IGT Builds Momentum with Locally Attuned ContentIGT se face remarcat prin conținutul adaptat local

luni, 20 iulie 2020

Petko Ivanov, IGT Sales Director for Eastern Europe, talks with Casino Inside about company’s localized strategy for Romania.

Oana Sebe si Petko Ivanov

HowHow would you characterize the Romanian casino gaming market?

The Romanian market has developed into one of the most extensive gaming environments in southeastern Europe and is an important and unique region within IGT’s international operations. IGT first entered the region in 2015 and has invested substantial time and resources developing insights into players’ current preferences. We’ve found that they show a strong affinity for certain types of classic slot games, particularly fruit games, so we’ve ensured that our library has a strong and growing selection in this important category.

In addition, maximizing and diversifying floor space is also more important than ever as casinos and slot halls adapt to the realities of re-opening safely during the COVID-19 pandemic, so we’re developing our coming releases to help our Romanian customers optimize their operations and recover more quickly.

What does IGT offer that gives Romanian gaming hall and casino operators a competitive advantage?

Since IGT entered the market five years ago, we’ve gained significant floor share and established a strong footprint with the CrystalSlant™ 32, and in 2019 introduced the Cobalt™ 27 cabinet. More recently, in the past two years we’ve focused on refining and strengthening our multi-game game library with titles specifically attuned to Romanian players’ preferences as a result of our local player insights, performance testing, and our ongoing dialogue with operators. This has enabled us to triple our fruit games portfolio and bolster that offering through attractive bet structures, vivid graphics, low costs-to-cover, and exciting wins.

We began by introducing four locally attuned fruit games in the Magenta 24-game pack in September 2018 with Brilliant Stars™, Mystery Fruits™, Brilliant Fruits™, and I Love Fruits™. We then added Fruit Charge™, Brilliant Wilds™, Hot Bells™, and Temple of Fire Cash Eruption™ in the Blue 40-game pack in September 2019.

The latest Spring 40-game pack featured at ICE 2020 in London and released for the Cobalt 27 cabinet includes Red Hot Joker™, Star Rush™, Thunder Fruits™, and Fire Blast™.

To illustrate what makes our fruit games so strong, Red Hot Joker™ offers a great example. Based on a game mechanic proven in the Eastern European market, and featuring rich visuals and immersive sound, Red Hot Joker is a 5X3 reel fruit game offering the chance of frequent large wins and payouts of more than 3,000 times the bet. The Red Hot Joker symbol is both a Wild as well as a win multiplier that doubles any win passing through it, stoking players’ excitement.

In addition, we’ve leveraged feedback from Romanian operators to tailor our internationally renowned Blazin’ Flames™ mystery bolt-on progressive to this market. We did this by refining the minimum bet requirements and adapting the Mystery Progressive Jackpot so that it scales effectively to all operational sizes, including smaller gaming halls.

How have customers responded so far to your latest multi-game release?

The positive feedback we’ve received from customers prior to the shutdown is showing that we’re now hitting our stride with our multi-game game packs. Operators are realizing that they need to offer IGT games to diversify their floors and attract more players.

Our local Romanian sales manager, Oana Sebe, has worked in the gaming industry here since 2015, and has cultivated strong relationships with our customers. She has a clear appreciation and understanding of their needs and has continued to provide unconditional support through the challenges 2020 has delivered.

What’s next for IGT in Romania?

We’re optimistic about the future of the gaming industry in Romania and around the world, and are  looking forward to continuing to support the release of the Spring multi-game pack as the industry re-opens, while also planning for the release of our next multi-game pack later this year.

 

As we continue to conduct player research and enhance our portfolio for this market, we’re looking forward to building on the momentum to help our customers recover, sustain and grow their business.

For more information on IGT’s products for the Romanian market, contact local IGT Sales Manager Oana Sebe at +40 729.957.795.

Petko Ivanov, Director de vânzări al IGT pentru Europa de Est, discută cu Casino Inside despre strategia localizată a companiei pentru România.

Oana Sebe si Petko Ivanov

Cum ați caracteriza piața jocurilor de cazino din România?

Piața românească a luat forma uneia dintre cele mai extinse medii de jocuri din sud-estul Europei și reprezintă o regiune importantă și unică în cadrul operațiunilor internaționale ale IGT. IGT a intrat pentru prima dată în regiune în 2015 și a investit timp și resurse substanțiale pentru a spori înțelegerea preferințelor actuale ale jucătorilor. Am descoperit că manifestă o afinitate puternică pentru anumite tipuri de jocuri tip slot clasice, în special jocuri cu fructe, așa că ne-am asigurat că biblioteca noastră dispune de o selecție remarcabilă, în continuă dezvoltare, a acestei categorii importante.

În plus, maximizarea și diversificarea spațiului sălilor de joc sunt, de asemenea, mai importante ca niciodată, deoarece cazinourile și sălile de sloturi se adaptează la contextul redeschiderii în condiții de siguranță pe durata pandemiei de COVID-19, așa că îmbunătățim serviciile pe care urmează să le lansăm pentru a ne ajuta clienții români să își optimizeze operațiunile și să își recupereze pierderile într-un timp cât mai scurt.

Ce anume din oferta IGT reprezintă un avantaj competitiv pentru operatorii de săli de jocuri și de cazinouri din România?

De cinci ani de când IGT a intrat pe piață, am obținut o cotă de ocupare a sălilor de joc semnificativă, ne-am făcut remarcați prin lansarea CrystalSlant™ 32, iar în 2019 am introdus cabinetul Cobalt™ 27. În ultimii doi ani ne-am concentrat pe perfecționarea și îmbogățirea bibliotecii noastre de jocuri cu mai multe titluri, adaptate preferințelor jucătorilor români în mod special, ca urmare a informațiilor despre jucătorii locali, a testării performanței și a dialogului nostru continuu cu operatorii. Acest lucru ne-a permis să ne triplăm portofoliul de jocuri de fructe și să ne consolidăm oferta prin intermediul structurilor de pariuri atractive, graficii vii, reducerii costurilor aferente și al câștigurilor interesante.

Am început în septembrie 2018 prin introducerea a patru jocuri de fructe, adaptate local, în pachetul Magenta cu 24 de jocuri. Titlurile nou introduse erau: Brilliant Stars™, Mystery Fruits™, Brilliant Fruits™ și I Love Fruits™. Apoi, în septembrie 2019, am adăugat Fruit Charge™, Brilliant Wilds™, Hot Bells™ și Temple of Fire Cash Eruption™ în pachetul Blue cu 40 de jocuri.

Cel mai recent pachet, Spring, cu 40 de jocuri, prezentat la ICE 2020 din Londra și lansat pentru cabinetul Cobalt 27, include titluri precum Red Hot Joker™, Star Rush™, Thunder Fruits™ și Fire Blast™.

Pentru a ilustra ce face oferta noastră de jocuri de fructe să fie remarcabilă, vă dăm un singur exemplu: Red Hot Joker™. Bazat pe o mecanică de joc apreciată pe piața est-europeană și care prezintă imagini bogate și sunet imersiv, Red Hot Joker este un joc de fructe cu role de 5X3, care oferă șanse de câștiguri consistente și dese și de plăți de 3.000 de ori mai mari ca pariul pus. Simbolul Red Hot Joker este atât un Wild, cât și un multiplicator de câștig, ce dublează orice câștig care trece prin el, stârnind emoția jucătorilor.

În plus, am folosit feedback-ul primit din partea operatorilor români pentru a adapta jackpot-ul mystery progresiv – Blazin’ Flames™, recunoscut pe plan internațional. Am făcut acest lucru prin perfecționarea cerințelor minime de pariere și prin adaptarea Mystery Progressive Jackpot, astfel încât să se extindă eficient la toate dimensiunile operaționale, inclusiv în cazul sălilor de joc de dimensiuni reduse.

Până acum, care a fost reacția clienților la ultima versiune multi-game lansată?

Feedback-ul pozitiv pe care l-am primit de la clienți înainte de închidere arată că suntem pe drumul cel bun cu pachetele noastre multi-game. Operatorii conștientizează că e necesar să ofere jocuri IGT pentru a-și diversifica dotările sălilor de joc și pentru a atrage mai mulți jucători.

Directorul nostru local de vânzări din România, Oana Sebe, a lucrat în industria jocurilor de noroc autohtonă din 2015 și a legat relații puternice cu clienții noștri. Ea apreciază și înțelege clar nevoile lor și a continuat să ofere sprijin necondiționat în contextul provocărilor apărute în anul 2020.

Ce urmează pentru IGT România?

Suntem optimiști în ceea ce privește viitorul industriei de jocuri din România și din întreaga lume și așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm acțiunile de susținere a lansării pachetului Spring multi-game, pe măsură ce industria se va redeschide, planificând și lansarea următorului pachet multi-game, în a doua parte a acestui an.

 

Deoarece continuăm să facem cercetări referitoare la jucători și să îmbunătățim portofoliul nostru pentru această piață, așteptăm cu nerăbdare să materializăm acest impuls, astfel încât să ne ajutăm clienții să își recupereze, susțină și dezvolte afacerea.

Pentru mai multe informații despre produsele IGT disponibile pe piața românească, contactați Directorul de Vânzări local al IGT, dna Oana Sebe, la numărul de telefon +40 729.957.795.Tags:


Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.