ReUniunea Profesioniştilor din Gambling - Ediţia a 9-a

Hotărârea de Guvern nr. 823 din 10/08/2011, PARTEA a 6-a

miercuri, 3 aprilie 2013

Continuăm prezentarea HG nr. 823 din 10/08/2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Art. 738. – (1) Organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, creează un singur cont de joc pentru un jucător înregistrat.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc acordă jucătorului acces la informațiile privind situația contului de joc, istoria de joc (inclusiv mizele, câștigurile și pierderile), depozitele și retragerile și alte tranzacții în legătură cu acesta.

Informațiile sunt disponibile pentru jucător pe contul de joc pentru cel puțin 90 de zile.

(3) La solicitarea jucătorului, organizatorul de jocuri de noroc furnizează extrase de cont pentru toate tranzacțiile din contul de joc pentru ultimele 12 luni.

(4) Sumele transferate de catre jucător către contul de joc se creditează imediat după primirea fondurilor de către organizatorul de jocuri de noroc.

(5) Organizatorul de jocuri de noroc nu acceptă o miză de la un jucător decât dacă există fonduri adecvate în contul de joc pentru a acoperi valoarea mizei.

(6) Câștigurile obținute de un jucător se creditează imediat în contul de joc al acestuia.

(7) Un organizator de jocuri de noroc nu permite transferuri de bani, impulsuri, jetoane de joc etc. între conturile de joc ale jucătorilor. O sumă poate fi plătită de organizatorul de jocuri de noroc jucătorului numai în același cont bancar din care au provenit fondurile transferate de către jucător.

(8) Un organizator de jocuri de noroc nu furnizează credit în contul bancar sau în contul de joc al unui jucător.

(9) Organizatorul de jocuri de noroc poate, în cazul în care există suspiciuni, înainte de a transfera câștigurile în contul bancar al jucătorului, să efectueze, într-un termen de 10 zile, verificările pe care le consideră necesare, după care să efectueze transferul sau să înștiințeze organele competente.

(10) Fondurile din contul de joc al jucătorului reprezintă fonduri încredințate care trebuie depozitate într-un cont ce nu poate fi blocat într-o bancă, care vor fi păstrate separat de fondurile proprii ale deținătorului de licență și autorizație pentru jocurile de noroc reglementate de prezenta secțiune și la care numai acesta poate avea acces.

Fondurile din contul de joc al jucătorului pot fi plătite numai jucătorului și, de aceea, nu pot fi utilizate pentru a acoperi pretențiile împotriva organizatorului de jocuri de noroc. Fondurile trebuie să fie asigurate în caz de insolvență a organizatorului de jocuri de noroc sau a băncii în care sunt plasate fondurile jucătorului.

(11) Fondurile din contul organizatorului care nu pot fi blocate trebuie să fie permanent cel puțin egale cu suma totală din conturile de joc ale jucătorilor.

(12) Organizatorul de jocuri de noroc se asigură că în caz de întrerupere a jocului din motive tehnice jucătorul care a efectuat o miză înainte de întrerupere are posibilitatea de a continua jocul întrerupt. Dacă acest lucru nu este posibil, miza este restituită jucătorului.

(13) Organizatorul de jocuri de noroc este obligat să blocheze în contul de joc al jucătorului, în orice moment, suma necesară plății impozitului datorat de jucător către bugetul de stat pentru câștigurile realizate de jucător până în acel moment.

Art. 739. – (1) Informații care trebuie conținute de website-ul organizatorului de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și pentru jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă:

a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc, adresa sediului social, numărul și data licenței de organizare și autorizației de exploatare și perioada de valabilitate a acestora, precum și un link către website-ul Ministerului Finanțelor Publice (domeniul jocurilor de noroc);

b) declarația privind interzicerea participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani;

c) informații privind jocul responsabil și posibilele efecte dăunătoare ale jocurilor. Informațiile trebuie elaborate în cooperare cu un centru de tratament;

d) accesul la o autotestare privind dependența de jocuri de noroc;

e) informații despre și o adresă de contact a unei linii de ajutor unde să fie disponibile recomandări privind problemele dependenței de jocuri de noroc și centrele de tratament din România sau din țări membre ale Uniunii Europene;

f) regulamentul de joc pentru fiecare joc de noroc oferit;

g) serviciul de asistență oferit jucătorului;

h) informații privind posibilitatea înregistrării reclamațiilor jucătorilor;

i) informații privind protecția și securitatea tranzacțiilor și modalitățile de plată;

j) termenii și condițiile privitoare la drepturile și obligațiile fiecărei părți;

k) informații cu privire la respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 506/2004, cu modificările și completările ulterioare, și modalitatea de exercitare a drepturilor persoanelor vizate.

(2) Regulamentele de joc trebuie să conțină: instrucțiunile privind modul de participare la joc, regulile de desfășurare a jocului și metodele de gestionare a cazurilor de defecțiuni ale sistemelor și ale rețelelor de transmisie, metodele și termenele de plată a premiilor, precum și modalitatea de colectare și gestionare a sumelor în și din contul de joc, datele de identificare ale producătorului softului jocului și organismul care a certificat programul de joc, costul participării la joc. Informațiile sunt amplasate într-un spațiu care iese în evidență de pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc și trebuie să fie accesibile de pe toate paginile website-ului.

(3) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un ceas care să permită jucătorului să fie conștient de timpul petrecut pe pagina de jocuri. Ceasul va indica data și ora curentă și trebuie să fie vizibil în permanență pentru jucător.

(4) Pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc trebuie să existe un contor care actualizează automat și afișează soldul contului jucătorului.

(5) Toate informațiile care trebuie prezentate pe website-ul organizatorului de jocuri de noroc, conform prezentului articol, trebuie să fie disponibile în limba română.

(6) Organizatorul de jocuri de noroc trebuie să transmită un mesaj de atenționare care să fie vizibil pentru jucător, în cazul în care acesta este activ într-un interval neîntrerupt de minimum 12 ore.

Art. 7310. – (1) Orice jucător are posibilitatea să înregistreze o reclamație la organizatorul de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și de jocuri loto și pariuri mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, precizând identitatea jucătorului și elementele pe care le reclamă.

(2) Organizatorul de jocuri de noroc soluționează reclamația într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 14 zile de la data înregistrării reclamației.

(3) În cazul în care organizatorul de jocuri de noroc nu soluționează în termenul prevăzut sau respinge reclamația jucătorului, acesta din urmă are posibilitatea de a se adresa direct comisiei, potrivit legii.

(4) Organizatorul de jocuri de noroc păstrează reclamațiile și documentele aferente pentru o perioadă de minimum 2 ani de la data înregistrării fiecărei reclamații și le va înainta atât comisiei, cât și altor organe competente, la solicitarea acestora, cu respectarea legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

-Va continua-

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *