Euro 2020 betting guideGhid de pariere la Euro 2020

duminică, 6 iunie 2021

Euro 2020 starts on Friday, June 11, when Turkey will play Italy in the opening match. There is a lot of interest in a competition postponed by a year due to the coronavirus pandemic. 24 nations enter this competition fighting for the European title. There are a lot of challenges, with the current champion Portugal, the world champion France, the winners of previous editions Spain, Germany and Italy, all eager to claim the trophy again.

What we need to know about Euro 2020

The European Football Leadership Forum, UEFA, has given more time to Munich and other major European cities to decide whether fans will be admitted to the Euro 2020 games this summer amid the pandemic and health protection measures. The novelty of the situation affects the organizational conditions and creates additional problems.

The 15 contested editions of the European Championship were won by ten national teams: Germany and Spain have each won three titles, France has two titles, and the Soviet Union, Italy, Czechoslovakia, Netherlands, Denmark, Greece and Portugal have won one title each. So far, Spain is the only team to have won consecutive titles. It is the second most watched football tournament in the world after the FIFA World Cup. The Euro 2012 final was watched by about 300 million people.

The most recent championship, hosted by France in 2016, was won by Portugal, who defeated France 1-0 in the final at the Stade de France in Saint-Denis after extra time. The final had an average of 284 million spectators, the second most watched game in the history of European tournaments.

How do we prepare our bets for Euro 2020

From the very beginning we have to enjoy the football show but, at the same time, to have a betting plan that we must respect. We don’t have to bet on all the matches or run after odds that look great.

A plan involves choosing the games and types of bets we will place. It is good to keep in mind that many players come from very demanding leagues and can be tired. The situation of accidents and recoveries is also important. The performance on the field of a player who has been absent for the last 3 months may be different than expected.

The statements of the coaches, the comments of the sports analysts and any news regarding the participating teams have the role of forming some opinions that can confirm on the field. Postponing the competition by 1 year, but also the different way in which it will take place, can further benefit the teams that will be supported by the spectators.

Recent performance is a valuable indicator to consider, but we must not forget that teams can behave differently in such situations. This means that we can reduce the expectations of some games and take into account the possible mobilizations of lower ranked teams. There have been many situations in which outsider teams have had excellent evolutions.

If we look at the scorers of this competition we can find interesting betting suggestions. Michel Platini (9 goals), Christiano Ronaldo (9 goals), Alan Shearer (7 goals), Henry Thierry (6 goals), Zlatan Ibrahimović (6 goals), Patrick Kluivert (6 goals), Nuno Gomez (6 goals) and Ruud van Nistelrooy (6 goals) are the best scorers in the history of EURO. Of these, the Portuguese Ronaldo can become the best European scorer. It is enough to score one or two goals to remain unique at the top of the standings.

Another approach can be made by focusing on teams that are not considered favorites. In general, teams that performed well in qualifications and managed to beat the big European teams. Evolution without a hitch can be taken into account especially after a draw or a victory against better ranked opponents.

Regarding handicap games (Asian or European Handicap), even if it is difficult to estimate, we can take the weaker team to +1 or +1.5 (starting with a difference of 1 goal or 1.5 goals). Due to a value balance and collective ambition, teams such as Turkey, Wales, Poland, Sweden or Denmark can get at least 4 points in the group and this leads to new calculations.

It is good to have 3-4 favorite teams to win the championship, group or semifinal to bet on. To these bets will be added those made on their matches depending on the analyzes and calculations we do.

Euro 2020 betting plan

Here’s what an Euro 2020 betting plan might look like:

 1. 4 bets on winning teams – 10% of the budget
 2. 5 bets on teams that reach the semifinals – 10% of the budget
 3. 5 bets on teams that pass the group stage – 15% of the budget
 4. Matches selected for under 1.5 goals in the first half – 20% of the budget
 5. Selected matches for PsF X – 20% of the budget
 6. Outsider bets – 15% of the budget
 7. Live betting – 10% of the budget

 

European Championship 2020 groups

To the 20 qualified teams were added another 4, winners of the play-off matches. There were discussions about an unfair draw but they were considered speculative.

Group A: Turkey, Italy, Wales, Switzerland

Group B: Denmark, Finland, Belgium, Russia

Group C: Holland, Ukraine, Austria, Northern Macedonia

Group D: England, Croatia, Scotland, Czech Republic

Group E: Spain, Sweden, Poland, Slovakia

Group F: Hungary, Portugal, France, Germany

 

We invite you to bet responsibly and wish you to have as many green tickets as possible.

by Mircea Panait

Euro 2020 începe vineri, 11 iunie, când Turcia va juca cu Italia în meciul de deschidere. Există mult interes pentru o competiție amânată cu un an din cauza pandemiei de coronavirus. 24 de națiuni intră în această competiție luptând pentru titlul european. Există o mulțime de provocări, cu actuala campioană Portugalia, campioana mondială Franța, câștigătoarele edițiilor anterioare Spania, Germania și Italia, toate dornice să ridice din nou trofeul.

Ce trebuie să știm despre Euro 2020

Forul de conducere al fotbalului european, UEFA a dat mai mult timp Munchenului și altor mari orașe europene pentru a decide dacă fanii vor fi admiși la jocurile Euro 2020 în această vară, pe fondul pandemiei și a măsurilor de protecție sanitară. Ineditul situației se răsfrânge asupra condițiilor organizatorice și creează probleme suplimentare.

Cele 15 ediții disputate ale Campionatului European au fost câștigate de zece echipe naționale: Germania și Spania au câștigat fiecare trei titluri, Franța are două titluri, iar Uniunea Sovietică, Italia, Cehoslovacia, Olanda, Danemarca, Grecia și Portugalia au câștigat câte un titlu. Până în prezent, Spania este singura echipă care a câștigat titluri consecutive. Este al doilea turneu de fotbal cel mai urmărit din lume după Cupa Mondială FIFA. Finala Euro 2012 a fost urmărită de de aproximativ 300 de milioane de oameni.

Cel mai recent campionat, găzduit de Franța în 2016, a fost câștigat de Portugalia, care a învins Franța cu 1-0 în finala de pe Stade de France din Saint-Denis după prelungiri. Finala a avut în medie 284 de milioane de spectatori, al doilea joc cel mai vizionat din istoria turneelor europene.

Cum ne pregătim pariurile pentru Euro 2020

Încă de la început trebuie să ne bucurăm de spectacolul fotbalistic dar, în același timp, să avem un plan de pariere pe care să îl respectăm. Nu trebuie să pariem pe toate meciurile și nici să alergăm după cote ce par măricele.

Un plan presupune alegerea partidelor și a tipurilor de pariuri pe care le vom juca. E bine să ținem cont de faptul că mulți jucători vin din campionate foarte solicitante și pot fi obosiți. Situația accidentărilor și a recuperărilor este și ea importantă. Randamentul în teren al unui jucător care a absentat în ultimele 3 luni poate fi diferit de cel așteptat.

Declarațiile antrenorilor, comentariile analiștilor sportivi și orice știre privind echipele participante au rolul de a ne forma unele păreri care pot confirma în teren. Amânarea cu 1 an a competiției dar și modul diferit în care se va desfășura, poate avantaja mai mult echipele care vor fi susținute de spectatori.

Performanțele recente sunt un indicator valoros de luat în calcul, însă nu trebuie să uităm că echipele se pot comporta diferit în astfel de situații. Asta înseamnă că putem reduce așteptările avute la unele partide și să luăm în calcul eventuale mobilizări ale echipelor mai slab cotate. Au fost numeroase situațiile în care echipe outsider au avut evoluții excelente.

Dacă ne uităm la golgheterii acestei competiții putem găsi sugestii de pariuri interesante. Michel Platini (9 goluri), Christiano Ronaldo (9 goluri), Alan Shearer (7 goluri), Henry Thierry (6 goluri), Zlatan Ibrahimović (6 goluri), Patrick Kluivert (6 goluri), Nuno Gomez (6 goluri) și Ruud van Nistelrooy (6 goluri) sunt cei mai buni marcatori din istoria EURO. Dintre aceștia, portughezul Ronaldo poate deveni cel mai bun marcator European. Este suficient să marcheze unul sau două goluri pentru a rămâne unic în vârful clasamentului.

O altă abordare se poate face concentrându-ne pe echipele care nu sunt considerate favorite. În general, echipe care au avut rezultate bune în calificări și care au reușit să învingă marile echipe europene. Evoluțiile fără trac pot fi luate în calcul mai ales după un egal sau o victorie contra adversarelor mai bine cotate.

În privința jocurilor la handicap (Handicap Asiatic sau European), chiar dacă este dificil de estimat, putem lua echipa mai slabă la +1 sau +1.5 (să înceapă cu o diferență de 1 gol sau 1.5 goluri). Datorită unei echilibrări valorice și a ambiției colective, echipe precum Turcia, Țara Galilor, Polonia, Suedia sau Danemarca pot obține cel puțin 4 puncte în grupă iar asta duce la noi calcule.

Este bine să avem 3-4 echipe favorite pe care să le jucăm la câștigarea campionatului, a grupei sau a semifinalei. La aceste pariuri se vor adăuga cele făcute pe meciurile acestora în funcție de analizele și calculele pe care ni le facem.

Plan de pariere la Euro 2020

Iată cum ar putea arăta un plan de pariere la Euro 2020:

 1. 4 pariuri pe echipe care să câștige titlul – 10% din buget
 2. 5 pariuri pe echipe care să ajungă în semifinale – 10% din buget
 3. 5 pariuri pe echipe care să treacă de faza grupelor – 15% din buget
 4. Meciuri selectate pentru sub 1.5 goluri în prima repriză – 20% din buget
 5. Meciuri selectate pentru PsF X – 20% din buget
 6. Pariuri pe outsidere – 15% din buget
 7. Pariuri live – 10% din buget

 

Grupele Campionatului European 2020

La cele 20 de echipe calificate s-au adăugat încă 4, câștigătoare ale întâlnirilor play-off. Au existat discuții privind o tragere la sorți inechitabilă dar au fost considerate speculative.

Grupa A: Turcia, Italia, Țara Galilor, Elveția

Grupa B: Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia

Grupa C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord

Grupa D: Anglia, Croația, Scoția, Cehia

Grupa E: Spania, Suedia, Polonia, Sloacia

Grupa F: Ungaria, Portugalia, Frața, Germania

 

Vă invităm să pariați responsabil și vă dorim să aveți cât mai multe bilete verzi.

de Mircea Panait

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.