Marius Stoi – In 2010 we stabilize our business, in 2011 we go for the South American marketMarius Stoi – În 2010 stabilizăm afacerea, în 2011 atacăm pieţele din America de Sud

marți, 27 aprilie 2010

An optimistic attempt of Marius Stoi, General Manager of DGL Pro, to satisfy a hobby and moreover, to consolidate the activity of the company

 

When was your first contact with the gambling industry?

Right in 1992, after graduating the Polytechnic Institute of Timisoara, in the section „industrial robots and computer peripherals”. I got hired in a company created by my uncle together with an Austrian partner whom he had met in a meeting in Hungary and who had, at that time, a business proposition concerning gambling. They had initially brought 14 machines to the country, as we were rather skeptical regarding such a business during those times. Around the end of 1994, we managed to spread around the country about 250 games, which were manufactured by the other partner himself in Austria, in his own shop. Part of the components was imported from Taiwan, and the hard drives from Austria. In the following year, I decided to create my own company with Sorin Constantinescu and one of his relatives, company which was named Primex. This took less time for game exploiting as the main activity was the production.

What about now? What does DGL Pro do?

DGL Pro has around 10 employees and deals only with production activities of electronic machines with gains, being one of the few companies in the country that developed its own game platform. Most of them are multigamers, as this is the trend on the market, but we also produce onegamers. Before this new law of gambling was applied, our sale amounted, on average, 40 machines every month, but afterwards, the sales decreased significantly. We place at the disposal of our clients a diversified range of machines that can be either bought entirely or in separate parts.

What is your opinion regarding the development of the gambling market, taking into account these new legislative conditions? What are your estimations for this year?

When the gambling law was adopted, there were about 68 000 licensed games, whereas now there are around 27.800, a drastic decrease. In these conditions, the production segment suffered some modifications and even a pause. Thus, we had no choice but to focus on upgrade/hard drives, a niche which is still active. In this way, the client keeps his licensed game and we come to offer upgraded versions together with the related maintenance. For now, we have a new multigame in testing, that we call Club Master II.

For the current year, we focus on making this business safe, so for the moment we don’t talk about expanding, at least not in Romania. The license taxes have increased almost 5 times and the cashing-ins decreased by about 50%. The moment of adoption of this law is completely unfavorable.

I can see the entire machines production through the eyes of the operators, as they are the end producers. Everything that affects them, affects me as well. It would have been better if the restrictions of this law had been applied gradually, starting with the increase of the taxes. Under these circumstances, unfortunately, a black market emerges, which generates unfair competition and less money for the state budget.

What are the prospects for 2011?

We will continue with our activities of maintenance and upgrade, as well as new soft development. Moreover, we try to expand ourselves on external markets, but not in Europe, as the market is over saturated; so we turn our interest to South America.

What hobbies do you manage to fill your free time with?

My main hobby is my daily activity, so electronics. I also like to dive, but I have little time to spare. I like to travel as well, as far away as possible.

O încercare cu iz optimist de a satisface un hobby şi de a consolida, mai întâi de toate, activităţile firmei DGL Pro în industria de gambling, venită din partea Directorului General, Marius Stoi.

 

Când a fost prima interacţiune cu industria de gambling?

Imediat în 1992, după ce am absolvit Institutul Politehnic din Timişoara la secţia “Roboţi industriali şi periferice de calculator”, m-am angajat la o firmă creată, ca să zic aşa, de unchiul meu alături de un partener austriac pe care l-a cunoscut în urma unei întâlniri de afaceri avută în Ungaria şi care venise cu o propunere ce viza jocurile de noroc. Initial s-au adus în ţară 14 aparate, noi fiind puţin cam sceptici în privinţa unei astfel de afaceri pentru că era ceva nou pentru acele vremuri. Deja, până pe la finele lui 1994, am reuşit să răspândim în ţară aproximativ 250 de jocuri, jocuri fabricate chiar de el în Austria, într-un atelier propriu. Parte din componente erau importate din Taiwan, iar plăcile de bază, din Austria. În anul următor, am hotărât să-mi creez propria firmă alături de Sorin Constantinescu şi o rudă de-a sa, pe care am numit-o Primex, ocupându-ne mai puţin de exploatarea jocurilor, întrucât activitatea principală era producţia.

Şi, în momentul de faţă, cu ce se ocupă noua companie pe care o prezidaţi, DGL Pro?

DGL Pro are aproximativ 10 angajaţi şi se ocupă doar cu producţia de maşini electronice cu câştiguri, fiind una dintre puţinele companii din ţară care şi-a dezvoltat propriile platforme de jocuri. Majoritatea acestora sunt multigame-uri, urmând trendul pieţei, dar producem şi one-game-uri. Înainte de a fi pusă în aplicare legea privind jocurile de noroc, reuşeam să vindem în medie 40 de aparate pe lună, însă, după aceea, vânzările s-au diminuat destul de semnificativ. Punem la dispoziţia clienţilor o gamă diversificată de aparate care pot fi cumpărate fie integral, fie pe componente.

Cum apreciaţi că s-a dezvoltat piaţa de gambling, în general, după aplicarea noilor condiţii legislative? Ce estimări aveţi pentru anul în curs?

În momentul în care a fost adoptată legea jocurilor de noroc, erau aproximativ 68.000 de jocuri licenţiate, iar, în prezent, au mai rămas circa 27.800, reducerea fiind una drastică. În aceste condiţii şi segmentul de producţie a suferit modificări, ajungându-se chiar la stopare şi nouă nu ne-a mai rămas decât să te orientăm pe partea de up-grade-uri/plăci de bază, o nişă care încă e activă. În acest fel, clientul îşi păstrează jocul cu licenţa, iar noi venim şi îi oferim versiuni de up-grade împreună cu service-ul aferent. Momentan, avem în probe un nou soft de multigame pe care l-am numit Club Master II.

Pentru anul în curs, ne axăm pe stabilizarea afacerii, astfel că, deocamdată, nu se mai poate vorbi de dezvoltare, cel puţin nu în România. Taxele de licenţă au crescut de aproape 5 ori, iar încasările au scăzut cu circa 50 la sută. Momentul în care s-a adoptat această lege a fost unul total nefavorabil.

Toată producţia de maşini o văd prin prisma operatorilor, întrucât ei reprezintă utilizatorul final. Tot ceea ce îi afectează pe ei, mă afectează implicit şi pe mine. Era mult mai bine dacă restricţiile acestei legi se aplicau gradual, majorând, pentru început, doar taxele. Pe acest fond, din păcate, a apărut fenomenul pieţei negre care generează concurenţa neloială şi, totodată, bani mai puţini la bugetul de stat.

Care sunt perspectivele pentru 2011?

Vom continua activităţile de service şi cele de up-grade, precum şi dezvoltarea de noi programe de soft. De asemenea, încercăm să ne extindem şi pe pieţele externe, dar nu în Europa, întrucât aici piaţa e deja suprasaturată, aşa că ne orientăm către America de Sud.

În timpul liber, ce hobby-uri reuşiţi să vă satisfaceţi?

Hobby-ul meu principal e ceea ce fac, adică tot electronică. Adiacent, îmi place să mai fac scufundări, dar am prea puţin timp liber şi, în rest, îmi place să călătoresc, dacă se poate, cât mai departe.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.