The betting industry – too exposed to ignore the problem of cash registersIndustria pariurilor – prea expusă pentru a ignora problema caselor de marcat

joi, 9 ianuarie 2020

Too many authorities over regulate the gambling industry so that big players do not try to conform as accurately as possible.

 

4Secunde has attended the November meeting of ROMBET, where multiple aspects of the legislation on the basis of which the industry operates were discussed.

 

Eduard, I understand that you attended this meeting, what’s your opinion about it?

 

Hi! We like to understand the problems that our clients face, which is why we attended this seminar organized by Rombet. I have unfortunately discovered that such an exposed industry is forced to work with not very exact legislation and that leaves room for interpretation. There are many technical issues that I do not understand because I have not faced them so far, but the generalities, procedures, obligations and continuous changes brought to them seemed at least confusing for me.

 

These conclusions made me realize that the part where 4Secunde meets the betting industry is very important and we must make efforts to help as much as possible, including with parallel examples from the relationship that the accounting industry (we have been working with for 7 years) has it with the tax authorities.

 

When talking about the cash registers, we notice that our proposal for automation meets a clear concern regarding compliance. Our automation solution is being embraced by more and more companies.

 

Until now, we were working with files that were already downloaded at the client’s headquarters. We work on mobile and desktop solutions that also allow bot the automatic extraction of files from the cash registers and its centralization at the headquarters.

 

Using 4Secunde, the cost starts from 1 euro + VAT/month/cash register (for up to 100 registers) and decreases as the number of registers increases, according to the agreed commercial conditions.

 

Moreover, customers interested in additional automation also contact us to talk about the development of various robots using the modern Robotic Process Automation technologies created by UiPath, the global leader in RPA, which already collaborated with the 4Secunde team to develop robots that save customers time for repetitive actions.

 

 

Prea multe autorități supra-reglementează industria jocurilor de noroc pentru ca jucătorii mari să nu încerce o conformare cât mai exactă.

 

4Secunde a participat la întâlnirea din noiembrie a ROMBET în care s-au discutat multiple aspecte ale legislației pe care își desfășoară activitatea industria.

Industria pariurilor

Eduard, înțeleg că tu ai participat la această întâlnire, cu ce impresie ai plecat?

 

Salut. Ne place să înțelegem problemele cu care se confruntă clienții noștri și am participat la acest seminar organizat de Rombet. Am descoperit, din păcate, că o industrie atât de expusă este nevoită să lucreze cu legislație nu foarte exactă și care lasă loc la interpretări. Sunt foarte multe aspecte tehnice pe care eu nu le înțeleg pentru că nu le-am întâlnit până acum dar liniile mari, procedurile, obligațiile și modificările continue aduse acestora mi s-au părut cel puțin confuze.

 

Aceste concluzii m-au făcut să îmi dau seama că partea în care 4Secunde se intersectează cu industria pariurilor este foarte importantă și noi trebuie să facem eforturi să ajutăm cât mai mult, inclusiv cu exemple paralele din relația pe care industria de contabilitate (cu care lucrăm de 7 ani) o are cu autoritățile fiscale.

 

Observăm că propunerea noastră de automatizare întâlnește la casele de pariuri o preocupare evidentă față de conformare. Soluția noastră de automatizare este îmbrățișată de din ce în ce mai multe firme.

 

Până acum noi lucram cu fișierele care erau deja descărcate la sediul central al clientului. Lucrăm la soluții mobile și desktop care să permită și extragerea automată a fișierelor din casele de marcat și centralizarea lor la sediul central.

 

Costul cu 4Secunde începe de la 1 euro + tva/lună/pe casă de marcat (pentru până la 100 case) și coboară pe măsură ce numărul caselor crește și în funcție de condițiile comerciale agreate.

 

Mai mult, clienții interesați de automatizări suplimentare ne cheamă să vorbim și despre dezvoltarea de diverși roboți folosind tehnologiile moderne de Robotic Process Automation create de compania UiPath, leader mondial în RPA, și cu care echipa 4Secunde a dezvoltat deja roboți care economisesc timpii clienților pentru acțiunile repetitive.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.