In-shop or online, ADMIRAL offers the same unique experience for the playerÎn sală sau online, ADMIRAL oferă aceeași experiență unică pentru jucător

luni, 17 mai 2021

ADMIRAL ONLINE marks one year in which it managed to achieve significant accomplishments and strategy changes, thanks to the new operational team of the website www.ADMIRAL.ro. One year ago, at the beginning of May, while other businesses seemed to freeze in the uncertainty of the pandemic context, ADMIRAL Romania expanded its portfolio and successfully took over the operational side of the online gambling platform ADMIRAL, recruited new specialists, set new business objectives and implemented dedicated campaigns, focused on expanding and improving the experience of players, but also on retention.

ADMIRAL

Initially launched by Greentube Malta See Limited in 2017, with the support and experience of NOVOMATIC Romania Group, the platform has successfully integrated into the Romanian market and offered a wide range of slots, developed by the most well-known and appreciated providers, such as NOVOMATIC, GREENTUBE, NETENT, APEX, EUROCOIN. Also, it offered players the opportunity to enjoy the experience of classic table casino games, such as Blackjack, Roulette or Video Poker, in the online environment.

The business transfer context was a favorable one because gambling activities were shifted in online, due to the closure of gambling halls. The restrictions influenced the player’s behavior, who had an extra reason to migrate in online gambling for recreation, even if, initially, they did not feel a special appetite for this type of game.

The considered strategy for building the campaigns focused on increasing the visibility of the ADMIRAL brand, a strong and traditional brand, with a presence on Romanian market for over 30 years. The new ADMIRAL ONLINE team relies on the experience gained in managing the land based brand and meets the preferences and needs of customers in the gambling halls, who now have the opportunity to expand their gaming sessions in the comfort of their homes or any other places. Thus, the focus of the ADMIRAL Online team is to create a unique experience for players, and to offer benefits that can be used both online and in the gambling halls of the same Romanian brand.

“The upward trend in online gambling was already predictable, but the circumstances of the last year have favored the efforts and business strategies to focus much more in this direction. For us, this synergy between the player in the gambling halls and the one in online is possible thanks to the unique ADMIRAL brand and we are confident in positive results. The rise of online environment in everyone’s life is clear and it is obvious that many customers prefer virtual gaming, as the platforms on which online casinos work provide them with the tools necessary for a gaming experience as close as possible to that of a land-based casino, in a secure environment. I believe that the daily activities of users in online and the gambling market have naturally created a convergence that has proven to respond effectively to consumer`s needs.” said Valentin-Adrian Georgescu, CEO of NOVOMATIC Romania.

EXCLUSIVITATI ADMIRAL

In the pandemic context, our team has identified a new opportunity and in the last 6 months has acted strongly on the sports betting offer, so we can declare that, nowadays, ADMIRAL ONLINE has become one of the favorite destinations of sports betting players in our country.

In addition, the slot portfolio continues to grow steadily each month and will grow massively with the addition of new top providers to our list of slot suppliers and live products, planned for Q2 and Q3.

In the future, we will continue to rely on a very close collaboration with the NOVOMATIC Group/ Greentube, which for ADMIRAL ONLINE will certainly remain the most important providers of content. As proof, all the productions of new NOVOMATIC /Greentube titles are and will be launched on the Romanian market, for the first time and with an temporary exclusivity, through the ADMIRAL.ro platform.

Another extremely important element of the localization strategy to the particularities of the market was the new Affiliate department in the team that coordinates the generic marketing efforts of the new team. This approach contributes to creating a close relationship with the partners, in order to respond much faster to their requests and suggestions. Sharing the common goal of becoming more efficient and more profitable has resulted in increased satisfaction and the number of partners of ADMIRAL ONLINE.

Compania ADMIRAL ONLINE marchează un an în care a reușit să bifeze realizări semnificative și schimbări de strategii, datorită noii echipe operaționale a website-ului www.ADMIRAL.ro. În urmă cu un an, la începutul lunii mai, în vreme ce alte afaceri păreau că au înghețat în incertitudinea pandemiei, ADMIRAL România și-a extins portofoliul și a preluat cu succes partea operațională a platformei de jocuri de noroc online ADMIRAL, a recrutat noi specialiști, a setat noi obiective de business și a implementat campanii dedicate, centrate pe extinderea și îmbunătățirea experienței jucătorilor, dar și pe retenția acestora.

ADMIRAL

Lansată inițial de Greentube Malta See Limited, în 2017, cu susținerea și experiența Grupului NOVOMATIC România, platforma s-a integrat cu succes pe piața din România și a oferit o gamă largă de jocuri, dezvoltate de cei mai cunoscuți și apreciați furnizori, precum NOVOMATIC, GREENTUBE, NETENT, APEX, EUROCOIN. De asemenea, a oferit jucătorilor oportunitatea de a se bucura și în mediul online de  experiența unor jocuri clasice de masă, precum blackjack, ruletă sau video-poker.

Contextul transferului de business a fost unul favorabil deoarece jocurile de noroc s-au mutat în mediul online pe fondul închiderii sălilor de jocuri de noroc. Restricțiile au influențat comportamentul jucătorilor, care au avut un motiv în plus pentru migrarea către jocurile de noroc online în vederea recreării, chiar dacă, inițial, nu simțeau o apetență deosebită pentru acest tip de joc.

Strategia avută în vedere pentru construirea campaniilor s-a focusat pe creșterea vizibilității brandului ADMIRAL, brand puternic și de tradiție, prezent în România de peste 30 de ani. Noua echipa ADMIRAL ONLINE mizează pe experiența acumulată în gestionarea brandului din verticala de landbased și vine în întâmpinarea preferințelor și nevoilor clienților din sălile de jocuri, care au acum posibilitatea de a-și extinde sesiunile de joc și din confortul casei sau de oriunde doresc. Astfel, focusul echipei ADMIRAL Online este crearea unei experiențe unice pentru jucători și oferirea de beneficii care pot fi utilizate atât în mediul online, cât și în sălile de jocuri aparținătoare brandului din România.

,,Tendința ascendentă a jocurilor de noroc în mediul online era deja previzibilă, însă împrejurările ultimului an au favorizat ca eforturile și strategiile de business să se concentreze mult mai mult în  această direcție. Pentru noi, această sinergie dintre jucătorul din sala de joc și cel din online este posibilă datorită brandului unic ADMIRAL și suntem încrezători în rezultate pozitive. Este clară ascensiunea online-ului în viața tuturor și este evident că mulți clienți preferă jocul virtual, întrucât platformele pe care funcționează cazinourile online le oferă uneltele necesare pentru o experiență de joc cât mai apropiată de cea dintr-un cazinou terestru, în deplină siguranță. Consider că activitățile zilnice ale utilizatorilor din mediul online și piața jocurilor de noroc au creat natural o convergență care s-a dovedit că răspunde eficient nevoilor consumatorilor.”, a declarat Valentin-Adrian Georgescu, CEO NOVOMATIC România.

EXCLUSIVITATI ADMIRAL

În contextul pandemiei, echipa a identificat o nouă oportunitate și în ultimele 6 luni a pus un focus susținut asupra ofertei de pariuri sportive, astfel încât se poate declara că, în prezent, ADMIRAL ONLINE a devenit una dintre destinațiile favorite ale jucătorilor de pariuri sportive din țară.

În plus, portofoliul de sloturi continuă să crească constant în fiecare lună și va înregistra o creștere masivă odată cu adăugarea de noi producători de top în lista furnizorilor de sloturi și produse live, planificate pentru Q2 si Q3.

Pe viitor, se va miza în continuare pe o colaborare foarte strânsă cu Grupul NOVOMATIC/Greentube, care pentru ADMIRAL ONLINE va rămâne cu siguranță cel mai important furnizor de conținut. Drept dovadă, toate producțiile de noi titluri marca NOVOMATIC/Greentube sunt și vor fi lansate pe piața din România, în premieră și cu o exclusivitate temporară, prin intermediul platformei ADMIRAL.ro.

Un alt element important al strategiei de adaptare la particularitățile pieței a fost introducerea departamentului de Affiliate în echipa care coordonează eforturile generice de marketing ale noii echipe.  Acest demers contribuie la crearea unei legături strânse cu partenerii, pentru a răspunde mai rapid solicitărilor și sugestiilor venite din partea acestora. Împărtășirea scopului comun, de a deveni din ce în ce mai eficienți, mai profitabili, a avut drept rezultat creșterea gradului de satisfacție și a numărului de parteneri ai ADMIRAL ONLINE.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.