ÎNCHIDEREA PERMANENTĂ A CONTULUI DE JOC PE PLATFORMELE ON-LINE

marţi, 16 iulie 2019

de Ana Maria Calancea, Avocat stagiar CA Luca Mihai Cătălin

Conform legislației în vigoare, organizatorul de jocuri de noroc la distanță poate proceda la suspendarea sau închiderea contului de joc al unui jucător, cu înștiințarea prealabilă a acestuia, în două situații distincte, fie atunci când jucătorul încalcă dispozițiile legale, fie când jucătorul încalcă regulamentul de joc al organizatorului de jocuri de noroc.

 

În afară de cele două situații ce conduc la închiderea contului de joc, organizatorul de jocuri de noroc la distanță are obligația de a pune la îndemâna jucătorilor o facilitate care să le permită acestora să solicite o excludere temporară sau permanentă sau întreruperea accesului la joc pe o perioadă prestabilită de maximum 7 zile. Legiuitorul a prevăzut această facilitate ca o metodă de protecție a persoanelor vulnerabile care sunt predispuse să dezvolte dependență față de activitatea de jocuri de noroc.

 

Însă, cererea de autoexcludere permanentă, indiferent de motivul care a stat la baza solicitării, conduce la blocarea permanentă a contului de joc, aparent fără posibilitatea redeschiderii lui, chiar și în ipoteza în care cerea de autoexcludere s-a întemeiat pe alte motive decât adicția față de jocurile de noroc.

 

În practică, se întâlnesc frecvent situații în care participanții la jocurile de noroc solicită autoexcluderea de la activitatea de jocuri de noroc on-line ca urmare a faptului că nu sunt mulțumiți de oferta unui anumit organizator, iar ulterior, revin pe platformă și constată că nu mai au posibilitatea redeschiderii contului de joc.

 

În cele ce urmează vom analiza legislația în vigoare pentru a observa dacă există posibilitatea redeschiderii contului de joc atunci când motivul care a stat la baza autoexcluderii nu constă în dezvoltarea dependenței față de jocurile de noroc.

Textele normative în vigoare stabilesc măsurile ce se impun a fi luate de organizatorul de jocuri de noroc la distanță în situația înregistrării, de către participanți, a cererilor de autoexcludere permanentă. Reiterăm faptul că potrivit art. 132 alin. (3) din Normele Metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009 organizatorul de jocuri de noroc trebuie să pună la dispoziția jucătorului o facilitate care să îi permită acestuia să solicite o excludere temporară sau permanentă din joc sau întreruperea accesului la joc pe o perioadă prestabilită de maximum 7 zile.

PLATFORMELE ON-LINE

Totodată, prin art. 132 alin. (5) se stabilește în sarcina organizatorului de jocuri de noroc la distanță obligația de a păstra un registru al jucătorilor care au solicitat excluderea permanentă sau temporară ori întreruperea accesului la jocul de noroc. Alin. (6) al aceluiași articol prevede posibilitatea jucătorilor de a solicita radierea din registrul amintit anterior numai după expirarea unui termen de 6 luni de la înscrierea lor în registrul respectiv.

 

În acest context, apare întrebarea dacă după expirarea termenului de 6 luni de la aplicarea autoexcluderii permanente și respectiv, de la înscrierea în registru, organizatorul de jocuri de noroc poate redeschide, la solicitarea deținătorului, contul de joc al participantului autoexclus?

 

Într-o interpretare restrictivă, concluzia care se desprinde este aceea că autoexcluderea permanentă de la activitatea de jocuri de noroc are un caracter ireversibil, efectele acesteia producându-se fără limită în timp, nici participantul și nici organizatorul neavând posibilitatea de a reveni asupra măsurii aplicate.

 

Dat fiind însă că prevederile art. 132 alin (6) stabilesc posibilitatea radierii din registrul jucătorilor autoexcluși, fără ca textul de lege să stabilească în mod neechivoc efectele radierii, textul poate fi interpretat în sensul că, odată radiat din acest registru, jucătorul poate solicita redeschiderea contului său de joc.

 

În ipoteza în care textul trebuie interpretat în sensul că organizatorii de jocuri de noroc la distanță au la îndemână posibilitatea redeschiderii conturilor de joc ale participanților autoexcluși, trebuie stabilit dacă se impune o cerere expresă din partea deținătorilor, în sensul arătat.

 

Este lesne de înțeles că pentru o protecție activă  a participanților care solicită autoexcluderea permanentă ca urmare a adicției față de activitate, se impun condiții restrictive și măsuri mai stricte, redeschiderea contului de joc fiind în opoziție cu scopul urmărit.

 

Însă, înregistrarea contului de joc pe o platformă licențiată să desfășoare jocuri de noroc la distanță și acceptarea fără rezerve a dispozițiilor ce alcătuiesc Termenii și condițiile organizatorului reprezintă practic încheierea unui contract între participant și organizatorul de jocuri de noroc. Unii dintre participanți aleg să finalizeze relația contractuală cu organizatorul de jocuri de noroc solicitând autoexcluderea permanentă, fără a examina în prealabil consecințele unei astfel de cereri. În  acest context, având în vedere principiile economiei de piața, redeschiderea ulterioară a contului de joc, la solicitarea deținătorului, ar trebui să nu ridice probleme de legalitate, întrucât reprezintă strict voința părților, o interdicție în acest sens echivalând cu o ingerință din partea statului în relația contractuală a parților.

 

Astfel cum am precizat și anterior, legislația în vigoare prevede posibilitatea radierii participanților din registrul jucătorilor care au solicitat excluderea permanentă sau temporară de la activitatea de jocuri de noroc,  însă nu prevede și care sunt efectele radierii din acest registru. Având în vedere faptul că nu există o interdicție expresă cu privire la redeschiderea contului de joc după radierea din registrul jucătorilor autoexcluși, se poate desprinde concluzia că cel puțin la nivel teoretic, organizatorii de jocuri de noroc la distanță au posibilitatea de a  redeschide conturile de joc, la solicitarea expresă a titularilor.

 

În concluzie, deși legislația în materie nu distinge, apreciem că organizatorii de jocuri de noroc la distanță ar trebui să aibă prerogativa redeschiderii conturilor de joc ale participanților care s-au autoexclus de la activitatea de jocuri de noroc on-line ca urmare a altor motive decât dezvoltarea dependenței patologice față de jocurile de noroc, întrucât legiuitorul a urmărit, prin edictarea normelor cu privire la autoexcludere, protecția persoanelor vulnerabile și nu ingerința autorităților în relațiile contractuale.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *