contabile ale aparatelor de joc, folosind un echipament conectat la rețeaua unui provider de internet sau folosind un modem GSM.

Black BOX (universal sau personalizat în funcție de platformă, de exemplu Coolfire 1, Coolfire 2, etc.) Permite achiziționarea și stocarea datelor contabile și a evenimentelor conform normelor în vigoare de la orice placă de joc. Datele stocate în Black Box pot fi afișate pe un display LCD sau pe ecranul unui Laptop/PC.

Sistem inteligent de premiere tip “Jackpot”

– Cu afișare pe ecran LCD 42” sau 32” și funcționare pe maxim 4 nivele setabile.

– Sistem inteligent de premiere tip “Jackpot”- DM, 3-in-1 SMD (RGB)

– Sistem inteligent de premiere tip “Jackpot”- DM, RGB (Dot Matrix, RGB)

– Sistem inteligent de premiere tip “Jackpot”- DM, RGY (Dot Matrix, RGY)

– Sistem inteligent de premiere tip “Jackpot” – DIG (7 Digits)

“Avantajele în exploatare a produselor Intergames se datorează faptului că societatea are peste 17 ani de experiență în domeniul producției. Produsele sunt proiectate și executate in-house de la A la Z. Ca atare, în perioada aceasta s-au maturizat și fiabilitatea lor este maximă. Mai mult decât atât, în produse sunt înglobate tehnologii și concepte noi și inovatoare, ceea ce le face să fie cu mult înaintea competitorilor” ne-a spus Ion Macarie, directorul general Intergames.

Piața românească de gambling pe termen scurt și mediu

Cei de la Intergames consideră că, “activitatea de gambling în momentul de față trece printr-o perioadă  de  stagnare” și mai cred că “2012 va fi un an similar cu 2011, neobservând  loc de foarte mult entuziasm  sau de creștere economică spectaculoasă.”

“Suntem rezervați și în privința investițiilor pe care le-ar putea face firmele organizatoare de jocuri, deoarece acestea resimt foarte puternic criza economică prin care trece România, respectiv încasările/veniturile acestora fiind în scădere sau în cel mai fericit caz la nivelul anului trecut. Atâta vreme  cât organizatorii  au probleme de natură financiară, ultimul lucru la care s-ar gândi ar fi să continue investițiile pe plan tehnic (echipamente, software, platforme noi și personal de întreținere)” conchide domnul Macarie.

Din punct de vedere strategic, Intergames se va concentra pe consolidarea și păstrarea clientelei actuale, vor continua activitățile de exploatare, proiectare și dezvoltare de noi produse inedite pentru activitatea de gambling.

Viitorul

În ce privește planurile de viitor, Ion Macarie consideră consolidarea echipei tehnice – “una dintre țintele pe care  le-am avut de la momentul în care am înființat firma – este prioritară”. Și continuă: ”Target-ul  nostru  cel mai important  sunt oamenii. Atâta vreme cât ai o echipă tehnică  bine pregătită profesional este aproape imposibil să nu evoluezi. Aceasta va rămâne prioritatea noastră în 2012.”

“Pentru viitor, Intergames își propune să își consolideze poziția pe piața jocurilor de noroc,  va continua să investească în îmbunătățirea permanentă a serviciilor și produselor oferite” concluzionează patronul Intergames.

 

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.