„HAOSUL” – NOUA „ORDINE” ÎN INDUSTRIA DE GAMBLING

vineri, 17 noiembrie 2023

de Avocat Prof. Habil. dr. Marius PANTEA

Încă de la început trebuie să vă aducem la cunoștință că ultimele modificări legislative din domeniul jocurilor de noroc, respectiv OUG 82/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, precum și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009, apărută în M. Of. al României, Partea I, nr. 905 din 6 octombrie 2023, au generat haos în industria națională de jocuri de noroc și încă nu s-a terminat, urmează faza a doua – legea de aprobare, care a trecut de Senat și în acest moment se află la Camera Deputaților și care se pare că va fi adoptată cu oarece modificări de camera decizională.

Degringolada care a cuprins jocurile de noroc tradiționale, manifestată printr-o mișcare importantă a operatorilor de jocuri de noroc landbased de a renunța la activitate (din cauza taxelor foarte mari instituite și a noilor obligații față de ONJN scadente în ianuarie 2024), chiar dacă la acest moment, opțiunea de renunțare este considerată o sancțiune (din cauza inexistenței măsurilor tranzitorii din OUG 82/2023), va conduce cu siguranță la încasări mult diminuate la bugetul de stat. O altă variantă îmbrățișată de micii operatori va fi probabil, comasarea activităților desfășurate de mai multe firme pe un singur operator licențiat și împărțirea costurilor cu licența și celelalte obligații la 2, 3 sau 4 asociați, ceea ce va permite optimizarea cheltuielilor pentru operatorii de jocuri de noroc și implicit micșorarea sumelor de plată fața de buget.

O primă observație, actul normativ nu cuprinde niciun fel de măsuri tranzitorii, absolut necesare pentru situațiile în care există operatori de jocuri de noroc care nu vor mai putea continua activitatea. Norma nu oferă posibilitatea de a întrerupe activitatea licențiată a unui operator, ieșirea din piață fiind tratată ca o sancțiune (fie că nu plătește oarece obligații nou instituite, fie că pică sub numărul minim de mijloace de joc, etc.). De asemenea, nu prevede ce se întâmplă cu licența (care va fi valabilitatea acesteia în cazul în care se renunță la desfășurarea activității, care este suma de plată pentru licență în cazul în care se va desfășura activitatea până la expirarea autorizațiilor existente la data apariției OUG 82/2023), ce se întâmplă în cazul în care operatorul care renunță la activitate va cădea sub numărul minim de mijloace de joc (sub 75 de slot machine), care sunt obligațiile de plată față de ONJN [cele prevăzute la art.10 alin.(4)], ce trebuie făcut în cazul verificărilor tehnice ale mijloacelor de joc și alte o sumedenie de situații. Singura modalitate de renunțare, este prevăzută doar pentru licențiații clasa a I-a la art.12 alin.(11) din OUG 77/2009, cu modificările și completările ulterioare, și este o modalitate clasică și brutală, care nu ține cont de plățile făcute de operator pentru autorizațiile emise până la data de 06.10.2023 (data apariției OUG 82 în M. Of. al României – dată de la care modificările au intrat în vigoare).

Debandada declanșată de apariția normei a adus ONJN la paroxism, deoarece trebuie emise norme de aplicare pentru prevederi pe care nici funcționarii din Oficiu nu le înțeleg [exemplificăm interpretările sintagmei „control comun” din cuprinsul art.1 alin.(5) care de fapt înseamnă asociere în participație – legiuitorul instituind doar obligația ca acest tip de asociere să fie permisă doar între licențiați clasa a I-a], sau pe care nu știu încă cum trebuie să le aplice [exemplificăm avizarea mutării mijloacelor de joc prevăzută de art. 16 alin. (1) – dacă o va face DGAJN, așa cum este firesc fiind vorba de un aviz, sau solicitările vor fi introduse pentru aprobare la Comitetul de Supraveghere – ceea ce înseamnă că vor fi permise doar 2 mutări/lună – conform programărilor ședințelor de Comitet] și o grămadă de alte exemple care dau bătaie de cap și celor din Oficiu și industriei.

Peste toate acesta a apărut un blocaj instituit tot de modificările făcute pe picior, Comitetul de Supraveghere nu este funcțional din cauza numărului insuficient de membrii (după apariția normei, Comitetul este format din 11 membrii și poate funcționa cu minim 9 – momentan fiind numiți doar 8 membrii), fapt ce nu a permis desfășurarea ședințelor în luna Octombrie și a generat probleme majore operatorilor de jocuri de noroc (activități întrerupte din cauza faptului că nu au fost prelungite autorizațiile de funcționare – cluburi de poker, firme de slor-machines care au căzut sub numărul minim de 75 mijloace de joc, locații specializate care au căzut sub numărul minim, etc.) și implicit costuri pentru bugetul de stat (nu au fost încasate taxe de autorizare pentru un număr consistent de mijloace de joc care au fost oprite de la funcționare). Acest blocaj a generat pierderi bugetare și costuri mari operatorilor (chirii, salarii, utilități pentru locații neutilizate, angajați fără activitate, etc.), în condițiile în care MF ar fi trebuit să propună Premierului 4 persoane care să facă parte din Comitet, care trebuiau numiți prin decizia Primului Ministru publicată în Monitorul Oficial.

Avocat Prof. Habil. dr. Marius PANTEA

Chiar dacă problemele apărute sunt copleșitoare, conducerea ONJN nu a catadicsit nici de această dată să convoace Consiliul Consultativ al ONJN, ci doar s-a consultat pe ici pe colo cu câteva persoane din industrie.

ONJN ar fi trebuit să fie inițiator al OUG 82/2023 și nu doar avizator, ori la acest moment se pare că Oficiul nu a înțeles ce dorește legiuitorul (MF în speță) prin prevederile nou introduse, nu a avut niciun cuvânt de spus cu privire la anumite aspecte din Ordonanță (transmiterea către bugetul de stat a 70% din fondurile neutilizate din activitatea proprie – bani ce ar fi trebuit cheltuiți pentru prevenirea și combaterea adicției la jocurile de noroc), nu a notificat CE (conform prevederilor legale prin intermediul Serviciului Afaceri Europene, din cadrul Direcției Afaceri Europene a Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului – autoritatea care exercită calitatea de punct național de contact cu Comisia Europeană pentru Procedura de notificare proiecte de reglementări tehnice prevăzută de Directiva 1535/2015/UE) și nu a așteptat perioada de status-quo (trei luni de la data primirii de către Comisie a comunicării). De regulă modificările OUG 77/2009 au fost transmise la CE, dovada faptului că prezenta modificare este normă tehnică, nu mai este necesar de făcut (aviz pentru mutarea mijloacelor de joc, sediul social obligatoriu în România – contrar prevederilor Directivei Serviciilor – Directiva 2006/123/CE – privind serviciile în cadrul pieței interne etc.), acest aspect va face cu siguranță obiectul multor procese.

Încheiem acest articol prin a sublinia încă o dată necesitatea consultării pieței de gambling națională pentru viitoarele modificări și pentru normele de aplicare, cu ajutorul Consiliului Consultativ al ONJN, numirea cât mai grabnică a unui Președinte al Oficiului care să cunoască în profunzime piața de jocuri de noroc și care să-și construiască o echipă managerială cu care să gestioneze perioada foarte grea care va urma.

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.