Industria de jocuri de noroc la începutul de an – Ce ne ține treji noaptea?

vineri, 15 martie 2019

de Ana-Maria Baciu și Teodora Popescu – NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN

După un sfârșit de 2018 care a adus îngrijorare în rândul operatorilor de jocuri de noroc activi sau care prospectează piața de jocuri de noroc din România, anul 2019 a început cu o așteptare intensă. La data publicării acestui articol, așteptarea a luat sfârșit!

Președintele ONJN a aprobat Ordinul pentru aprobarea modalității de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul președintelui ONJN nr. 179/2018 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc care desfășoară activități de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, care a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 15 februarie 2019 („Ordinul nr. 38/2019”).

Acum, cu un cadru legal complet în ceea ce privește obligațiile de declarare și de plată ce le revin organizatorilor de jocuri de noroc, putem face un rezumat al celor mai importante schimbări – actuale sau viitoare – care ne vor ține pe toți ocupați în perioada următoare:

  1. Taxa lunară ce urmează a fi plătită de organizatorii de jocuri de noroc online

Începând cu 25 februarie 2019, organizatorii de jocuri de noroc online au obligația să declare și să plătească o taxă lunară reprezentând 2% calculată la totalul taxelor de participare încasate în luna precedentă.

Ordinul nr. 38/2019 a venit să definească totalul taxelor de participare încasate lunar ca orice transfer din contul bancar sau similar al jucătorilor în conturile de joc ale acestora de pe platforma de joc. Cu alte cuvinte, totalul taxelor de participare încasate lunar sunt înțelese ca reprezentând depozitele jucătorilor.

În consecință, Anexa 8 la Ordinul nr. 179/2018 s-a modificat, printre altele, pentru a permite declararea aferentă noii taxe de 2%.

  1. Contribuția la activitatea înființată pe lângă ONJN

OUG nr. 114/2018 a introdus și reglementarea contribuțiilor prevăzute de legislația de jocuri de noroc (respectiv de art. 10 alin. (4) din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc) pentru promovarea respectării principiilor și măsurilor privind jocurile de noroc responsabile social. Prin noile modificări aduse OUG nr. 77/2009, s-a renunțat la înființarea unui Fond de prevenire a dependenței de jocuri de noroc în favoarea unei activități înființate pe lângă ONJN, finanțată integral din venituri proprii.

Valoarea contribuțiilor la activitatea înființată pe lângă ONJN nu au suferit modificări – respectiv: organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați clasa I – EUR 5.000 anual, operatorii licențiați clasa II – EUR 1.000 anual (contribuția calculându-se în funcție de numărul de licențe deținute), jocurile la distanță monopol de stat clasa III – EUR 5.000 anual, organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați – EUR 1.000.

În temeiul dispozițiilor OUG nr. 114/2018, ONJN a început notificarea operatorilor economici care au derulat activitate în perioada 2015-2018 și care datorează contribuția prevăzută de lege pentru respectiva perioadă.

În context, ONJN a venit și cu o serie de precizări, printr-un anunț publicat pe website-ul instituției, cu privire la detaliile de plată a contribuțiilor datorate și la alte aspecte privind efectuarea plăților aferente acestor contribuții. Cu titlu de exemplu, se specifică în mod expres faptul că aceste contribuții vor fi considerate încasate la vizualizarea în extrasul de cont al ONJN, cont deschis la ATCPM, București, iar   sumele achitate cu ordine de plată completate incorect și care sunt returnate la plătitor vor fi considerate neachitate.

  1. Legislația privind prevenirea spălării banilor

Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului care urma să transpună dispozițiile Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului a fost atacat la Curtea Constituțională (CCR) de către un grup de deputați înainte ca acesta să fie trimis spre promulgare la Președintele României.

CCR a admis obiecția formulată și a constatat că sunt neconstituționale sintagmele cuprinse într-o serie de articole din proiectul de lege, sintagme care se referă la exceptări instituite pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale.

Ca atare, la acest moment, Proiectul de lege se află în reexaminare la Senat pentru a fi pus în acord cu decizia CCR, urmând apoi să treacă prin Camera Deputaților și, în final, să fie trimis spre promulgare de către Președintele României.

Urmare a acestui parcurs legislativ, se pare că transpunerea dispozițiilor europene în materia AML vor întârzia să apară.

  1. Publicitatea în audio-vizual

În acest plan, nu au existat schimbări majore. CNA nu a adoptat încă modificările la Codul Audiovizual cu impact asupra industriei jocurilor de noroc.

În plus față de toate cele menționate mai sus, ONJN a început sa transmită către organizatorii de jocuri de noroc online solicitări de furnizare a unor noi rapoarte de audit.

Începutul anului 2019 se anunță deci unul interesant, cu schimbări legislative și de reglementare care promit să ne țină alerți, dacă nu chiar treji, și ziua și noaptea.

Faceți jocurile!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *