UPDATE! EVENT – THE CELEBRATION OF ROMANIAN GAMING – FESTIVE DINNER – DECEMBER THE 4TH 2014, NOVOTEL HOTEL, PARIS HALL • 7:00 p.m. – 11:00 p.m.UPDATE! HAI LA SĂRBĂTOARE! – 4 DECEMBRIE 2014, Orele 19:00 – 23:00, HOTEL NOVOTEL, SALA PARIS, EVENIMENTUL SĂRBĂTOAREA GAMINGULUI DIN ROMÂNIA – CINA FESTIVĂ

vineri, 14 noiembrie 2014

Casino Inside magazine believes that at the end of each year after so much stress and work, you deserve a time of joy, fun and cheerfullness, for a change.

Therefore, after the 3RD ReUNION OF GAMBLING PROFESSIONALS we invite you to participate at „The Celebration of Romanian Gaming – Festive Dinner”, where the professionals of our domain will be rewarded for their efforts throughout the year 2014.

For the moment we shall not divulge the surprises prepared for this gala, but we may say that the voting method will consist of an objective, transparent, and one that will engage our entire gaming industry – from players to companies, everybody will have a saying in this process.

In this way, at the end of the event, those that will poses a Casino Inside statuette will know that they have received a well-deserved recognition, and that the prize in their hands stands for the confirmation of their statute in the Romanian Gambling Industry.

THE WINNERS WILL BE CHOSE BY THE FOLLOWING CRITERIA

Perhaps the most important thing in the process of transparency and reflection of the reality in respect to granting of an award is the Method of Choosing the Winners.

First and foremost we have conceived a simple algorithm of choosing which will reflect on one hand the image of a company in the eyes of the players (for the cases in which they are able to express a pertinent opinion, like the game device operation area, or live casinos, gaming halls or betting agencies) and this will count for 50% of the final vote, and the other 50% will consist of the vote of the other players in the market, which will not be able to vote for themselves though.

The players will express their „popular vote” on the www.casinoinside.ro website. The vote will be confidential, the people who vote will only have to register on the voting platform with a minimum of required data before choosing their favorite. The voting platform will allow only the expression of a single election, it will not be possible to vote more than once.

As the player votes as he likes, the other companies that will participate in the voting process of a particular category will have to take into account the following considerations:

– Client service, aspect of the location, services rendered.

– Company size, number of locations/number of devices.

– Social responsibility promoted in relation with the player, addiction prevention, own programs through which the company comes to the aid of the affected player.

– Investment in innovation (equipment/business ideas).

– Game Offer

In support of the voting process will be assisted by Professional Associations and Employers’ Associations to which we will send the list of nominations and the fundamental criteria of the voting process, expressed above, but we will also record the votes of some companies that will want to express their opinions directly to us.

The Schedule of the Celebration of Romanian Gaming is:

7:00p.m. – 11:00 p.m. PRIZES, FUN, MUSIC, RECOGNITION, CELEBRATION!

Price of the ticket for the event: €100 / person (without vat).

For reservations please send your confirmation to the following e-mail address

e-mail:office@casinoinside.ro or by phone at 0725/67.01.47 or 0723/132.595

 

CATEGORIESTHE WAY OF VOTING THE WINNERS AND THE NOMINEES ARE:

1. The best live casino

The Nominees are:

– Casino Bucharest

– Casino Metropolis

– Casino Vesuvius

– Grand Casino Marriott

– Queen Casino

– Platinum Casino

2. The best gaming hall operator:

The Nominees are:

– Admiral

– Aurum

– Baum Games

– Cash Pot

– El Dorado

– E-Casino

– Game World

– Infinity Games

– Kings Club

– MaxBet Group

– Merkur Sala Jocuri

– Million

– Shalimar

– Viva Casino

– Others

3. The best betting operator:

The Nominees are:

– 1×2 Bet Cafe Arena

– Baum Bet

– Casa Pariurilor

– Get’s Bet

– GS Bet

– Mozzart Bet

– Net Bet

– Public Bet

– Sky Bet

– Stanleybet

– Super Bet

– Winner

– Others

4. The best street gaming operator (operator of devices which are not placed in its own locations)

  • By the vote of the industry*

* Bearing in mind that very few players get to know the name of the gaming operator that operates on such market segment.

The Nominees are:

– Baum Games

– DGL PRO

– Royal Cash

– Smart Games

– Others

5. The best domestic manufacturer of gaming equipment

  • By vote of the industry

The Nominees are:

– Baum Games

– DGL PRO

– Gamex

– Intergames

– Revital Games

– Smart Games

– Others

6. Best importer of gaming equipment

  • By vote of the industry

The Nominees are:

– Alfa Street

– Apex gaming

– Bling de Luxe

– Casino Technology

– EGT

– Innogate

– Merkur Gaming

– Newton Slots & Amatic

– Novomatic

– Stormbet

– Synot

– Others

7. The best accessories and equipment (jackpots, software, game tables, chairs, and other accessories, etc.)

  • By vote of the industry

The Nominees are:

– Abbiati

– Advansys

– Casino Systems

– Newton Slots

– Patir

– Storm Bet & Slot Logic

– Suzo Happ

– Syswin Solutions

– Others

8. The most popular slot machine from the market

The Nominees are:

– Bling (Bling de Luxe)

– Club Master (DGL PRO)

– Dracula’s (Baum Games)

– Diversity (Spielo prin Innogate)

– Games Unlimited (Merkur Gaming)

– Gaminator (Novomatic)

– Gamopolis (Casino Technology)

– Others

9. The best poker club in the country

The Nominees are:

– All In Poker Club – Bucharest

– Gentleman’s Club – Timișoara

– Royal Poker Club – Cluj

– Others

10. The poker player of the year**

** The decision of awarding the prize will consist 50% of the online vote expressed on www.casinoinside.ro (a popularity vote, which is the subjective opinion of one person) and 50% of the results obtained in live and online tournaments throughout 2014.

Taking into account the prize money won so far during the year of 2014 according to www.thehendonmob.com, the Nominees are:

–          Vlad Darie (133,475 $)

–          Alain Medeșan (102,593 $)

–          Dan Murariu (98,835 $)

–          Mihai Manole (91,821 $)

–          Tiberiu-Florian Georgescu (89,904 $)

11. The  Personality of the year in Gambling

– the prize is awarded to the personality that has made most visible effort to promote the Romanian gambling industry

– the choice belongs to the CASINO INSIDE Magazine

12. The “Casino Inside” Special Award

– awarded by our magazine to the personality that has supported our publication in our attempts to promote the reality of our gaming industry

13. The “Casino Inside” Cultural Award

– awarded by our magazine to a cultural personality

14. The “Casino Inside” Sporting Award

– awarded by our magazine to a sportsman or a personality that has promoted sports

15. The Artist of the Year

– awarded by Casino Inside magazine to a theatre, music of movie personality

16. The prize for Elegance, Trendiness and Life Style

– awarded by the Casino Inside magazine to a person/company that promoted the common sense, good taste and a contemporary lifestyle within the Romanian society.Dragi Parteneri,

Doar până mâine, 28 NOIEMBRIE, a mai rămas timp să trimiteți confirmarea participării dumneavoastră la evenimentul SĂRBĂTOAREA GAMINGULUI DIN ROMÂNIA ce va avea loc pe data de 4 DECEMBRIE 2014, la HOTEL NOVOTEL, SALA PARIS începând cu orele 19:00 și terminând cu orele 23:00.

Așadar, până pe 28 NOIEMBRIE vă așteptăm să vă rezervați locuri la evenimentul pe care-l dedicăm campionilor noștri în gaming. SĂRBĂTOAREA GAMINGULUI DIN ROMÂNIA este momentul vostru de glorie din anul 2014 și locul unde vi se va recunoaște meritele pentru activitatea depusă în timpul acestui an. Este SĂRBĂTOAREA pe care o meritați. Locul vostru este aici, alături de cei mai buni, de cele mai mari personalități din domeniu.

SĂRBĂTOAREA GAMINGULUI DIN ROMÂNIA

HOTEL NOVOTEL, SALA PARIS

4 DECEMBRIE, Orele 19:00 – 23:00

 

Revista Casino Inside crede că meritați ca la finele fiecărui an să aveți parte, după atâta stres și muncă, și de un moment de bucurie, de distracție și bună dispoziție.

Așa că după ReUNIUNEA PROFESIONIȘTILOR DIN GAMBLING 3 vă invităm să participați la “Sărbătoarea Gamingului din România – Cina Festivă” prilej cu care vom premia profesioniștii domeniului nostru pentru meritele lor de-a lungul anului 2014.

Nu vă divulgăm în acest moment prea multe din surprizele pregătite în cadrul acestei gale, dar vă putem spune că modalitatea de votare va cuprinde un proces obiectiv, transparent și care va antrena toată industria noastră de gaming – de la jucători la companii, toți vor avea un cuvânt de spus.

În felul acesta, la finalul evenimentului, cei care vor intra în posesia statuetelor Casino Inside vor ști că primesc recunoașterea pe care o merită, iar premiul aflat în mâna lor reprezintă confirmarea statutului lor în Industria de Gambling din România.

CRITERII DE ALEGERE A CÂȘTIGĂTORILOR

Poate cel mai important lucru în cadrul procesului de transparență și reflectare a realității în acordarea unui premiu este Modalitatea de Alegere a Câștigătorilor.

În primul rând am gândit un algoritm de alegere simplu care să reflecte, pe de o parte, imaginea pe care o are o companie în ochii jucătorilor (acolo unde aceștia își pot exprima o opinie pertinentă, cum ar fi de exemplu în zona de operare a jocurilor de noroc, fie că vorbim de cazinouri live, săli de joc sau agenții de pariuri) și asta se va reflectă în 50% din votul final, iar cealaltă jumătate va fi formată din votul celorlalți actori din piață, care însă nu se vor putea vota pe ei înșiși.

Jucătorii îsi vor exprima “votul popular” pe siteul www.casinoinside.ro. Votul va fi confidențial, persoanele care vor vota netrebuind decât să se înregistreze pe platforma de vot cu un minim de date necesare înainte de a-și alege favoritul. Platforma de vot nu va permite decât exprimarea unei singure alegeri, neputându-se vota de mai multe ori.

Dacă jucătorul votează după cum îi place, în schimb celelalte firme care vor participa la procesul de votare de la o anumită categorie vor ține cont de următoarele aspecte:

– Serviciul de client service, aspect locație, servicii oferite.

– Dimensiunea companiei, număr de locații/număr de aparate.

– Responsabilitatea socială promovată în relația cu jucătorul, prevenirea adicției, programe proprii prin care se vine în ajutorul jucătorului afectat.

– Investiția în inovație (echipamente / idee de business).

– Oferta de jocuri

În sprijinul procesului de votare vom fi ajutați de Asociațiile Profesionale și Patronale de profil cărora le vom trimite lista de nominalizări și criteriile ce vor sta la baza votului membrilor lor exprimate mai sus, dar vom înregistra și voturi ale unor firme ce doresc să-și exprime opinia direct către noi.

Programul Sărbătorii Gamingului din România este:

19:00 – 23:00, PREMII, DISTRACȚIE, MUZICĂ, RECUNOAȘTERE, SĂRBĂTOARE!

Preț intrare eveniment: 100 euro / persoană (fără tva).

Pentru rezervări vă rog să trimiteți confirmarea dumneavoastră la adresa de

e-mail:office@casinoinside.ro sau la telefoanele 0725/67.01.47 sau 0723/132.595

 

CATEGORIILE,  MODUL DE VOTARE A CÂȘTIGĂTORILOR ȘI NOMINALIZĂRILE SUNT:

1. Cel mai bun cazinou live

Nominalizații sunt:

– Casino Bucharest

– Casino Metropolis / Casino La Grande Vie

– Casino Vesuvius

– Grand Casino Marriott

– Queen Casino

– Platinum Casino

2. Cel mai bun operator de săli de jocuri

Nominalizații sunt:

– Admiral

– Aurum

– Baum Games

– Cash Pot

– El Dorado

– E-Casino

– Game World

– Infinity Games

– Kings Club

– MaxBet Group

– Merkur Sala Jocuri

– Million

– Shalimar

– Viva Casino

– alții

3. Cel mai bun operator de pariuri

Nominalizații sunt:

– 1×2 Bet Cafe Arena

– Baum Bet

– Casa Pariurilor

– Get’s Bet

– GS Bet

– Mozzart Bet

– Net Bet

– Public Bet

– Sky Bet

– Stanleybet

– Super Bet

– Winner

– altii

4. Cel mai bun operator de jocuri de noroc de stradă (ce operează aparate ce nu se află în săli proprii)

  • prin votul industriei*

*ținându-se cont de faptul că jucătorii ajung de foarte puține ori să cunoască denumirea operatorului de jocuri de noroc ce operează pe un astfel de segment de piață.

Nominalizații sunt:

– Baum Games

– DGL PRO

– Royal Cash

– Smart Games

– altii

5. Cel mai bun producător autohton de echipamente de joc

  • prin votul industriei

Nominalizații sunt:

– Baum Games

– DGL PRO

– Gamex

– Intergames

– Revital Games

– Smart Games

– altii

6. Cel mai bun importator de echipamente de joc

  • prin votul industriei

Nominalizații sunt:

– Alfa Street

– Apex gaming

– Bling de Luxe

– Casino Technology

– EGT

– Innogate

– Merkur Gaming

– Newton Slots & Amatic

– Novomatic

– Stormbet

– Synot

– alții

7. Cele mai bune accesorii și echipamente de joc conexe  (jackpoturi, softuri, mese de joc, scaune, alte accesorii, etc)

  • prin votul industriei

Nominalizații sunt:

– Abbiati

– Advansys

– Casino Systems

– Newton Slots

– Patir

– Storm Bet & Slot Logic

– Suzo Happ

– Syswin Solutions

– altii

8. Cel mai apreciat slot machine de pe piață

Nominalizații sunt:

– Bling (Bling de Luxe)

– Club Master (DGL PRO)

– Dracula’s (Baum Games)

– Diversity (Spielo prin Innogate)

– Games Unlimited (Merkur Gaming)

– Gaminator (Novomatic)

– Gamopolis (Casino Technology)

– altii

9. Cel mai bun club de poker din țară

Nominalizații sunt:

– All In Poker Club din București

– Gentleman’s Club din Timișoara

– Royal Poker Club din Cluj

– alții

10. Jucătorul de poker al anului**

** Decizia de acordare a premiului va ține cont în proporție de 50%  de votul online exprimat pe www.casinoinside.ro (vot care poate fi considerat un vot de popularitate, ținandu-se seama că este exprimarea subiectivă a unei persoane) și 50% de rezultatele obținute atât în turnee live cât și online în anul 2014.

Ținând cont de premiile în bani câștigate până acum în anul 2014 conform lui www.thehendonmob.com Nominalizații sunt:

–          Vlad Darie (133,475 $)

–          Alain Medeșan (102,593 $)

–          Dan Murariu (98,835 $)

–          Mihai Manole (91,821 $)

–          Tiberiu-Florian Georgescu (89,904 $)

11. Personalitatea Anului în Gambling

– premiul acordat personalității ce a depus cel mai vizibil efort pentru promovarea industriei de gambling din România

– alegerea aparține Revistei CASINO INSIDE

12. Premiul Special “Casino Inside”

– acordat de către revista noastră personalității care a sprijinit publicația noastră în demersurile noastre de a promova realitatea din industria noastră de gaming

13. Premiul pentru Cultură “Casino Inside”

– acordat de revista noastră unei personalități din mediul cultural

14. Premiul pentru Sport “Casino Inside”

– acordat de revista noastră unui sportiv sau unei personalități ce a promovat sportul

15. Artistul Anului

– acordat de Revista Casino Inside unei personalități din muzică, teatru sau film

16. Premiul de Eleganță, Rafinament și Life Style

– acordat de Revista Casino Inside unei personalități / firme ce a promovat bunul simț, bunul gust și un stil de viață modern în cadrul societății românești.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.