Trust and respect, the key elements in professional developmentÎncrederea și respectul, elementele cheie în dezvoltarea profesională

vineri, 22 noiembrie 2019

”What do you want to do when you are older?” was the question we all heard many times since childhood. We, the MaxBet team, have always had one answer: we want to be happy, respected and appreciated for who we are!

When we stepped on the MaxBet doors, neither of us had a concrete answer to this question and we didn’t know what we wanted in life or in our careers. We were at the beginning of the road, maybe after wrong choices, which did not bring us any satisfaction, maybe inexperienced, freshly graduateded or still on our studies.

However, we had only one desire, to start from somewhere, to progress and to become „great people. We were also sure that every journey starts with one step and in order to reach the destination we all aspire to, we must continue our journey in the direction of our dreams.

MaxBet, a company with and about people

At MaxBet we learned everything we needed to know, we learned how important communication is and yet something extra and most valuable: we count! MaxBet is the place where we learn every day to BELIEVE in our strengths, to LIVE the joy of doing what we love and to GET the satisfaction that our work is as important as we are.

”At MaxBet I gained maturity, I grew up, I managed to achieve my goals, I had job satisfaction, the joy of being part of a team, here I became the adult I am today.”- MaxBet Regional Manager

From the confidence that the company gives us on a daily basis, our desire to progress has slowly and slowly emerged, at which point MaxBet responded to our expectations and decided to support us. The company is actively involved in our professional as well as personal development and offers us support by initiating training programs dedicated to the needs of each of us and opportunities for promotion.

”7 years and 5 months of daily challenges, from a teenager who finished college and did not know which way to go, to the one who had the chance to develop permanently! From the Hall Supervisor to the Trainer and from the Trainer to the Technical Referent, there have been stages in my professional and personal development.”- Technical Referent

”At one point I came to the conclusion that I want to evolve from a professional point of view, and not anywhere but at MaxBet, because it has shown a willingness to invest in its staff and has shown seriousness in any aspect.” – Hall Manager

 

In fact, the promotions represent for us the real evidence that our desires are being listened to, that we are fully respected and supported in our development initiatives.

 

”For me, MaxBet represents the company where I was professionally trained, where I could evolve into a healthy organizational environment, together with a dynamic team and a united team. Looking back, I think I made the happy choice.”- Referent Department of Accounting

And the continuous communication with the specialists in the field has played an important role in our evolution from the beginning because here we had the right guidance at the right time and continuous support. Also, here we learned that our opinion matters because we have been given the opportunity to express ourselves, which once again denotes the consideration offered to us by the company.

More than a company

Thus, MaxBet played many roles for us: the parent because it „grew” us, it invested time in us, it helped us to evolve and prepared us for all the challenges we have to face, with a smile on the lips, throughout our life. It is and will be for us the career counselor, who helped us find our way in life, but also the our friend, who supported us during difficult times and with whom we shared moments of happiness and enthusiasm.

With emotion,
The MaxBet Team„Ce vrei să te faci când vei fi mare?” a fost întrebarea pe care am auzit-o cu toții în nenumărate rânduri, încă din copilărie. Noi, echipa MaxBet, am avut de fiecare dată un singur răspuns: vrem să fim fericiți, respectați și apreciați pentru ceea ce suntem!

În momentul în care am pășit pe ușile MaxBet, niciunul dintre noi nu avea un răspuns concret la această întrebare și nu știam ce ne dorim de la viață sau în carieră. Eram la început de drum, poate după alegeri greșite, care nu ne-au adus nicio satisfacție, poate fără experiență, abia ieșiți de pe băncile facultății sau încă în timpul studiilor.

Cu toate acestea, aveam o singură dorință, să începem de undeva, să progresăm și să ajungem „oameni mari”. Aveam și certitudinea că orice călătorie începe cu un singur pas, iar pentru a ajunge la destinația la care aspirăm cu toții trebuie să ne continuăm drumul în direcția visurilor noastre.

MaxBet, o companie cu și despre oameni

La MaxBet am aflat tot ce aveam nevoie să știm, am învățat cât de importantă este comunicarea și încă ceva în plus și cel mai de preț lucru: noi contăm! MaxBet este locul în care învățăm în fiecare zi să CREDEM în forțele proprii, să TRĂIM bucuria de a face ceea ce ne place și să OBȚINEM satisfacția că munca noastră este la fel de importantă ca și noi.

„La MaxBet am căpătat maturitate, am crescut, am reușit să-mi îndeplinesc obiectivele, am avut satisfacția muncii, bucuria de a face parte dintr-o echipă, aici am devenit adultul care sunt astăzi. ”Manager Regional MaxBet

Din încrederea pe care compania ne-o acordă zilnic, a izvorât încet, încet și dorința noastră de a progresa, moment în care MaxBet a răspuns pe măsura așteptărilor noastre și a decis să ne sprijine. Compania se implică activ în dezvoltarea noastră profesională, dar și personală și ne oferă susținere prin inițierea unor programe de training dedicate nevoilor fiecăruia dintre noi și oportunități constante de promovare.

„7 ani si 5 luni de provocări zilnice, de la un adolescent ce a terminat facultatea și nu știa pe ce drum să meargă, la cel care a avut șansa să se dezvolte în permanență! De la Supraveghetor de Sala la Trainer și de la Trainer la Referent Tehnic, au fost etape din dezvoltarea mea profesională și personală.” – Referent Tehnic

„Am ajuns la un moment dat la concluzia că vreau să evoluez din punct de vedere profesional și nu oriunde, ci la MaxBet, pentru că au demonstrat dorința de a investi în personal și au dat dovadă de seriozitate cu privire la orice aspect.” – Manager Sală

De fapt, promovările reprezintă pentru noi dovada reală că dorințele noastre sunt ascultate, că suntem respectați și sprijiniți în totalitate în inițiativele noastre de dezvoltare.

„Pentru mine, MaxBet reprezintă compania în care m-am format din punct de vedere profesional, unde am putut evolua într-un cadru organizațional sănătos, alături de un colectiv dinamic și o echipă unită. Privind în urmă, consider că am făcut o alegere fericită.” – Referent Departament Contabilitate

Și comunicarea continuă cu specialiștii din domeniu a jucat, încă de la început, un rol important în evoluția noastră deoarece aici am avut parte de îndrumarea adecvată la momentul potrivit și susținere continuă. Tot aici am învățat că părerea noastră contează, pentru că ni s-a oferit oportunitatea să ne exprimăm, lucru ce denotă încă o dată considerația pe care ne-o oferă compania.

Mai mult decât o companie

Astfel, MaxBet a jucat pentru noi multiple roluri: cel de părinte pentru că ne-a „crescut”, a investit timp în noi, ne-a ajutat să evoluăm și ne-a pregătit pentru toate provocările pe care trebuie să le ținem piept, cu zâmbetul pe buze, pe parcursul vieții. Este și va fi pentru noi consilierul de carieră, care ne-a ajutat să ne găsim drumul în viață, dar și prietenul, care ne-a sprijinit în momentele grele și cu care am împărtășit clipe de fericire și entuziasm.

 

Cu emoție,

Echipa MaxBetTags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.