Industry joins forces – Romanian Bookmakers, Rombet and Romslot launch the „Play Responsible! We’re getting vaccinated“Industria își unește forțele Romanian Bookmakers, Rombet și Romslot lansează campania „Jucăm Responsabil! Ne vaccinăm“

marți, 13 aprilie 2021

Employees and customers of betting agencies and slot machines halls challenged to help fight the pandemic by personal example

And I am getting vaccinated! Be good to you, be good to me, be good to all of us! It’s the central message of the campaign „We play Responsibly! We’re getting  vaccinated!” – an initiative embraced by the leading companies in the Romanian gambling industry, both sports betting agencies and gambling halls.

The social responsibility campaign is aimed at employees and customers of the industry, and in the background are their families and the general population of Romania. Boldly, the sector seeks to join the authorities in sending clear, pro-vaccination messages. Because every employee vaccinated is a living example that vaccination is vital. Unlike the other campaigns carried out so far by the authorities, at the heart of the „We Play Responsible! We’re vaccinating!” are the gambling employees themselves. People of all ages, from attendants to operators and from human resources inspectors, marketing specialists, and coordinators to industry executives and marketing executives. But it is not the function of these people that matters. It is the authentic story they must tell. All have gone through pandemics and temporary unemployment. All are looking for a solution to a life that they did not know how to enjoy until the advent of COVID-19. In total, 30 employees have pro-vaccination arguments, dismantle the myths associated with vaccinations, and challenge skeptics to think about all the things they will do post-vaccination and post-COVID-19.

The 30 examples will be distributed both online and offline, targeting all age groups. From social media to TV spots, from active dialogue with health authorities to meetings with journalists, Romanian Bookmakers, Rombet, and Romslot aim to involve other entrepreneurs and industries to try and get involved in mobilizing employees and the population.

 

BOGDAN, 32 years -MANAGER OF GAMBLING HALL

“I’m a warm man who likes to socialize, to be around friends. Life is short, and with immunization, we will all be able to socialize, just like in 2019, before the pandemic. I want to spend time with the people I miss.“

 

Read also „What gambling industry leaders say about the challenge of COVID-19 vaccination”

 

“I vaccinate myself with my mind to my daughter. She cannot enjoy her first year of school because of restrictions, distance from colleagues and people, at such a necessary time for her! Vaccination is a responsibility.“

RÃZVAN, 41 years – REGIONAL SALES MANAGER

 

 

“For the first time, the pandemic prevented me from staying with my family, the people I respect, the most important people in my life. It has been a very tough year. I even spent my birthday alone. I want to forget about the pandemic. I want us to be okay. I am getting vaccinated!“

ANA MARIA, 30 years • SPECIALIST MARKETING

 

 

CONSTANTIN, 34 years • ATTENDANT GAMBLING HALL

“The pandemic has radically changed my life. In 2020 I had to postpone one of the most important days of my life: I postponed my wedding. This year, the situation repeated itself, and I had to wait for the wedding for the second time. I am tired of uncertainty and stress. I am getting vaccinated too!“

“I vaccinate myself with the thought of freedom and the life that we have before the pandemic, the joys of that time, which I often overlooked. Vaccination is responsibility; vaccination gives us safety.“

ALEXANDRA, 31 years CSR PROJECT COORDINATOR

 

“I vaccinate because I trust doctors and medical studies. I vaccinate myself because I want a normal life, with vacations, with freedoms that I did not take advantage of before the pandemic.
I am vaccinating myself because immunization is responsible.“

MIHAI, 36 years • STATISTICS EXPERT

 

Angajații și clienții agențiilor de pariuri și sălilor de jocuri, provocați să ajute la combaterea pandemiei prin exemplul personal

Și eu mă vaccinez! Să îți fie bine, să îmi fie bine, să ne fie tuturor bine! E mesajul central al campaniei ”Jucăm Responsabil! Ne Vaccinăm!” – o inițiativă îmbrățișată de cele mai importante companii din industria de gambling din România, atât agenții de pariuri sportive, cât și săli de jocuri de noroc.

Campania de responsabilitate socială se adresează angajaților și clienților industriei, iar în plan secund se află familiile acestora, dar și populația generală a României. Cu îndrăzneală, industria își propune să se alăture autorităților în transmiterea de mesaje clare, pro-vaccinare. Pentru că fiecare angajat vaccinat este un exemplu viu că vaccinarea este vitală. Spre deosebire de celelalte campanii derulate până acum de autorități, în centrul inițiativei ”Jucăm Responsabil! Ne Vaccinăm!” se află chiar angajații din jocurile de noroc. Oameni de toate vârstele, de la attendanți la operatori și de la inspectori de resurse umane, specialiști marketing și coordonatori până la directori executivi și directori de marketing din industrie. Dar nu funcția acestor oameni contează, ci povestea autentică pe care o au de spus. Toți au trecut prin pandemie și șomaj tehnic, toți caută o soluție spre viața de care nu au știut să se bucure până la apariția Covid-19. În total, sunt 30 de angajați care au argumente pro-vaccinare, care demontează miturile asociate vaccinării și îi provoacă pe sceptici să se gândească la toate lucrurile pe care le vor face post-vaccinare și post-COVID-19.

Cele 30 de exemple vor fi distribuite atât online cât și offline, țintind toate categoriile de vârstă. De la social media și până la spoturi tv, de la dialog activ cu autoritățile sanitare până la întâlniri cu jurnaliști, Romanian Bookmakers, Rombet și Romslot își propun ca prin campania ”Jucăm Responsabil! Ne vaccinăm”- și alți antreprenori și industrii să depună efort și să se implice în mobilizarea angajaților și populației.

 

BOGDAN, 32 ani, MANAGER SALĂ DE JOCURI DE NOROC”

„Sunt un om cald, căruia îi place să socializeze, să fie în preajma prietenilor. Viața e scurtă, iar cu ajutorul imunizării vom putea toți să socializăm. Ca pe vremuri. Să petrecem timp alături de oamenii de care ne e dor.“

 

Citeste si „Ce spun liderii industriei de gambling despre provocarea vaccinării anti COVID-19”

 

„Mă vaccinez cu gândul la fiica mea, care nu se poate bucura de primul an de școală din cauza restricțiilor, a distanțării față de colegi și oameni, într-un moment atât de important pentru ea! Vaccinarea înseamnă responsabilitate.“

RĂZVAN, 41 ani REGIONAL SALES MANAGER

 

„Pandemia m-a împiedicat, pentru prima oară, să stau departe de familie, de oamenii pe care îi respect, de oamenii cei mai importanți din viața mea. A fost un an foarte greu. Mi-am petrecut chiar și ziua de naștere singură. Vreau să uit de pandemie, vreau să ne fie bine. Eu mă vaccinez!“

ANA MARIA, 30 ani • SPECIALIST MARKETING

 

 

CONSTANTIN, 34 ani • ATTENDANT SALĂ DE JOCURI DE NOROC

„Pandemia mi-a schimbat radical viața. În anul 2020 am fost nevoit să amân una din cele mai importante zile din viața mea: Mi-am amânat nunta. Anul acesta, situația s-a repetat și am fost nevoit să amân nunta pentru a doua oară. M-am săturat de incertitudine și stres. Și eu mă vaccinez!“

 

 

”Mă vaccinez cu gândul la libertate și la viața pe care o avem înainte de pandemie, la bucuriile de atunci, pe care le treceam adesea cu vederea. Vaccinarea înseamnă responsabilitate, vaccinarea ne oferă siguranță.“

ALEXANDRA, 31 ani – COORDONATOR PROIECTE CSR

 

 

„Mă vaccinez pentru că am încredere în medici și în studiile medicale. Mă vaccinez pentru că îmi doresc o viață normală, cu vacanțe, cu libertățile de care nu profitam înainte de pandemie. Mă vaccinez pentru că imunizarea înseamnă responsabiliate.“

MIHAI, 36 ani • STATISTICIAN

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.