INIȚIATIVA “PAPERLESS” PENTRU INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC

marți, 11 februarie 2020
  

 

 

 

CASINO INSIDE și BBSC COMMUNICATIONS SYSTEMS SUSȚIN INIȚIATIVA “PAPERLESS” PENTRU O DIGITALIZARE ADMINISTRATIVĂ ÎN INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC

TRIMITE-ȚI ADEZIUNILE VOASTRE PE OFFICE@CASINOINSIDE.RO SAU COMPLETAȚI ADEZIUNEA DE MAI JOS


Adeziune Iniţiativa "Paperless"


Cadrul legal European:

Cadrul legal European oferă toate condițiile și suportul legal pentru o digitalizare administrativă eficientă. În primul rând Regulamentul European (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Regulamentul eIDAS).

Care este finalitatea practică:

Întocmirea, circulația, utilizarea, stocarea și arhivarea principalelor tipuri de documente să se facă doar în format electronic, desigur prin includerea, în scopul certificării și aprobării, a elementelor necesare de securizare, așa cum sunt ele definite în regulamentul eIDAS – Regulamentul 910/2014 (de ex., prin utilizarea semnăturilor electronice calificate) caz similar, de exemplu, cu “depunerea/încărcarea” declarațiilor fiscale elaborate și semnate electronic de toți agenții economici, direct pe pagina web specializată a ANAF sau cu procesul de achiziții desfășurat pe Sistemul electronic de achiziții publice – SICAP.

Avantajele implementării Inițiativei Paperless pe scurt:

  • generarea de economii consistente în bugetele de timp și de cheltuieli ale utlizatorilor și beneficiarilor acestor documente, generate exclusiv în format electronic, economii datorate eficientizării globale a activităților;
  • o securizare crescută a documentelor electronice aflate în circulație, utilizare și/sau în arhivare, prin includerea, în interiorul acestora, a tuturor elementelor de securizare prevăzute în Regulamentul eIDAS;
  • posibilitatea arhivării eficiente (pe suporți hardware specifici de stocare) a unui număr foarte mare de documente (fișiere) existente în format electronic, precum și identificarea, dezarhivarea și utilizarea lor extrem de facilă, fără a mai fi nevoie de zecile, sutele de metri cubi de arhive necesare pentru stocarea documentelor de tip “clasic”, existente doar în format hard-copy;
  • posibilitatea replicării arhivelor electronice “in cloud”, ca măsură absolut necesară de back-up și de securizare suplimentară a acestora, măsură cerută mai ales de analizele de risc – RA și de planurile de continuitate a afacerii – BCP (n.a.: vezi referențialele specifice descrise, în special, în suita de standarde de securitate informațională ISO/IEC 27000),
  • asumarea tendințelor și best-practice-ului existent în acest domeniu, disponibil deja de un număr de ani, la nivel european și mondial,

Dacă susțineți Inițiativa Paperless vă rugăm sa completați câmpurile de mai jos (durează câteva momente) și transmiteți adeziunea voastră. Așteptăm adeziunile voastre până pe 10 Aprilie.

Toate adeziunile vor fi trimise apoi într-un document către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și alte instituții ale statului român care au legătură cu activitatea de jocuri de noroc la nivel național.

 Inițiativa BBSC pentru o digitalizare administrativă – Inițiativa “paperless”

Author: admin

Share This Post On

1 Comment

  1. Sint de accord.

    Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.