The gambling industry in Eastern Europe in free fallIndustria de gambling din Europa de Est, în cădere liberă

marți, 22 iunie 2010

The gambling market in Eastern Europe is sustained by just a “puppet string”. The industry operators have experienced a powerful shock once the alteration of the legislation in the region. Even if in Romania the Normative act OUG 77/2009 still produces effects, in the neighboring countries, the shareholders have already closed the gates of their businesses which are worth millions of Euro.

 

Hundreds of employees, left in the street

In Ukraine, the summer of 2009 was fatal for the entire industry. The discussions which regarded the tightening of the gambling industry started in 2007, when many operators moved their business from Russia to Ukraine, because of the restrictions imposed in Kremlin. A fire burst in a gaming room in May 2009, destroyed the gambling in Kiev and killed 9 persons. This even rushed the interdiction of this type of activities all around the country. Thus, on June 23rd, Victor Yuschenko, the Ukrainian president put his signature on the law which was to melt down any business in gambling. The termination of the gambling activities increased the number of unemployed persons. According to Grigory Trypulsky, vice-president of Gambling Operators Association in Ukraine, around 200.000 people had lost their job through this legislative measure.

The companies in the industry which were forced to put an end to their activity want large compensations from Ukraine and even intend to go to the European Commission. Today, the authorities in Kiev plan to go on the same path as Russia and relocate the casinos in Crimea.

Putin’s “Molotov Cocktail”

A bomb with a delayed effect. This is one way to describe the situation of the gambling industry in Kremlin. The “Molotov Cocktail” dropped by the former president, Vladimir Putin, in 2006, exploded three years later. The current Prime Minister of Russia decided four years ago to move the casinos in Moscow 6,000 km away from the capital, in four isolated regions of the country. Exile was a like a suicide of the gambling operators as none of those regions was prepared for such a change. Even though the casino owners put their bets on the income the industry annually generated for the state budget, over one billion dollars, both the Prime Minister and his protégé, the president Dimitri Medvedev, didn’t change their minds. Hundreds of people lost their workplaces.

Some operators found though a way out. They reorganized their activity as to poker rooms, smaller and allowed by the legislation. By betting on small winnings, the casinos representatives chose to carry on with their business, even at a smaller scale. This method couldn’t have solved the problems of the persons left without a job. The number of workplaces created in this way was much smaller then the number of qualified personnel, it was just like a drop of water in a sea of firing.

When two quarrel, Belarus wins

After the changes that have occurred in Ukraine and Russia, the president of Belarus, Alexander Lukasenko bets on the gaming industry to bring the country above the sea level. Taking advantage of the legislative measures imposed in the neighboring countries, Lukasenko declared that by sustaining local gambling he will bring big money to the state budget. More than this, the president wants to achieve the top gambling position in regional gambling, by decentralizing the businesses in the field, by protecting the players and by maintain transparency of the units’ financial status. In order to avoid the mistake made by Ukraine and Russia’s presidents, the lider in Minsk set as an objective to permanently monitor the financial flows in all units.

European Football Championship, sponsored by Polish gambling

Polish gambling is the unofficial sponsor of the European Football Championship in 2012. In order to provide the necessary finance for the costs of the sports event which will be hosted by Poland together with Ukraine, the government of Donald Trusk came with the idea of increasing the taxes for the Polish gambling industry. Despite the fact that the taxes in gambling were the highest in the entire Europe and the net profit was never above 1 pc of the net income of 5 billion dollars, the new legislative measures from 1st of January 2010 toughened the conditions for carrying such an activity.

The purpose of Tusk is to reduce the number of slot machines by 20-25 pc and to isolate them at casino level. The changes in the new law regard also the increase of the monthly tax of a one machine operation from 180 Euro to 480 Euro. The renewal of the licenses will be done rigorously and in this way, the license will be valid for only 6 years and only one casino is allowed, for 650,000 players.

The new reglementations and restrictions will lead to important losses in the budgets of these countries or will move the activity of the casino games in areas much more relaxed, managing in this way to develop the regions and to create new workplaces.Piaţa jocurilor de noroc din Europa de Est atârnă de un fir de aţă. Operatorii din industrie au resimţit un puternic şoc odată cu modificarea legislaţiei în această regiune. Dacă în România Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 77/2009 încă mai are ecouri, în statele vecine acţionarii au pus deja lacătul pe businessurile lor de milioane de euro.


Sute de mii de angajaţi, lăsaţi pe drumuri
În Ucraina, vara lui 2009 a fost fatală pentru întreaga industrie. Discuţiile pentru înăsprirea legislaţiei gambling-ului au început din 2007, când mai mulţi operatori şi-au relocat businessurile din Rusia în spaţiul ucrainean, împinse de restricţiile apărute la Kremlin. Un incendiu la o sală de jocuri, din mai 2009, în urma căruia au decedat nouă persoane, a făcut scrum gambling-ul de la Kiev. Evenimentul a grăbit interzicerea acestor activităţi pe tot teritoriul ţării. Astfel, la 23 iunie Viktor Yushchenko, preşedintele ucrainean, semna legea care avea să topească toate afacerile din lumea jocurilor de noroc. Suspendarea activităţilor din domeniu la nivelul întregii ţări avea să îngroaşe numărul şomerilor. Potrivit lui Grigory Trypulsky, vicepreşedintele Asociaţiei Operatorilor de Jocuri de Noroc din Ucraina, prin această măsură legislativă circa 200.000 de persoane au rămas fără joburi.
Companiile din industrie, care au fost obligate să-şi suspende activitatea, vor cere compensaţii considerabile de la statul ucrainean şi intenţionează chiar să se adreseze Comisiei Europene. În prezent, autorităţile de la Kiev au în plan să urmeze exemplul Rusiei şi să relocheze cazinourile în Crimeea.
“Cocktail-ul Molotov” al lui Putin
Bombă cu efect întârziat. Astfel s-ar putea descrie situaţia industriei de gambling de la Kremlin. “Cocktail-ul Molotov”, aruncat de fostul preşedinte, Vladimir Putin, în 2006, a explodat trei ani mai târziu. Actualul prim-ministru al Rusiei a hotărât, în urmă cu patru ani, să mute cazinourile din Moscova la peste 6.000 de kilometri distanţă de capitală, în patru zone izolate ale ţării. Varianta exilului era una sinucigaşă pentru afecerile operatorilor de jocuri de noroc întrucât niciuna dintre zone nu era pregătită pentru o asemenea modificare. Deşi proprietarii cazinourilor au mizat pe veniturile pe care industria le genera anual la bugetul de stat, peste un miliard de dolari, atât primul ministru, cât şi protejatul său, preşedintele Dmitri Medvedev, nu şi-au modificat decizia. În urma acestei măsuri sute de mii de angajaţi din domeniu şi-au pierdut locurile de muncă.
Unii operatori au găsit, însă, o portiţă de scăpare. Şi-au reorganizat activitatea în cluburi de poker, mai mici, permise de legislaţie. Mizând pe câştiguri reduse, şefii cazinourilor au ales să îşi continuie afacerile, chiar şi la un volum mult mai mic. Această metodă nu s-a dovedit a fi benefică şi pentru angajaţii rămaşi pe drumuri. Numărul posturilor create, mult mai mic decât cel al personalului calificat în domeniu, a fost doar o picătură de apă în valul de concedieri.
Când doi se ceartă, Belarus câştigă
După schimbările apărute în domeniu în Ucraina şi Rusia, preşedintele belarus Alexander Lukasenko mizează pe industria jocurilor de noroc pentru a scoate ţara din criză. Profitând de restricţiile legislative impuse în ţările vecine, Lukasenko a declarat că prin susţinerea gamblingului local va acumula sume importante la bugetul de stat. Mai mult, preşedintele belarus vizează poziţia de lider în gambling-ul regional prin descentralizarea businessurilor din domeniu, prin protecţia jucătorilor şi prin transparenţa activităţii financiare a unităţilor. Pentru a evita greşelile Ucrainiei şi Rusiei liderul de la Minsk are în plan monitorizarea permanentă a fluxurilor financiare din toate unităţile.
Campionatul European de Fotbal, susţinut de gambling-ul polonez
Gambling-ul polonez, sponsorul neoficial al Campionatului European de Fotbal din 2012. Pentru asigurarea costurilor necesare evenimentului sportiv, pe care Polonia îl va găzdui împreună cu Ucraina, guvernul premierului liberal Donald Tusk a găsit ca soluţie mărirea taxelor aplicate industriei de gambling poloneze. În ciuda faptului că impozitele pe jocuri de noroc în Polonia erau cele mai mari din Europa, iar profitul net anual nu depăşea 1% din cifra de afaceri de 5 miliarde de euro, noua reglementare legislativă de la 1 ianuarie 2010 a înăsprit şi mai mult condiţiile de desfăşurare a activităţii.
Intențiile premierului Tusk vizează reducerea numărului de slot machines cu 20% – 25% şi izolarea lor doar la nivelul caziourilor. Schimbările aduse de noua lege prevăd, de asemenea, mărirea taxei lunare de operare a unui aparat de joc electronic de la 180 de euro la 480 de euro. Reînnoirea licenţelor cazinourilor se va face în condiții mai restrictive. Astfel, licența va avea o valabilitate de doar șase ani și va fi permisă funcţionarea unui singur cazinou la 650.000 de locuitori.
Noile reglementări şi restricţii impuse vor duce la pierderi importante în bugetele acestor ţări sau vor muta afacerile operatorilor de jocuri de noroc în zone cu o legislaţie mai accesibilă, ajutând astfel la dezvoltarea regiunilor şi la crearea de noi locuri de muncă.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.