get’s bet – a simple partnership!get’s bet – un parteneriat simplu!

vineri, 19 iulie 2019

Get’s Bet, one of the gambling companies that has been strongly developing in the last few years, has recently started in a new direction becoming the only company that offers commission to partners on 4 directions: retail, online, terminals and slot machines.

parteneriat pariuri

get’s bet retail

With regards to the retail area, Get’s Bet has traced 3 TYPES OF PACKS for the agencies within the partnership: bronze, silver and gold. Each agency can arrange itself depending on the pack chosen by the partner, having the option to choose the desired investment type. Once the chosen investment grows, the partner’s profit also grows.

– The BRONZE type Agency

Created especially for those bars, pubs which wish to host their betting offer in their existing environment, this category falls under the type of agencies that have a small surface area of 15 – 24 square meters and do not require furniture specific to this field. It is a pack that requires a MINIMUM investment on behalf of the partner.

– The SILVER type Agency

Created especially for partners that invest as to obtain a space dedicated exclusively for gambling and who are obligated to respect the brand imposed standards as to obtain more benefits. Aside from the greater value of the commission, the partner also benefits from a larger investment on behalf of Get’s Bet. This category holds the agencies that have a medium sized surface area of 25 – 40 square meters and require furniture specific to this field in their spaces.

– The GOLD type Agency

Created especially for those agencies which offer the client a unique ambiance through comfort, being equipped with a bar in a luxury space, much more generous than classic agencies. As before, aside from the larger value of the commission, the partner benefits from a larger investment on behalf of Get’s Bet.

This category holds the agencies that have a minimum surface area of 40 square meters and do not require furniture specific for this field, generally being equipped with luxurious, comfortable furnishings for clients.

get’s bet terminals

Another interesting thing that Get’s Bet offers by means of its partnership offer is that of the betting terminals, destined for all partners and all agency types.

The Get’s Bet Terminal offers the possibility of completely accessing the offer, for: sports betting, lottery and virtual betting – get six and dog races and the clients’ possibility to deposit the money directly in their online account.

 

 

get’s bet online

All Get’s Bet partners benefit from a commission on each amount deposited or withdrawn from the agency for the online accounts, regardless of the chosen pack.

 

 

get’s bet slot machines

Get’s Bet offers a partnership with slot machines, through CLUB KING. CLUB KING offers a vast range of slot machines for rent as to equip betting agencies and casino-electronic gaming halls.

The machines can be connected through a network for granting Jackpots. CLUB KING is a respected company that has been active in this field for 14 years. Throughout the years, it has equipped the Get’s Bet agencies with over 700 slot machines. Furthermore, Club King can make available its entire range of components and accessories for this type of activity.

 

 

How to become a get’s bet partner in 4 easy steps?

Finally, we give you the solution to how to become a Get’s Bet partner in 4 easy steps.

 

 • Step 1: Application and validation – you can apply through e-mail, Whatsapp, SMS or directly by telephone (Counseling; visit and validation of commercial space)
 • Step 2: Signing the contract – sending the documents (counseling on drafting docu­ment; validating documents)
 • Step 3: Arranging the agency (counseling / support with regards to arranging the space; training operators)
 • Step 4: Opening the agency (legal under­takings; organizing the opening)

Get’s bet, una din companiile de gambling care se dezvoltă puternic în ultimii ani, a demarat de curând o nouă direcţie, astfel devenind singura companie de profil care oferă comision partenerilor pe toate cele 4 direcții: retail, online, terminale şi sloturi.

parteneriat pariuri

get’s bet retail

În ce privește zona de retail, get’s bet a trasat 3 TIPURI DE PACHETE pentru agențiile în parteneriat: bronz, silver și gold. Fiecare agenție se poate amenaja în funcție de pachetul ales de partener, el având opțiunea de a-și alege tipul de investiție dorit. Odată cu creșterea investiției alese, crește și profitul partenerului.

– agenția de tip BRONZ

Creat special pentru acele baruri, pub-uri care doresc să găzduiască oferta lor de pariere în mediul lor deja existent, în această categorie se încadrează agențiile care au o suprafață mică de 15 – 24 mp și nu necesită mobilier specific, acestui domeniu de activitate, pentru dotarea spațiului. Este un pachet care necesită o investiție MINIMĂ din partea partenerului.

– agenția de tip SILVER

Creat special pentru partenerii care investesc în vederea obținerii unui spațiu dedicat doar jocurilor de noroc și care sunt obligați să respecte standardele impuse de brand pentru a obține mai multe beneficii. Pe lângă valoarea mai mare a comisionului, partenerul beneficiază și de o investiție mai mare din partea Get’s bet. În această categorie se încadrează agențiile care au o suprafață medie de 25 – 40 mp și necesită mobilier specific, acestui domeniu de activitate, pentru dotarea spațiului.

– agenție de tip GOLD

Creat special pentru acele agenții care oferă o ambianță unică clienților prin confort, fiind dotate cu bar într-un spațiu de lux, cu mult mai generos decât agențiile clasice. Și de această dată, pe lângă valoarea mai mare a comisionului, partenerul beneficiază și de o investiție mai mare din partea Get’s bet.

În această categorie se încadrează agențiile care au o suprafață minimă de 40 mp și nu necesită mobilier specific acestui domeniu de activitate, fiind dotat în general cu mobilier de lux confortabil pentru clienți.

get’s bet terminale

Un alt lucru interesant pe care vi-l oferă Get’s bet prin oferta sa de parteneriat este cea cu terminale de pariere, destinat tuturor partenerilor pentru toate tipurile de agenții.

Terminalul Get’s bet, oferă posibilitatea accesării complete a ofertei pentru: pariuri sportive, loto și pariuri virtuale – get six și curse de câini și posi­bi­litatea clienților de a-și depune banii direct în contul online.

 

get’s bet online

Toți partenerii Get’s bet beneficiază de comision din orice sumă depusă sau retrasă din agenție pentru conturile online indiferent de tipul de pachet ales.

 

 

get’s bet slot machines

Get’s bet vă oferă parteneriat cu slot machines, prin CLUB KING. CLUB KING oferă spre închiriere o gamă largă de aparate de joc pentru dotarea agențiilor de pariuri și a sălilor de joc de tip casino-electronic.

Aparatele pot fi conectate într-o rețea pentru acordarea Jackpot-urilor. CLUB KING este o companie respectată care activează în acest domeniu de 14 ani. De-a lungul anilor, a dotat agențiile Get’s Bet cu peste 700 de aparate de tip slot-machines. De asemenea, Club King vă poate pune la dispoziție toată gama de componente și accesorii legate de acest tip de activitate.

 

Cum devii partener get’s bet în 4 pași simpli?

În final vă oferim soluția prin care să devii partener Get’s bet în 4 pași.

 • Pasul 1: Aplicare și validare – se aplică prin e-mail, whatsapp, sms sau direct prin telefon (Consiliere; vizionare și validare spațiu co­mercial)
 • Pasul 2: Semnarea contractului – transmitere acte (consiliere întocmire acte; validarea ac­telor)
 • Pasul 3: Amenajare agenție (consiliere/suport în amenajarea spațiului; training operatori)
 • Pasul 4: Deschiderea agenției (demersuri lega­le; organizare deschidere)
Author: Editor

Share This Post On

3 Comments

 1. Buna ziua . Detin un spatiu de 50mp in zona ghermanesti lg primarie .as vrea sa deschid o agentie .

  Post a Reply
  • Salutare detin un spatiu in jud Giurgiu sat hobaia comuna Ogrezeni pe strada principala de 50 de metri pătrați si as dori sa deschid o agenție

   Post a Reply
 2. Salut detin un spatu de 30mp in sectorul 2 pantelimon

  Post a Reply

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.