Greek Parliament Approves New Online Gambling LegislationGuvernul grec aprobă noua legislaţie referitoare la gamblingul online

vineri, 2 septembrie 2011

The new online gambling law that was promoted by finance minister Evangelos Venizelos envisions an online gambling policy for Greece that protects Greek companies and gives a big advantage to the Geek state owned gambling monopoly.

The law proposal was approved by the Greek Parliament yesterday, after just three days of debating and a simple voice vote. Due to the nature of the new legislation, several independent organizations, gambling operators, but the European Commission itself expressed their concerns and objections regarding the issue.

The new law will legalize online gambling in the country and is said it will generate around 700 million Euros from taxation and licensing fees. Gambling companies on the other hand commented they are reluctant to enter the Greek market due to the unusually big 30% tax rate on gross profits. The reason for adopting this law exactly now is because the country will be audited soon by an EU and IMF team aimed to evaluate the current Greek economic situation and see if the government is proceeding with the promised financial reforms. Minister Venizelos told that the law proposal has to be adopted now because once the EU and IMF team arrives it will not be possible anymore.

Earlier this year the European Commission objected that the Greek law proposal is against European Union laws and practices. The main objections were that the Greek government gives an unfair advantage to Greek companies and creates several restrictions for foreign companies to provide services in the country. As a first reaction to the newly approved legislation, British gambling company Betfair already filled a complaint to the European Commission pointing out that the new Greek legislation is highly protectionist and breaks EU laws. Analysts believe that Greece is about to face charges from the European Commission and might have to appear before the European Court of Justice, as well.Noua lege a gamblingului online care a fost promovată de către ministrul de finanţe Evangelos Venizelos prefigurează o politică asupra jocurilor online din Grecia care protejează companiile greceşti şi oferă un mare avantaj companiilor deţinute în monopolul de stat.

Proiectul de lege a fost aprobat de Parlamentul grecesc luna trecută, după doar trei zile de dezbateri şi un simplu vot verbal. Din cauza conţinutului legii, câteva organizaţii independente, operatori de jocuri, chiar şi Comisia Europeană, şi-au exprimat îngrijorarea şi obiecţiile cu privire la această problemă.

Această nouă lege care va legaliza gamblingul online în această ţară oferă speranţa unor încasări din taxe de peste 700 milioane de euro. Companiile de gambling şi-au declarat îngrijorarea şi suspiciunea legată de intrarea pe piaţa din Grecia, din cauza taxei neobişnuit de mari, de circa 30% din profiturile mari. Grecii au grăbit adoptarea acestei legi, pentru că este anunţată vizita UE şi FMI, care evaluează situaţia economică a ţării şi verifică dacă Guvernul implementează reformele promise. Ministrul Venizelos a declarat că proiectul de lege a trebuit să fie adoptat acum deoarece după venirea controlului de la UE şi FMI acest lucru nu ar mai fi fost posibil.

Anul acesta Comisia Europeană a obiectat faptul că această lege ar fi în neconcordanţă cu legile UE. Principalele obiecţii s-au referit la faptul că legea oferă avantaje companiilor greceşti şi creează restricţii pentru concurenţa străină. Ca o primă reacţie la adoptarea legii, compania britanică de gambling Betfair a înaintat o plângere deja la CE cu privire la conţinutul ei împotriva legilor UE. Analiştii consideră că Grecia va primi sancţiuni de la UE şi va trebui să vină şi în faţă Curţii de Justiţie.

 

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.