Grand Mariana Casino & Resort, a $7 billion temple of gambling. Geographically close to the USA, strategically to China Grand Mariana Casino & Resort, un templu al gamblingului de 7 miliarde de dolari. Apropiat geografic de SUA, strategic de China

luni, 9 ianuarie 2017

Even if it wasn’t yet officially opened – its inauguration being planned for December 2016 in official announcements- Grand Mariana Casino & Resort is already an attraction for VIP clients that are attracted by the exoticism of this plays, by its novelty, but also by less conventional strong points that this gigantic construction has. Among them we can name, even if the hotel is not yet finished, the fact that VIP clients were offered luxurious rooms on a yacht. Well, imagine yourself floating on a yacht after a night spent in a luxurious casino from which you go out under winning auspices, all these in as luxurious an environment as there is. But let’s first get to know better this casino and its story.

The casino was built by Best Sunshine International, a subsidiary of Pacific International Holding in Hong-Kong, with an investment of $550 million (amount that was required for the first phase of a much larger and ampler project). Choosing the island of Saipan, one of the biggest and most important ones in The North Mariana Islands, proved to be an inspired one, given the fact that in the first semester of 2016 the casino generated incomes of $2 billion from VIP players. Nevertheless, investors are already alert when it comes to ensuring accommodation for tourists, given that the casino’s hotel is not finished yet, with its opening scheduled to take place in the first part of 2017.

VIP players love to go fishing, go for a walk on the pontoon and they love spending time on the yacht.

The CEO of Best Sunshine, May Brown, stated that the alternative accommodation method that his casino can offer to VIP players seem to represent an attraction in itself. He came with the idea of offering accommodation in a 5 room villa or in rooms located on a yacht. “VIP players love to go fishing, go for a walk on the pontoon and they love spending time on the yacht”, he said.

A temple dedicated to gambling, in the middle of Pacific: $7 bl. investments

Even if the numbers announced by the casino’s leadership are really good, the development of the hotel is a necessary step for sustaining growth, given the fact that the touristic industry on the island was hardly hit by the closure of a few hotels. All in all, the new hotel will include 373 rooms in the first phase, arranged on 16 floors. With its opening and will two other additional hotels, the accommodation capacity at the luxury category in Saipan will increase with 38%.

The final phase of the grand project called Grand Mariana Casino & Resort is announced to be one of the biggest investments in this area of the Globe, and for completing the entire resort, for which the actual shape is only the first phase, is announced to require total investments of $7.1 million. This sum will include, among others, hospitality services and luxurious treatments. The building that hosts the casino has four floors, and the Beaux-Arts architecture is reminiscent of Casino de Monte Carlo.

The first phase of the project includes 250 table games and over 400 slot machines, and 60% of the table games are reserved for VIP players. Phases two and three are announced to be much bigger and will include 1.200 guest rooms, 400 table games and 1000 slot machines, which are estimated to be completed in 2019. For the fourth and final stage, said to be ready in 2020, an extra number of 800 rooms will be added, 500 table games and over 1000 slot machines.

The casino is dedicated, if we take into account the targeted public, to players from China. On top of that, many VIP players continue to choose other destinations than Macau, given the recent anti-corruption offensive started by the Chinese government. Still, authorities in the United States have announced that they will supervise gambling activities on the island so that money laundering activities are avoided, given the fact that the group of islands is an unincorporated territory of the USA.

Those who visit this casino will surely be charmed by the complexity of the project, which is announced to be a real colossus of luxury in the middle of the Pacific Ocean, but also by the possibility to gain substantial amounts of money in an exotic place with no match in Vegas or Macau. Well, let us emphatically announce you that one of the 2017 resolutions for many of those players who want to play in such an environment has already become reality!Chiar dacă nu a fost încă deschis în mod oficial – inaugurarea fiind anunțată pentru decembrie 2016 în comunicările oficiale – Grand Mariana Casino & Resort atrage de ceva vreme clienții VIP care sunt atrași de exotismul locului, de noutate, dar și de atuurile mai puțin convenționale pe care această contrucție mamut le are. Printre ele amintim faptul că, deși hotelul nu a fost încă terminat, clienții VIP s-au putut caza în camere luxoase oferite pe un yaht. Ei bine, imaginați-vă că plutiți pe un yaht după o noapte petrecută într-un cazino luxos din care ieșiți sub auspiciile câștigului, toate acestea într-un mediu cum nu se poate mai exotic. Dar să cunoaștem mai întâi acest cazino și povestea lui.

Cazinoul a fost construit de Best Sunshine International, o subsidiară a Pacific International Holding din Hong Kong, în urma unei investiții de 550 de milioane de dolari (suma investită în prima etapă a unui proiect mult mai amplu). Alegerea insulei Saipan, una dintre cele mai mari și importante din Insulele Mariane de Nord, s-a dovedit a fi una inspirată, având în vedere că în primul semestru din 2016 cazinoul a generat venituri de 2 miliarde de dolari de la jucătorii VIP. Cu toate acestea, investitorii sunt deja alerți cu privire la asigurarea condițiilor de cazare pentru aceștia, având în vedere că hotelul aferent cazinoului nu este încă finalizat, deschiderea lui fiind programată în prima parte a anului 2017.

Jucătorilor VIP le place să meargă la pescuit, să iasă la plimbare pe ponton, iubesc să stea pe yaht.

CEO-ul companiei Best Sunshine, Mayy Brown, a declarat însă că metodele alternative de cazare pe care le pune la dispoziția jucătorilor VIP par să reprezinte o atracție în sine. Acesta a venit cu ideea de a oferi cazare fie într-o vilă cu cinci camere, fie în camere situate pe un yaht. ”Jucătorilor VIP le place să meargă la pescuit, să iasă la plimbare pe ponton, iubesc să stea pe yaht”, a declarat acesta.

Un templu dedicat gamblingului, în mijlocul Pacificului: investiții de 7 miliarde de dolari

Chiar dacă cifrele anunțate de conducerea cazinoului sunt foarte bune, dezvoltarea hotelului este un pas necesar pentru susținerea creșterii, având în vedere că industria turismului de pe insulă a avut de suferit tocmai din cauza închiderii unor hoteluri. Așadar, noul hotel va include într-o primă fază 373 de camere, dispuse pe 16 etaje. Odată cu acesta și alte două hoteluri, capacitatea de cazare la categoria luxury va crește în Saipan cu 38% față de cea actuală.

Etapa finală a proiectului Grand Mariana Casino & Resort se anunță a fi cea mai mare investiție privată din această zonă a Globului, iar pentru completarea întregului resort, a cărui etapă actuală reprezintă doar prima etapă, se estimează că va ajunge la investiții totale de 7.1 miliarde de dolari. Acesta va include, printre altele, și servicii de ospitalitate de lux. Clădirea cazinoului va avea patru etaje, iar stilul architectural Beaux-Arts va aminti de celebrul Casino de Monte Carlo.

Prima fază a proiectului include 250 de mese de joc și peste 400 de aparate slot, iar 60% dintre mesele de joc sunt pentru jucătorii VIP. Fazele doi și trei ale proiectului vor fi mult mai ample și vor include 1.200 de camere pentru oaspeți, 400 de mese de joc și 1.000 de sloturi, care se estimează că vor fi gata în anul 2019. La a patra etapă și cea finală, estimată a fi finalizată în 2020, vor mai fi adăugate 800 de camere, 500 de mese de joc și peste 1.000 de slot-machine.

Cazinoul este dedicat, din punct de vedere al publicului țintă, jucătorilor din China. În plus, mulți jucători VIP continuă să se îndepărteze de destinații de gambling precum Macao, având în vedere ofensiva împotriva corupției declanșată de guvernul chinez. Cu toate acestea, autoritățile din Statele Unite au anunțat că vor supraveghea activitățile de gambling de pe insulă pentru a nu permite activități de spălare de bani, având în vedere că grupul de insule este un teritoriu neîncorporat al SUA.

Vizitatorii acestui cazino vor fi cu siguranță fermecați de complexitatea acestui proiect, care se anunță a fi un adevărat mastodont al luxului situat în mijlocul Oceanului Pacific, dar și de posibilitatea de a pleca cu câștiguri substanțiale dintr-un loc al cărui exotism nu poate fi găsit în Vegas sau Macao. Ei bine, vă anunțăm cu emfază că una dintre rezoluțiile pe 2017 pentru mulți dintre jucătorii care își doresc să joace într-un asemenea ambient a devenit deja realitate!

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.