The Racetrack of Ploiesti, history, present and future (I)Hipodromul din Ploiești, istorie, prezent și viitor (I)

luni, 28 mai 2012

Having a 50 years long troubled history, time during which to ones who should have attended to this national treasure, did not, the Racetrack of Ploiesti is the only one in Romania where horse racings take place.  Unfortunately, those are rarely held sometimes with long breaks between competitions (years), and this fact detains a discipline that is almost extinct in Romania to revive safely and continuously.   

Positioning and geography.

Together with Crângul lui Bot and Păuleștii, the location of the Racetrack of Ploiesti is mentioned since the ’20, as one of the three potential exterior parks of Ploiesti city, analyzed by “The Project of Systematization, Extension and Enrichment of the Ploiesti Municipality”.

The land is located appreciatively 3 km from the next highway project Bucharest- Ploiesti, and is easily accessed from Bucharest area due to his positioning in the exterior limit of the city.

The position of the Racetrack, along Bucuresti Boulevard, which is the access artery in Ploiesti city, together with the Oil and Gas University create an Access Gate into the City, as defined in the strategy of the town.

Short History.

The history of trap race roots back deeply, at the moment the Racetrack from Ploiesti is the only one in Romania where racing takes place on a regular basis.

We have made a selection of important data concerning this sportive discipline:

1922: the construction of the Racetrack of Bucharest, horse race base for trap.

1924: takes place the first Romanian Trap Race Derby. This race is the most important horse competition, nominating the best national trap racer, who is 4 years old. The event has organized every year and not even the World War II interrupts it.

March 1960: The Trap Racetrack in Bucharest is pulled down by order of Gheorghe Gheorghiu Dej. The first horse race base in Romania was an exact copy of the famous „Longchamps” in France. On the location of the racetrack, “Expoziția României” (Romexpo in present times) was built. The entire horse racing activity is moved to Ploiesti.

1961: takes place the first Trap Derby on Ploiesti Racetrack, after relocation.

April 2004: the municipality who is the administrator of horse race base, decides to privatize the Racetrack of Ploiesti, and the auction is won by the Italian company Ippodromi &Citta.

Mai 2006: the entire horse racing activity in Ploiesti Racetrack stops, due to the incompliance of the Italian company Ippodromi &Citta of several contractual provisions.

September 2007: Prahova Tribunal registers the first court proceeding that represents a request of material losses of the municipality to Ippodromi & Citta company, for delaying the investments.

December 2009: Appeal Court of Ploiești decides that the Ploiesti Racetrack will be one again the property of Ploiesti City Hall, Ippodromi & Citta Company being in total incompliance with its contractual provisions.

September 2010: the horse races start once again on the Ploiesti Racetrack, after a 4 years absence.

Failed privatization.

Following the dissolving in year 2000, of The National Company „Cai de Rasă“, the Racetrack in Ploiesti which ea part of the mentioned company, became managed by The Local Coucil of Ploiesti, who decided to put it up for auction. In August 2005 it is leased to the Italian company Ippodromi&Citta for a period of 49 years. This Italian company specialized in horse racing, becomes liable by contract to invest here over 4.5 millions euro, until 2009.

The Italians wanted to construct: a new horse race circuit, a new concentric runway, several parking and special locations for betting.

If before ’89 thousands of people came to Ploiesti to watch the trap races, in the first 10 years following the Revolution, even though the interest for these was decreasing things did not change greatly, and surely there was no sign of the disaster to come.

When privatized, the racetrack in Ploiesti has had 160 racing horses owned by the private horse breeders of Rusetu and Doru Marunt stud farms, and more than 60 employees attended to those. But the Italian company did not meet its commitments and litigation between the company and Ploiesti Municipality had begun. After more than two years of law suites the Ploiesti Racetrack becomes highly neglected and its establishments greatly damaged. One year more or less, after the ruling The Supreme Court of Ploiesti, saying that the Racetrack in Ploiesti was to be managed once again by the Ploiesti City Hall, the first horse race takes place here, after more than 4 years of break.

Old times trap racers

Romania occupies the fifth position in the world on horses with a number near to 900.000. Most of the 10,000 purebred horses are the property of the state, and the rest belongs to several private owners. And, although in Romania the horse race becomes extinct, private owners from other countries come in our country to purchase purebred horses, which are used, guess what?… for racing.

English, Arabian, Lipitan, Trap Racer, Hutul purebreds, are only few of our breeds. Think about it, other countries had never heard of such a thing in 1924, when in Romania organized its first horse race …

We would bet on live horse racing in Romania too, if we would protect and restore with responsibility this location full of tradition and history. And without these two attributes is difficult to set the foundation of a lasting project.Cu o istorie zbuciumată de 50 de ani în care cei care trebuia să aibă grijă de această comoară națională nu au avut, Hipodromul din Ploiești este singurul din România unde se aleargă curse hipice. Din păcate acest lucru se întâmplă rar și cu pauze între competiții cu anii, lucru care nu lasă loc pentru o revigorare sănătoasă și durabilă a acestei discipline aflate pe cale de dispariție în România.

Poziționare și geografie.

Teritoriul pe care se află amplasat Hipodromul Ploiești este menționat încă din anii ’20 ca unul din cele trei potențiale parcuri exterioare ale Ploieștiului, analizate în Proiectul de Sistematizare, Extensiune și Înfrumusețare al Municipiului Ploiești, alături de Crângul lui Bot și Păuleștii.

Terenul se poziționează la aproximativ 3km în raport cu proiectul viitoarei autostrăzi București-Brașov, situarea sa la limita exterioară a orașului facilitând accesul și dinspre București.

Pozitia Hipodromului în lungul Bulevardului București, ca principală arteră de acces în Ploiești, formează împreună cu Universitatea de Petrol și Gaze o Poartă de Intrare în Oraș, așa cum e definită în strategia de dezvoltare a orașului.

Scurt istoric.

Istoria curselor de trap are rădăcini adânci, în acest moment Hipodromul Ploiești fiind singurul din România unde se aleargă în mod regulat.

Am selectat câteva date importante ale istoriei acestei discipline sportive:

1922: este construit Hipodromul din București, baza hipică dedicată curselor de trap.

1924: este organizat primul Derbi de Trap al României. Cursa este cea mai importantă competiție de cai, care desemnează cel mai bun trăpaș național în vârstă de 4 ani. Evenimentul a fost organizat anual, nefiind întrerupt nici măcar de Al Doilea Război Mondial.

martie 1960: Hipodromul de Trap din București este demolat din ordinul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Prima bază hipică din România a fost o copie fidelă a celebrului „Longchamps” din Franța. Pe locul hipodromului, a fost ridicată “Expoziția României” (actualul Romexpo). Întreaga activitate hipică se mută pe Hipodromul din Ploiești.

1961: este organizat primul Derbi de Trap pe Hipodromul din Ploiești, după mutarea de la București.

aprilie 2004: municipalitatea, în administrația căreia se află baza hipică, decide privatizarea Hipodromului din Ploiești, licitația fiind câștigată de firma italiană Ippodromi &Citta.

mai 2006: întreaga activitate hipică de pe Hipodromul din Ploiești este sistată, după ce firma italiană Ippodromi &Citta nu a respectat diverși termeni contractuali.

septembrie 2007: este înregistrată prima acțiune în instanță la Tribunalul Prahova, acțiune prin care municipalitatea solicită daune materiale societății Ippodromi & Citta pentru întârzierea lucrărilor de investiții.

decembrie 2009: Curtea de Apel Ploiești decide ca Hipodromul din Ploiești să revină în administrarea Primăriei Ploiești, după ce Ippodromi & Citta nu și-a respectat obligațiile contractuale.

septembrie 2010: competițiile hipice se reiau pe Hipodromul din Ploiești, după o pauză de 4 ani.

Privatizare nereușită.

Când s-a desfiinţat, după 2000, Societatea Naţională „Cai de Rasă“, din care făcea parte şi hipodromul de la Ploieşti, a trecut în administrarea Consiliului Local Ploieşti, care s-a gândit să-l scoată la licitaţie. În august 2005 este concesionat societăţii italiane Ippodromi&Citta pentru 49 de ani. Această firmă italiană, specializată în domeniul hipic, s-a angajat printr-un contract să facă până în anul 2009 investiţii de peste 4,5 milioane de euro.

Italienii își propuseseră: realizarea unui nou circuit de curse, a unei piste concentrice, a unor parcări şi a unor spaţii special amenajate pentru organizarea de pariuri.

Dacă înainte de ’89 veneau mii de oameni să vadă cursele de trap de la Ploiești, în primii zece ani de la Revoluție lucrurile nu se schimbaseră mult, sigur interesul nu mai era același, dar nici nu anunțau jalea ce urma să vină.

La momentul privatizării, hipodromul din Ploieşti avea peste 160 de trăpaşi, care aparţineau crescătorilor particulari de la hergheliile Ruşeţu şi Dor Mărunt şi de ei se ocupau peste 60 de salariaţi. Numai că societatea italiană nu și-a respectat angajamentele și a intrat într-un litigiu cu municipalitatea Ploiești. După mai bine de doi ani de procese Hipodromul din Ploiești ajunge în paragină și într-un stadiu avansat de degradare a stabilimentelor. Abia de la aproximativ un an de la decizia Curții de Apel Ploiești care hotăra că Hipodromul din Ploiești să revină în administrarea Primăriei Ploiești, are loc prima cursă hipică după mai bine de 4 ani de pauză.

Trăpaşii de altădată

România se află pe locul al cincilea în lume la numărul de cabaline (în jur de 900,000 exemplare). Dintre cei aproape 10.000 de cai de rasă, partea cea mai însemnată aparține statului, restul unor proprietari particulari. Şi, deşi la noi hipismul e pe cale de dispariție, proprietarii din alte state vin și se aprovizionează cu cai de rasă de la noi, cu care, poate nu vă vine să credeți, organizează curse…

Pursânge Englez, Pursânge Arab, Lipiţan, Trăpaş, Huţul sunt doar câteva dintre rasele de la noi. Şi când te gândeşti că, pe când la noi se organiza primul derbi de trap, în 1924, alte ţări nici nu auziseră de aşa ceva…

Am putea paria pe curse hipice live și în România, dacă am proteja și reface cu simț de răspundere acest loc plin de istorie și tradiție. Și fără aceste două atribute este greu să pui fundamentul unui proiect de durată.

Author: Editor

Share This Post On

5 Comments

 1. Are you running hors races in 2013?

  Post a Reply
 2. Buna dimineata din Anglia !

  I am very interested in the history of horse racing in Romania, and last year, visited Bucharest to do some research about it. Please can you tell me what happened to the racehorses who were at Baneasa, after the course there was destroyed and built on at the end of 1960 ?

  I understand that the horses were transferred to Ploiesti, but were they able to race in „gallop” races at Ploiesti or Mangalia during the period from 1931 to 1968 or in jumping races (garduri) ?. In these years, Romania sent horses such as Vampir,Ping Pong, Petrica, Fulger, Razvan, Letopiset etc to race at Pardubice, Czechoslovakia, but I do not know if they were able to take part in any type of horse races at home in Romania between 1961 and 1968.Savina,Poet, Mudret, Firicel and Gladiator were others who raced in Czechoslovakia in the late 1960’s.

  Thank you very much to anyone who can give me any information about these years. It has alweays been a mystery to me where (if anywhere) the Romanian horses were able to race in Romania, unless they went abroad.

  Multumesc !

  Post a Reply
  • We are curently rebuilding the Hipodrom in Ploiesti City, the construction works should be finished around november 2015.

   Post a Reply
 3. Will there be horse racing in Ploiesti in the year 2016?

  Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.